Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Aarhus Universitet henter ny dekan fra DTU

Den nye dekan vil især have fokus på eksterne samarbejder både nationalt og internationalt

Direktør i DTU Space og tiltrædende dekan på Faculty of Natural Sciences, AU, Kristian Pedersen

Fra det ydre univers til Aarhus Universitet. Det kunne være overskriften på professor Kristian Pedersens karriereskifte.

Den anerkendte astrofysiker og direktør for DTU Space rykker ikke alene et trin op i universitetshierarkiet – han skifter også sin mangeårige arbejdsplads i Kgs. Lyngby ud med den jyske hovedstad. 

Fra den 1. april skal Kristian Pedersen stå i spidsen for Faculty of Natural Sciences på Aarhus Universitet, der har eksisteret siden årsskiftet. Kristian Pedersen bliver dermed den første dekan for det nyoprettede fakultet, og det er et arbejde, han glæder sig meget til at tage fat på: 

– Jeg er beæret og begejstret over denne unikke mulighed for at stå i spidsen for Faculty of Natural Sciences. Med stor respekt for fakultetets internationale position og de studerendes og ansattes dybe viden og engagement ser jeg frem til, at vi sammen skal gribe og udvikle de mange muligheder, fakultetet har, siger den nye dekan. 

Siden 2012 har Kristian Pedersen været institutdirektør for DTU Space og var inden da direktør for Space Science Center på Københavns Universitet. Han har en baggrund som ph.d. i astrofysik og blev professor i rumforskning i 2018. 

I valget af Kristian Pedersen har ledelsen på AU især lagt vægt på hans store ledelseserfaring, og at han har “en solid indsigt i universitetssektoren og ikke mindst forskning og uddannelse”, lyder det i en pressemeddelelse fra AU

– Kristian Pedersen kommer med en solid forsknings- og uddannelsesbaggrund og er kendt for sine gode formidlingsevner, hvortil kommer hans stærke ledelsesprofil. Samlet set gør det, at jeg er rigtig glad for, at Kristian Pedersen har søgt til Aarhus Universitet, udtaler rektor Brian Bech Nielsen, der også kalder DTU-forskeren for “det bedste match i forhold til stillingen”. 

Kristian Pedersen har gennem sine år som leder af DTU Space prioriteret forskningsformidling højt, som rektoren også er inde på. Det har blandt andet været i bogform, i radioprogrammer og offentlige forelæsninger, og prioriteringen af formidlingsarbejdet tager han også med sig over i sit nye job, fortæller Kristian Pedersen. 

– Det er vigtigt at overveje, hvilke formidlingsaktiviteter, man skal lægge vægt på, og så have fokus på de aktiviteter, der fremmer de dagsordener, man har. For eksempel i forhold til de budskaber, vi gerne vil ud med for at fremme kendskabet til fakultetets aktiviteter Det er vigtigt at nære forståelsen for, at vores allesammens skattekroner, der går til universiteterne, også kommer os alle sammen til gode, fortæller Kristian Pedersen. 

Partnerskaber og international konkurrence
Det er i det hele taget en række af erfaringer og viden om universitetssektoren, Kristian Pedersen tager med sig fra sin tid på DTU og KU.

– Jeg har erfaring med, hvad det vil sige at lede både på institut- og universitetsniveau. Nu træder jeg så et trin op ad ledelsesstigen og bliver en del af ledelsesteamet hos AU. Det glæder jeg mig rigtig meget til, siger Kristian Pedersen. 

Jeg vil have fokus på, hvordan vi på AU – sammen med de andre danske universiteter – gør det bedst muligt internationalt

Han fremhæver i den forlængelse sit kendskab til “den essentielle vekselvirken, der er mellem et universitet og omverden”, som han også glæder sig meget til at arbejde med på AU. 

– Det bliver mere og mere vigtigt at indgå partnerskaber med omverden, det vil sige andre universiteter, organisationer, virksomheder og myndigheder. Ikke mindst i lyset af, at en større del af forskningen bliver finansieret af eksterne midler. Derfor er det vigtigt at være skarp på, hvor det er givtigt at indgå samarbejder, mener den nye AU-dekan, og siger i den forlængelse: 

– Hvis man bare søger på må og få, skal man nok finde penge. Men med de muligheder og begrænsninger, der er i de private fonde, skal man overveje; hvilke penge, er det, vi skal gå efter, og hvem skal vi teame op med i Danmark og internationalt. 

Den ny dekan vil altså både have fokus på danske og internationale partnerskaber, der kan styrke uddannelse og forskningen. Derudover er han optaget af, hvordan Aarhus Universitet står stærkt i den internationale konkurrence.

– Vi må imødese øget international konkurrence om finansiering, de bedste medarbejdere og de bedste studerende. Der driver det os ikke fremad, hvis vi bruger energien på at konkurrere indbyrdes mellem universiteterne i Danmark. Så jeg vil have fokus på, hvordan vi på AU – sammen med de andre danske universiteter – gør det bedst muligt internationalt.

To nye fakulteter til AU
Den 1. januar 2020 blev to nye fakulteter etableret på AU, da ledelsen valgte at splitte Science and Technology i to, som blev til Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences.

Faculty of Natural Sciences, som Kristian Pedersen skal stå i spidsen for, omfatter de klassiske naturvidenskaber; biologi, fysik og astronomi, kemi, geologi, matematik, datalogi, molekylærbiologi og nanoscience. 

Dermed skal astrofysikeren, der hidtil har stået i spidsen for et rum-institutt, lære en masse nye fagområder at kende. 

– Nogle fag har jeg selv været dybt nede i, og noget har jeg arbejdet med på forskellige leder og kanter. Udfordringen bliver at sætte mig ind i de fagområder, hvor jeg ikke er så velbevandret, siger han og tilføjer med et grin; 

– Molekylærbiologi kender jeg ikke meget til – endnu! 

Men selvom den nye dekan ikke kender de enkelte fagområder i dybden, mener han, at der er nogle fællesnævnere, som giver ham en overordnet forståelse for områderne. Ikke desto mindre skal den første tid som dekan gå med “at lære fakultetet at kende og snakke med studerende og medarbejdere om, hvilke muligheder og udfordringer, der er på hvert institut”, fortæller han.

Der er jo ikke noget mere interessant, end at snakke om sit eget fagområde. Det vil jeg selvfølgelig savne.

Idet Kristian Pedersen først tiltræder som dekan den 1. april, bliver der – for første gang i hans karriere – en periode, hvor han befinder sig i “ingenmandsland”, forklarer han. 

– Jeg bliver på DTU Space indtil marts for at overdrage og afslutte mine opgaver. Og så skal jeg med familien i øvrigt lige have solgt et hus i Lyngby og købt et nyt i Aarhus, siger Kristian Pedersen, der ikke tidligere i sin karriere har været tilknyttet Aarhus Universitet. 

Ud over det geografiske skifte, og skiftet til en ny stilling med et større ledelsesansvar, end han tidligere har haft, bevæger Kristian Pedersen sig nu også et skridt længere væk fra rumforskningen. Og det er med blandede følelser, erkender han: 

– Der er jo ikke noget mere interessant, end at snakke om sit eget fagområde. Det vil jeg selvfølgelig savne. Omvendt vil jeg sige, der er mange gode folk på DTU Space og andre steder, som kan gøre det mindst lige så godt. Jeg har det fint med at overlade det til dem og kaste mig over mere strategiske ledelsesopgaver – og over hele naturvidenskaben, fortæller han.  

Læs også: Skal vi stadig forske efter liv i rummet, når klimaforandringerne truer?

Én af de strategiske opgaver, Kristian Pedersen allerede ved, han skal give sig i kast med, at at styrke forskningen og uddannelserne inden for det digitale område, så antallet af kandidater bliver fordoblet frem mod 2023, lyder det i en pressemeddelelse fra AU. 

Den nye dekan har dog ingen planer om at møde ind med en færdig strategi for fakultetet; 

– Jeg kan godt have nogle ideer, ledetråde og principper, men det er alle de gode folk på fakultetet, der skal føre strategien ud i livet, så det er vigtigt, at de har været med til at forme den. Det er ekstremt vigtigt at have inddragelse og tage diskussionen på fakultet, afslutter Kristian Pedersen.  

Om Faculty of Natural Sciences
Fakultetet bygger på grundvidenskabelige erkendelser inden for naturvidenskabelige discipliner samt matematik og datalogi, der i stigende grad vil blive bragt i spil i et tæt samarbejde med de andre fakulteter og eksterne interessenter. Faculty of Natural Sciences har et stort potentiale for at bidrage med tyngde til at løse store samfundsudfordringer og formidle videnskabelige sammenhænge og erkendelser til beslutningstagere og den brede befolkning.

Faculty of Natural Sciences består af:
– Institut for Biologi (Campus Aarhus)
– Institut for Datalogi
– Institut for Fysik og Astronomi
– Institut for Geoscience
– Institut for Kemi
– Institut for Matematik
– Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)
– Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Kilde: Aarhus Universitet. 

Det andet nye fakultet, Faculty of Technical Sciences, vil primært have aktiviteter inden for ingeniørvidenskab, agroøkologi, fødevarer, husdyrvidenskab, biologi og miljøvidenskab. Fakultetet har også ansvar for myndighedsrådgivning blandt andet i følge til kontrakter indgået med Miljø- og Fødevareministeriet.

Den nye dekan for Faculty of Technical Sciences bliver civilingeniør Eskild Holm Nielsen, der kommer fra en stilling på Aalborg Universitetshospital. 

Forsiden lige nu:

Øget fokus og nye mål skal løfte “overset perle”

Danmark bruger 640 millioner kroner om året på ni internationale forskningsfaciliteter. Med en ny rapport udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet og National Udvalg for Forskningsinfrastruktur vil Danmark med fire overordnede temaer have endnu mere gavn og udbytte af faciliteterne og samarbejdet.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.