Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Ny dekan udpeget for Faculty of Technical Sciences på AAU

Aarhus Universitet har valgt innovationschef Eskild Holm Nielsen fra Aalborg Universitetshospital til at stå i spidsen for universitetets nye Faculty of Technical Sciences.

Den kommende dekan for det nyoprettede fakultet for tekniske videnskaber kommer til AU med en solid forsknings- og ledelsesmæssig profil i bagagen. Eskild Holm Nielsen har de seneste år været innovationschef ved Aalborg Universitetshospital, hvor han som leder af Idéklinikken blandt meget andet har haft en nøglerolle i at opbygge den såkaldte Health Hub, der understøtter kliniknært entreprenørskab. Han er uddannet civilingeniør, og har i mere end 10 år været leder på Aalborg Universitet: senest som dekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design.

Den nye dekan skal i samarbejde med ledere og medarbejdere realisere det nyetablerede fakultets og universitetets ambition om fortsat at levere forskningsmæssige gennembrud, tilbyde uddannelser og myndighedsrådgivning på højeste internationale niveau samt at bidrage væsentligt til løsninger på store samfundsudfordringer som for eksempel bæredygtighed.

”Eskild Holm Nielsen er en velanset forsker, der samtidig har markeret sig som en leder med strategisk og analytisk tilgang til at opdyrke nye muligheder. Jeg er overbevist om, at han vil kunne bidrage markant til det nye fakultets udvikling qua sit stærke nationale og internationale netværk, sin indsigt i universitære forhold og en stor erfaring i arbejdet med innovation. Jeg er meget glad for at kunne byde Eskild Holm Nielsen velkommen og ser frem til et godt og frugtbart samarbejde de næste år,” udtaler rektor Brian Bech Nielsen.

Det nye fakultet skal løse samfundsproblemer
Faculty of Technical Sciences bygger på videnskabelige erkendelser inden for agro-, miljø- og ingeniørvidenskab. Fakultetets fagligheder vil i de kommende år i stigende grad vil blive bragt i spil i et tæt samarbejde med de andre fakulteter, fagligheder og eksterne interessenter. Fakultetet skal med tyngde yde bidrag til at løse store samfundsudfordringer og formidle videnskabelige erkendelser til beslutningstagere og den brede befolkning. Eskild Holm Nielsen ser frem til at stå i spidsen for fakultetet:

”Jeg er ydmyg og stolt over at få denne mulighed. Aarhus Universitet råder over en både dyb og bred talentmasse inden for en række fagligheder, der vil komme til at spille en nøglerolle for det globale samfund i fremtiden. Her har AU og de tekniske videnskaber både ansvar og mulighed for at skabe fundamentet, og jeg ser meget frem til at tage del i udviklingen af fakultetet. Det er få forundt at få del i at skabe noget nyt på denne måde, og jeg glæder mig til at tage del i processen sammen med de ansatte, de studerende og de mange interessenter, et fakultet som dette er omgivet af,” siger Eskild Holm Nielsen.

Faculty of Technical Sciences igangsættes den 1.januar 2020, når det nuværende fakultet, Science and Technology, deles i to. De primære aktiviteter ligger inden for fagområderne ingeniørvidenskab, agroøkologi, fødevarer, husdyrvidenskab, biologi og miljøvidenskab. Fakultetet udfører både forskning og uddannelse, og som en del af en større strategisk satsning på det tekniske område er der netop åbnet for optag på flere nye diplomingeniør- og tekniske bacheloruddannelser. Fakultetet har endvidere et vigtigt ansvar for myndighedsrådgivning i henhold til kontrakter indgået med Miljø- og Fødevareministeriet.

Fakultetet har omkring 1.400 ansatte, 2.500 studerende, en samlet årlig omsætning på cirka 1,4 mia. kr.

Forsiden lige nu:


Millionunderskud tvinger DPU til at skære 22 stillinger

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på AU lider under et stort underskud på 15 millioner kroner. Sparekniven svinger nu over personalet. Det koster 22 stillinger og sætter forskningens kvalitet i farezonen.


Seneste artikler:


Verdens vand skal demokratiseres

På verdens vanddag stiller Global Health Film Days og Grundfos Fonden skarpt på verdens vandproblemer – og løsninger.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.