Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Penge & navne

EU nærmer sig aftale om Horizon Europe

– men budget og samarbejde med lande uden for EU mangler stadig at falde på plads

I EU er man ved at have det fremtidige program for forskning og innovation, Horizon Europe, på plads. De tre parter, Kommissionen, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd er kommet et vigtigt skrift videre i forhandlingerne, idet de er blevet enige om rammerne for afløseren til Horizon 2020.

Det betyder, at Europa-Kommissionen kan påbegynde arbejdet med at gøre Horizon Europe klar til 2021, hvor det afløser 2020’eren.

Programmet tegner til at blive det mest ambitiøse forskningsprogram i EU, blandt andet på grund af en budgetforøgelse på en fjerdedel af det nuværende budget. Og det er vel at mærke til trods for, at briterne forlader Den Europæiske Union.

– Det er en rigtig god nyhed for erhvervslivet i Danmark og resten af Europa, at EU vil skrue kraftigt op for pengene til forskning, siger Mette Fjord Sørensen, forskningspolitisk chef i Dansk Industri:

– Det er helt afgørende, hvis vi skal kunne udvikle nye og mere avancerede produkter at have adgang til den bedste og nye viden. Det er et must for vores konkurrenceevne – mange andre uden for Europa har allerede skruet op.

Budget og lande uden for EU

Selvom der er udbredt stemning for at skrue op for beløbet, er det endelige budget endnu ikke vedtaget, reporterer mediet Sciencebusiness.net, hvilket bekræftes af DI.

Imens Parlamentet gerne så, at det lander på 120 mia. €, har Kommissionen foreslået et lavere beløb, hvorfor forventningen er, at man lander på omkring 100 mia. € for perioden 2021-2027.

Da Horizon Europe-budgettet afhænger af, hvordan forhandlingerne om EU’s samlede finansielle plan falder ud, forventes budgettet tidligst at blive fastlagt i slutningen af 2019.

I forlængelse af budgetforhandlingerne, skal EU også have fundet ud af, hvordan lande udenfor Unionen, kan deltage i Horizon Europe.

Det gælder første og fremmest Storbritannien, da konsekvenserne af Brexit, og dermed briternes mulighed for at deltage i EU’s forskningsprogram, fortsat er uafklaret. Men også lande som Schweiz, Israel og Norge, der har deltaget i Horizon 2020, mangler man at blive enige om, hvordan de fremadrettet skal kunne deltage i forskningsprogrammet.

3 søjler

Horizon Europe vil tage afsæt i tre søjler.

Den første, der handler om videnskabelig topkvalitet, er en videreførelse af både excellence-princippet og populære programmer som ERC (Det Europæiske Forskningsråd) og Marie Sklodowska-Curie-stipendier.

Derfor går søjle 1 også under betegnelsen ”grundforskningsdelen”, som skal udgøre en fjerdedel af budgettet, oplyser DI.

Søjle 2 tager fat på de globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne. Det nye i den udfordringsdrevne forskning bliver de såkaldte ”missioner” og nogle tematiske klynger, der danner ramme om den strategiske forskning.

Med missionerne ønsker Kommissionen at sætte fokus på globale udfordringer, der har direkte indflydelse på de europæiske borgeres hverdag. Hidtil har de konkrete missioner ikke været kendt, men dem har EU nu også lagt sig fast på.

De 5 EU-missioner for forskning bliver inden for områderne: “Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation”, ”Cancer”,”Healthy Oceans, Seas and  Coastal and Inland Waters”, ”Climate-Neutral and Smart Cities” og “Soil Health and Food”

Samtidig har EU sat navn på de seks tematisk klynger. Det fremgår af direktivet fra EU.

Klyngerne er: sundhed, kultur/kreativitet, (civil)sikkerhed, digitalisering, klima/energi, mobilitet og bioøkonomi/fødevarer/miljø.

Søjle 2 bliver også det tungeste virkemiddel i programmet, da godt halvdelen af budgettet skal høre herunder.

BEKYMRING FOR BALANCE MELLEM INNOVATION OG FORSKNING I HORIZON 2020-EFTERFØLGER

Overskriften på søjle 3 er ”Innovativ Europa”, hvor det nye Europæiske Innovationsråd (EIC) bliver placeret, som det også hidtil har været planen.

EIC vil via instrumenterne ”Pathfinder” og ”Accelerator” styrke europæisk innovation ved at yde støtte til små- og mellemstore virksomheder (SMV’er). Accelerator erstatter dermed det nuværende SMV-instrument i Horizon 2020.

– Det er super glædeligt, at den tekniske forskning og industrielle teknologier prioriteres højt i Horizon Europe. Det er det erhvervslivet efterspørger allermest. Vi er også glade for at se, at der er enighed om at fremme SMV’ernes adgang til forskning og udvikling, og det håber vi kan komme de mange små og mellemstore danske virksomheder til gavn, lyder det fra Mette Fjord Sørensen.

Søjle 3 skal efter planen udgøre 14 procent af det samlede Horizon-budget, ifølge DI.

Det næste vigtige skridt på vejen er, at aftalen om Horizon Europe kommer til afstemning i Europa-Parlamentet til april.

Forsiden lige nu:

Ekspert i forskningsfrihed om Danish Crown-sag: – Lignende kunne sagtens ske i dag

I 2022 kom Danske Universiteter med en grundig udarbejdet vejledning til regler for eksterne samarbejder. Men så længe at universiteterne fortsat er så afhængige af ekstern finansiering, er det svært for alvor at gardere sig mod lignende sager som det kritiserede samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danish Crown, lyder det fra professor emeritus ved KU…

DTU er det bedste tekniske universitet i Europa

DTU har nået sin mission: De bliver anerkendt som talentfabrik og rugekasse for innovativ forskning og industrisamarbejder, der gavner samfundet. Derfor får de førstepladsen som det bedste tekniske universitet i Europa på den nye rangliste, EngiRank.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.