Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Humaniora på KU skal spare 25 mio.

I august sagde humaniora dekan at der ikke “kan skæres længere ind.” Nu skal de spare igen

Endnu en sparerunde ligger og venter forude på det humanistiske fakultet på Københavns Universitet.

På grund af den pressede økonomi skal humaniora inden 2020 spare 25 mio. kr. Det skriver Uniavisen.

Oplysningerne kommer fra den nye dekan, Jesper Kallestrup, som i fakultetets nyhedsbrev, Humnyt, har skrevet, at der samlet skal spares 37 mio. kr. inden 2022 og samtidig skal indtægterne øges med 10 mio. kr. årligt for at få økonomien til at balancere.

Jesper Kallestrup har kun været dekan på KU siden 1. august i år. Allerede ved sin tiltræden pegede han på den pressede økonomi, som en af fakultetets hovedudfordringer:

– Den største udfordring inden for humaniora er faktisk det økonomiske pres, feltet er under. Det er et voldsomt stort pres, og vi er ved at nå et punkt nu, hvor vi ikke kan skære længere ind, sagde Jesper Kallestrup da vi talte med ham ugen efter hans tiltrædelse.

25 mio. kr. mindre til løn

En del af de varslede besparelser kan ifølge dekanen findes ved at spare på bygninger og fællesudgifter, men tilbage ligger 25 mio. kr. som skal spares på lønninger.

»Vi håber, at besparelsen kan findes ved naturlig afgang, ved ikke at genbesætte udløbende stillinger og ved at sænke udgifterne til midlertidigt ansatte undervisere, men vi kan ikke udelukke, at vi må afskedige medarbejderne i løbet af 2019. Det er meget beklageligt,« skriver Jesper Kallestrup i Humnyt.

De kommende besparelser skyldes i høj grad regeringens dimensionering af uddannelserne og de årlige to-procents besparelser. I løbet af de sidste fem år er antallet af optagne på humanistiske uddannelser faldet med 25 procent.

HUMANIORA DEKAN: VI KAN IKKE SKÆRE LÆNGERE IND

Tilbage i august sagde Jesper Kallestrup, at humaniora nu er nået til et punkt, hvor der ikke kan skæres mere uden at det går ud over kvaliteten af den forskning der laves og de studerendes uddannelser:

– Konsekvensen af fortsat økonomiske besparelser bliver en udhuling af forskningens kvalitet og en forringelse af vores uddannelser, sagde dekanen den gang.

Spørgsmålet er hvad de kommende års besparelser kommer til at betyde.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Kallestrup, men han henviser til det han allerede har skrevet i Humnyt og Uniavisen.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.