Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Ny Novo chef for uddeling til naturvidenskabelig og teknisk forskning

Novo Nordisk Fonden har fundet en chef til naturvidenskabelige og tekniske uddelinger

Novo Nordisk Fonden fortsætter rekrutteringen i forbindelse med de markant øgede uddelinger, som er i vente de kommende år.

Fonden meddelte i juni at den forventer at firedoble sine årlige uddelinger, så de i 2023 når et årligt niveau på 5 mia. kr.

Samtidig bekendtgjorde den, at der i fremtiden vil blive satset på seks støtteområder. Et af dem er forskning inden for naturvidenskab, tekniske videnskaber og interdisciplinaritet, også kendt som tværfaglighed.

NOVO NORDISK FONDEN VIL UDBETALE FEM MIA. OM ÅRET

Det er dette område fonden nu har udpeget professor og centerleder Lene B. Oddershede til at stå i spidsen for. Lene B. Oddershede kommer fra et job som professor i fysik ved Niels Bohr Instituttet i København. Hun er desuden leder af det tværvidenskabelige Center for Stamcelledynamik (StemPhys)ersitet og er 48 år gammel.

– Jeg glæder mig til at være med til styrke forskningen inden for de naturvidenskabelige og tekniske videnskaber. Som forsker har jeg arbejdet i grænseområdet mellem fysik, medicin og biologi, og jeg håber, at jeg kan bruge min viden fra både national og international forskning til at sikre, at Novo Nordisk Fonden støtter formål, hvor der kan opnås banebrydende resultater til gavn for mennesker og samfundet, siger hun.

Hos fonden mener de, at naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forsk­ning har stor betydning for fremskridt inden for sundhed og bæredygtighed. Samtidig er tværfaglig forskning vigtig, da mange store videnskabelige gennembrud finder sted i grænsefladerne mellem fagfelter. I forbindelse med lanceringen af den nye strategi og de nye støtteområder fortalte Novo Nordisk Fondens formand, Lars Rebien Sørensen, at man forventer sig meget af den nye satsning:

– Vi kan se, at mange af de store gennembrud finder sted i grænselandet mellem forskellige fagfelter. Ved at støtte interdisciplinær forskning tror vi, at der kan skabes bedre muligheder for helt nye videnskabelige opdagelser, siger Lars Rebien Sørensen.

Novo Nordisk Fondens adm. direktør, Birgitte Nauntofte, er glad for at Lene B. Oddershede har sagt ja til jobbet:

– Lene B. Oddershede er blandt de bedste og mest innovative forskere inden for sit felt. Med hendes store viden, ekspertise og erfaring står Novo Nordisk Fonden stærkt rustet til at øge sin støtte til naturvidenskabelig, teknisk videnskabelig og interdisciplinær forskning, der har potentiale til at understøtte udvikling inden for sundhed og bæredygtighed, siger Birgitte Nauntofte.

Lene B. Oddershedes titel bliver Head of Natural and Technical Science Research and Interdisciplinarity. Hun tiltræder den nyoprettede stilling den 1. januar 2019.

 

 

Om Lene B. Oddershede
Født 1970, er gift og har tre børn.

Stillinger:
2015-:                Centerleder, StemPhys
2015-:                Professor, Niels Bohr Instituttet.
2003-:                Gruppeleder, Optical Tweezers Group,
1998-2003:        Adjunkt, Niels Bohr Instituttet.

Uddannelse:
1998:                 Ph.d. i Fysik, Syddansk Universitet.
1995:                 Cand.scient. i Fysisk og Matematik, Syddansk Universitet.

Udvalgte udmærkelser:
2015:                 EliteForsk-prisen
2014:                 Medlem af Videnskabernes Selskab
2011:                 Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje
2011:                 CeNS Publication Award

Novo Nordisk Fondens nye satsningsområder

Biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning og anvendelse
Novo Nordisk Fonden ønsker at muliggøre sundere og bedre liv for mennesker ved at støtte forskning, der fremmer viden om sundhed og sygdom og anvendes til at løse sundhedsudfordringer og udvikle sundhedsvæsnet.

Life-science-forskning for bæredygtig udvikling og anvendelse i industrien
I lyset af de stigende globale miljømæssige udfordringer ønsker fonden at agere for og inspirere til udvikling af en mere bæredygtig verden ved at støtte life-science-forskning, der kan omsættes til løsninger til gavn for mennesker og miljøet.

Patientcentreret, forskningsbaseret behandling

Gennem en forskningsbaseret tilgang vil Novo Nordisk Fonden bidrage til at gøre Danmark globalt førende inden for patientcentreret behandling af diabetes. Fondens prioritet er at fremme alle aspekter af diabetesbehandling i Danmark i løbet af hele patientens levetid gennem etableringen af Steno Diabetes Centre.

Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning og interdisciplinaritet
Novo Nordisk Fonden vil støtte interdisciplinaritet og katalysere teknisk og naturvidenskabelig forsk­ning med potentiale for at understøtte udvikling inden for sundhed eller bæredygtighed.

Uddannelse, formidling og innovation
Fonden vil støtte den naturvidenska­belig almendannelse og styrke kompetencer og engagement inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge og i befolkningen generelt. Inden for innovation vil fonden fremme biovidenska­belige økosystemer, der omsætter videnskabelige opdagelser til produkter og løsninger og driver vækst til gavn for mennesker.

Sociale, humanitære og udviklingsindsatser
Fonden vil medvirke til at forbedre livskvalitet og livsmuligheder for udsatte børn og unge gennem ud­dannelse, udvikling af kompetencer samt andre indsatser. På det humanitære område vil fonden desuden støtte sundhedsindsatser rettet mod udsatte børn og unge samt akutte humanitære indsatser.

Fonden har ikke sat beløb på hvor meget der vil blive uddelt til de enkelte områder

 

Forsiden lige nu:

Derfor blev Niels Bohr Instituttet NATO’s nye kvantecenter

Niels Bohr Instituttet bliver NATO’s nye kvantecenter, og det skaber enorme perspektiver for udviklingen af dansk kvanteforskning og for Danmark som forskningsnation. Vi har spurgt lederen af Niels Bohr Instituttet, hvordan det lykkedes at skaffe centret til Danmark.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.