Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Fondsstøttede forskere har stor impact i forskningsverden

Foto: iStock.

Forskningen ved de danske universiteter og sygehuse har et højt internationalt niveau og er med til at forbedre patientbehandling og udvikling af nye teknologier. 

Det viser analyser fra Novo Nordisk Fonden, der for nylig er offentliggjort som en samlet “impact-rapport”.

Heri har Novo Nordisk Fonden målt effekter af forskningsprojekter ved universiteter, hospitaler og andre offentlige vidensinstitutioner, som fonden har ydet støtte til. Analyserne viser, at de forskere, som fonden er med til at støtte, har “et betydeligt gennemslag i forskningsverdenen”, lyder det i en pressemeddelelse. 

Effekten af den forskning, der er støttet af Novo Nordisk Fonden, ses blandt andet ved, at mange af fondens bevillingsmodtagere publicerer deres forskning i anerkendte internationale tidsskrifter og citeres ofte. 

De 10 procent mest citerede

Næsten en fjerdedel (23 pct.) af de videnskabelige artikler, der er udgivet af fondens bevillingsmodtagere, er blandt de 10 pct. mest citerede i verden, og knap 5 pct. tilhører de 1 pct. mest citerede videnskabelige artikler i verden.

Sidste år stod Novo Nordisk Fondens bevillingsmodtagere for knap 7 pct. af alle danske forskningspublikationer. 

– Vi mener, at vi som fond har et ansvar for at belyse de samfundsmæssige effekter af vores bevillinger til forskning, fortæller Thomas Alslev Christensen, Head of Impact i Novo Nordisk Fonden, og fortsætter;

– Når Novo Nordisk Fonden uddeler støtte til forskning i den offentlige sektor, giver det forskerne mulighed for at gøre nye opdagelser og sætte spor i samfundet. Analyserne viser, at forskerne er dygtige til at skabe resultater og ny viden, siger Thomas Alslev Christensen. 

FLERE DANSKE FORSKERE ER BLANDT VERDENS TOP 1-PROCENT

Danske forskningspublikationer klarer sig i det hele taget rigtig godt i internationale sammenhænge. Men kigger man generelt på Danmark, er det knap hver sjette (16 pct.) forskningspublikation, der i perioden 2010-2016 var blandt de 10 procent mest citerede artikler på verdensplan. 

Det skriver tidsskriftet Nature på baggrund af tal, som er trukket fra databaserne Science-Mix og Scopus.

Novo Nordisk Fonden er én af dansk forsknings vigtigste og mest markante private bidragsydere. 

I 2017 uddelte Novo Nordisk Fonden i alt 5,8 mia. kroner i støtte til forsknings- og udviklingsprojekter. Beløbet er det højeste, fonden nogensinde har uddelt i ét enkelt år.

I 2018 finansierede fonden ca. 7 pct. af den offentlige forskning i Danmark, viser tal fra fondens rapport.

For øjeblikket er knap 3.000 forskere finansieret eller delvist finansieret af bevillinger fra Novo Nordisk Fonden. Og det er en fordobling på fire år.

Kilde: Novo Nordisk Fonden

Heraf er 40 pct. unge forskere i form af ph.d.-studerende og postdocs, ifølge fonden.

Innovation og patenter

Forskning ved offentlige vidensinstitutioner spiller en vigtig rolle for innovation og teknologi og resulterer i patentaktiviteter, viser fondens impact-undersøgelser.

Vores analyser giver indblik i mange af de effekter, som forskningen har i samfundet, men langtfra alle

Det ses ved, at godt 1.000 videnskabelige artikler, der er baseret på forskning støttet af Novo Nordisk Fonden, er citeret i flere end 2.200 patenter og patentansøgninger på verdensplan de sidste 25 år.

I perioden 2007-2018 har fonden desuden uddelt 187 innovationsbevillinger, og det har resulteret i 63 spin-out-virksomheder.

Derfor understreger analyserne også vigtigheden af, at der investeres i forskning ved universiteter og hospitaler, mener Thomas Alslev Christensen:

– Undersøgelsen omfatter projekter støttet af Novo Nordisk Fonden, men den er så bred, at vi kan drage generelle konklusioner om, at en stærk offentlig forskningssektor bidrager til at skabe både ny viden, innovation og nye produkter til gavn for mennesker og samfundet, udtaler Impact-chefen.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 20 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes.

Kilde: Novo Nordisk Fonden 

– Vores analyser giver indblik i mange af de effekter, som forskningen har i samfundet, men langtfra alle. Dette er et område, vi vil arbejde videre med de kommende år. 

For eksempel mangler fonden viden om, hvad deres uddelinger betyder for undervisningssektoren og for innovationen i samfundet, nævner Thomas Alslev Christensen:

– Vi har brug for mere viden fra de aktiviteter og resultater, som modtagerne af vores uddelinger står for. Det vil ske ved opsamling af både kvalitative og kvantitative data på nye måder. Og så vil vi samarbejde med andre fonde i Danmark og udland, siger han. 

Novo Nordisk Fonden er generelt optaget af at belyse forskningens impact. Via fondens samfundsvidenskabelige forskningsprogram, uddeler Novo Nordisk Fonden hvert år penge til forskere, der belyser effekter af forskningen.

Sidste år gav fonden støtte til tre forskningsprojekter, der skal kaste lys over, hvordan forskningsbaseret viden kommer samfundet til gavn. 

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

McKinsey: Syv gode råd til klimaneutralitet og grønne gevinster

SOMMERLÆSNING: Mckinsey har undersøgt verdens førende virksomheders arbejde med bæredygtig og rentabel forretning. De erfaringer udstiller syv nøglefaktorer, som virksomheder bør fokusere på for at skalere og høste grønne gevinster.


Kvikguide: Sådan sikrer du dig mod at greenwashe

SOMMERLÆSNING: Sustain Report har allieret sig med tænketanken Frej og giver her virksomheder en quickquide til let og elegant at undgå greenwashing og dermed undgå at bryde markedsføringsloven.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.