Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Carlsbergfondet uddeler knap 300 mio. til dansk grundforskning

Penge til postdocs har været en høj prioritet i årets uddeling fra Carlsbergfondet.

Flemming Besenbacher er tidligere formand for Carlsbergfondet. Foto: Carlsbergfondet.

Carlsbergfondet har uddelt 286 millioner kroner til forskningsprojekter, der skal afdække en lang række af forskellige emner som den eksperimenterende velfærdsstat, omdannelse af CO2 til bæredygtige basiskemikalier, etiske principper for politikeres brug af evidens i beslutningstagen og eksperimentelt udstyr til studier af kvantekomponenter til quantum computing.

Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher glæder sig over, at årets uddeling giver fondet mulighed for at igangsætte vigtige forskningsaktiviteter ledet af nogle af landets mest visionære unge og etablerede forskere, udtaler han i en pressemeddelelse:

– Vi ønsker at sikre generationsskiftet på danske universiteter ved at kanalisere en stor del af vores midler ud i forskningens vækstlag gennem vores postdocstipendier og bevillinger til nyansatte lektorer. Samtidig dækker vi et stort behov for forskningsinfrastruktur, som kan understøtte og fremtidssikre vilkårene for den ypperste grundforskning,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

Postdocs og lektorer 
I år har penge til postdocs været en høj prioritet, skriver fondet, der i alt har uddelt knap 57 mio. til postdocstipendier i form af Reintegrationsstipendier og Internationaliseringsstipendier.

Sidste år valgte Carlsbergfondet at fokusere på internationalisering i sine postdocs-stipendier, det vil sige at sende danske forskere til udlandet og “reintegrere” hjemvendte postdocs på danske universiteter. Reintegrationsstipendierne er målrettet postdocs, der har opholdt sig på en udenlandsk forskningsinstitution og gerne vil vende hjem og fortsætte karrieren ved et dansk universitet.

Carlsbergfondets ambition om at styrke internationalt samarbejde har affødt en række postdocstipendier til ”Visiting Fellowships” ved University of Oxford for i alt 9 millioner kroner. Dermed fortsætter Carlsbergfondet det eliteprogram, der blev søsat i 2019.

Formålet med programmet er at give særligt talentfulde yngre forskere muligheder for at opnå forskningserfaringer i et internationalt elitemiljø. I alt 12 forskere modtager et ”Visiting Fellowship”, og de kan nu se frem til at tilbringe to år ved et af verdens allerbedste universiteter.

– Jeg ser meget frem til at følge vores nye Visiting Fellows i Oxford, som ud over at indgå i et eliteforskningsmiljø også bliver tilknyttet et af Oxfords hæderkronede colleges, Linacre College, hvor de vil indgå i et stærkt fagligt og socialt fællesskab. Jeg håber og tror, at disse særlige muligheder vil skabe grobund for et frugtbart ophold, som vil komme vores postdocs til gavn i deres senere karriere. Samtidig vil de bringe erfaringer om, hvordan man skaber et internationalt elitemiljø, med hjem til dansk forskning, udtaler Flemming Besenbacher.

Carlsbergfondet kanaliserer også godt 120 mio. kroner ud i det spirende lektorniveau. 27 yngre nyansatte lektorer modtager et ”Young Researcher”-stipendium. Stipendierne har til formål at give yngre talenter mulighed for at stå på egne ben ved at etablere en selvstændig forskergruppe omkring sig.

Samtidig er der bevilget 17 millioner kroner til 21 étårige Monografistipendier til førende, etablerede forskere inden for humaniora eller samfundsvidenskab, der sigter mod publicering af en banebrydende monografi eller doktorafhandling.

Fondet uddeler desuden 67 millioner kroner under virkemidlet Forskningsinfrastruktur, der har til formål at styrke eksisterende forskning og muliggøre nye ideer. Carlsbergfondets bestyrelse har også prioriteret delt infrastruktur, der vil komme flere forskningsgrupper til gavn.

Årets uddeling byder også på en række bevillinger til postdocs ved ”HM Dronning Margrethe den II’s og Vigdís Finnbogadóttirs tværdisciplinære forskningscenter for hav, klima og samfund”, der blev oprettet i forbindelse med Dronningens og Vigdís Finnbogadóttirs hhv. 80-års- og 90-årsfødselsdage tidligere i år.

Midlerne til forskningscenteret gives inden for naturvidenskab til blandt andet forskning i klima og økosystemer i havet og på land samt identifikation af klimaskabte ændringer i havets processer. Det islandske forskningsråd har også bevilget tre postdocstipendier inden for humaniora og samfundsvidenskab til forskning i havets og klimaforandringernes betydning for islandsk kultur og samfundsliv.

Stigende støtte til kvindelige forskere
Carlsbergfondet modtog i år 589 ansøgninger, der i alt havde ansøgt for lige knap 1 milliard kroner.

Jeg noterer mig med tilfredshed, at vi ser en stigning på 30 procent i antallet af ansøgninger indsendt af kvindelige forskere

Der er samlet givet 150 millioner kroner til naturvidenskab, 101 millioner kroner til humaniora og samfundsvidenskab samt 35 millioner kroner til tværvidenskabelige projekter.

I årets opslag gjorde Carlsbergfondet det tydeligt, at fondet arbejder for at fremme kønsdiversiteten i dansk forskning og derfor generelt opfordrer alle kvalificerede forskere og i særdeleshed kvinder til at søge fondets forskningsmidler.

Carlsbergfondet har i år modtaget 213 ansøgninger fra kvindelige forskere mod 164 sidste år. Det svarer til, at 36 procent af årets ansøgninger er indsendt af kvindelige forskere, oplyser fondet.

– Carlsbergfondet uddeler altid bevillinger bedømt ud fra forskningskvalitet. Som en konsekvens af vores strategiske princip om at fremme diversitet, opfordrede vi i forbindelse med Opslag 2020 ikke mindst fremragende kvindelige forskere til at søge Carlsbergfondet, udtaler Flemming Besenbacher og fortsætter;

– Jeg noterer mig med tilfredshed, at vi ser en stigning på 30 procent i antallet af ansøgninger indsendt af kvindelige forskere, ligesom succesraten for støttede ansøgninger indsendt af kvindelige forskere er steget fra 21 til 36 procent siden sidste år, udtaler Flemming Besenbacher.

Forsiden lige nu:

Hvem er forskningsverdens magtelite?

FORSKNINGENS MAGTELITE. Magtbalancen rykker sig i forskningsverdenen i takt med, at bevillingssummerne strømmer til som aldrig før. Science Report undersøger og afdækker i en ny magtserie, hvem der udgør forskningens magtelite, og hvilke typer magt der i spil.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.