Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Majken Schultz er både “loyal” og “en gave”. Nu skal hun sætte “strøm” til Carlsbergfondet

For første gang skal en kvinde stå i spidsen for fonden. – Hun har været en rollemodel for mange kvindelige forskere, siger institutleder.

Carlsbergfondet har fået en ny formand. Eller rettere forkvinde.

1. januar sætter professor på Copenhagen Business School, Majken Schultz, sig for bordenden i den erhvervsdrivende fond, der er en af de største i Danmark.

Hun overtager posten efter nanoforsker og professor på Aarhus Universitet, Flemming Besenbacher, der har været formand siden 2012.

– Jeg ser meget frem til at påtage mig rollen som forkvinde i Carlsbergfondet per 1. januar 2022, skriver Majken Schultz på Twitter.

Majken Schultz er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 1984. Herefter skrev hun ph.d. på CBS og har siden 1996 været ansat dér, som professor på Institut for Organisation.

– Det er en rigtig stor ære, at hun er blevet udpeget. Det er også en særlig ære, at det er første gang, at det er en CBS’er, der sidder i front for fonden – og at det er en kvinde, siger Signe Vikkelsø, professor MSO og leder af Institut for Organisation på CBS.  

– Majken er en af de mest succesfulde professorer på CBS. Hun har helt klart været en rollemodel for mange kvindelige forskere, fordi hun viser, at man kan komme helt til tops og gøre sig gældende på de allerhøjeste niveauer, både fagligt og indflydelsesmæssigt, fortsætter hun.  

Læs også: Besenbacher forlader Carlsbergfondet

Signe Vikkelsø kalder Majken Schultz for “en markant profil med bredt samfundsengagement og en høj faglig etos”.

– Hun har været i mange bestyrelser og har i det hele taget haft et omfattende samfundsengagement ved siden af sin excellente forskning, hvor hun er blandt de absolut mest citerede, siger institutlederen.  

Udover Carlsbergfondet, hvor Majken Schulz har været en del af bestyrelsen siden 2019, har hun blandt andet siddet i bestyrelsen for Bang & Olufsen og Danish Crown og er frem til 2023 næstformand i Realdanias bestyrelse, hvor hun har været medlem siden 1999.

– Majken er super kompetent og vil være en gave for enhver bestyrelse. Et stort tillykke herfra til både Majken og Carlsbergfondet, skriver Lars Krarup, bestyrelsesformand i Realdania, i en email til Science Report.

Majken Schultz er desuden stiftende medlem af Bestyrelsesforeningen og underviser på bestyrelsesuddannelserne på CBS.

Ambitiøs holdspiller

Signe Vikkelsø beskriver den nye forkvinde som ambitiøs. Både på egne vegne og i den grad også på instituttets og hele CBS’ vegne.

– Hun er samtidig også en meget loyal og ordentlig person. Hun sætter barren højt, men hun er også respektfuld over for andres agendaer og kan se nødvendigheden af, at hun nogle gange støtter op, selv om hun måske ikke er 100 procent enig.

Så hun er lidt en holdspiller …?

– Ja, det kan man godt sige. Men det er bestemt ikke det samme, som at hun ikke har sine meninger. Majken har visioner og ambitioner for instituttet og CBS, men også for videnskabens rolle i samfundet, siger Signe Vikkelsø.

En der sætter “strøm til tingene”

Forskningsmæssigt har Majken Schultz op igennem 1990’erne været meget optaget af organisationskultur. Derefter har hun haft en periode, hvor hun har beskæftiget sig med virksomheders identitet og branding og – påpeger Signe Vikkelsø – leveret “virkelig banebrydende forskning” på det område. 

Carlsbergfondets bestyrelse. Fra venstre: Carl Bache, kommende forkvinde Majken Schultz, Søren-Peter Olsen, afgående formand Flemming Besenbacher og Lars Stemmerik. Foto: Carlsbergfondet

De senere år har Majken Schultz’ forskningsmæssige fokus bevæget sig over på temporalitet, strategi og bæredygtighed. Hun er blandt andet forskningsleder på projektet ’Making Distant Futures Actionable: Innovating for a zero-carbon future’, som er støttet af Novo Nordisk Fonden, hvor hun sammen med CBS-professor Tor Hernes skal undersøge, hvordan virksomheder omstiller sig til en grøn fremtid.

Læs også: Professor: Virksomheder der arbejder med verdensmål får en fordel

Så når Majken Schultz sætter sig for bordenden hos Carlsbergfondet 1. januar, er det altså en forkvinde med fokus på den grønne omstilling. Men det er også en forkvinde med rødder i de “tørre” videnskaber. 

– Jeg synes, det er rigtig godt, at vi får en fra samfundsvidenskaberne på en post som denne, siger Signe Vikkelsø, der omtaler Majken Schultz som typen, der “sætter strøm til tingene”.

Hun fortsætter:

– Samfundsvidenskaberne er meget centrale, ikke mindst for at få løsninger omsat til praksis og få dem bredt ud i samfundet. Klimakrisen hører jo ikke kun til i for eksempel biologien – det er alle facetter, der skal omstilles, og her bliver samfundsvidenskaberne afgørende. Der vil Majken kunne hjælpe med at sætte strøm på videnskaberne og kombinere dem for at besvare centrale samfundsspørgsmål og få løsningerne implementeret.

Strukturelle ændringer på vej?

Majken Schultz har siden 2015 været medlem af Videnskabernes Selskab, hvorfra bestyrelsesmedlemmerne i Carlsbergfondet udpeges. Fra Selskabets præsidium lyder det i en orientering til medlemmerne, at de glæder sig til samarbejdet med “den nye – og første – kvindelige bestyrelsesforkvinde” i fondet. 

De skriver videre, at “hendes erfaring og viden vil bringe Carlsbergfondet godt videre ind i det 21. århundrede”. 

– Vi vil glæde os til at følge den nye Carlsbergfonds-bestyrelses initiativer, strategier og de strukturelle ændringer, som den meget store bevillingssum kræver. Lykke til med det vigtige arbejde, skriver selskabet i orienteringen.

Og det tyder på, at der vil komme ændringer i fondet, når den nye forkvinde træder til.

Læs også: Carlsbergfondet håndplukkede forskere til corona-pulje

– Jeg ser meget frem til sammen med mine kollegaer i bestyrelsen at modernisere fondet yderligere via etablering af effektiv peer review, styrkelse af kontrolprocesser og udvikling af fondets virkemidler i lyset af de seneste års højere uddelingskapacitet, udtaler Majken Schultz i pressemeddelelsen.

Potentiale for modernisering

Ifølge Jakob Thomsen, stiftende partner og ansvarshavende redaktør på mediet Fundats, er det en fond under forandring – eller i hvert fald fornyelse, som Majken Schultz overtager. Den afgående formand, Flemming Besenbacher, har allerede moderniseret de gamle vedtægter, hvilket ifølge Jakob Thomsen har styrket Carlsberg-familien governance-mæssigt. Det har blandt andet fået indflydelse på Carlsbergfondets indflydelse i bryggeriet Carlsberg.

– Fra 2023 vil fondens bestyrelsesmedlemmer eksempelvis ikke længere dominere i selskabet, da der fremover kun skal være to medlemmer fra Carlsbergsfondet, frem for alle fem, som det er i dag, siger han.

Det er en modernisering, som ifølge eksperter bringer fonden i tråd med almindelige governance-principper for store fondskoncerner, forklarer Jakob Thomsen.

– Selvfølgelig skal fonden som ejerfond være repræsenteret i selskabet, men den skal ikke dominere, og man skal sørge for, at der er en vis uafhængighed mellem fonden og selskabet, siger han.

Læs også: Besenbacher og Innovationsfonden anklages for at have uddelt offentlige midler på kant med loven

Der er dog potentiale for mere modernisering. Som den eneste af de store forskningsbevilligende private fonde har Carlsbergfondet nemlig ikke hidtil benyttet sig af bedømmelsespaneler eller bevillingskomiteer.

– Det er sådan, det traditionelt har været, fordi bestyrelsen principielt set ikke må uddelegere beslutningskompetencen. Beslutninger om uddelinger skal tages i bestyrelsen. Men med tiden er verden blevet mere kompleks, og der er mange flere midler i spil og dermed også mange flere ansøgninger. Derfor har fondene i højere og højere grad benyttet sig af bedømmelsespaneler med fageksperter inden for hvert område, som indgiver indstillinger til bestyrelsen.

Han fortsætter:

– Det må være en kæmpe opgave for en bare fem mand stor bestyrelse at vurdere tusinde komplekse forskningsansøgninger om året. Derfor virker det naturligt, at Carlsbergfondet også på et tidspunkt får professionelle bevillingskomiteer til at rådgive i udvælgelsesprocessen.

I hvor høj grad ser du en sammenhæng mellem nogle af de sager, der har været omkring habilitet og uddelingsprocesser under den afgående formand og al den her snak om “modernisering”, som både bliver nævnt i pressemeddelelsen og i Majkens Schultz eget tweet torsdag?

– Jeg tror ikke, man skal lægge så meget i det. Flemming Besenbacher skulle rent vedtægtsmæssigt træde ud af bestyrelsen her i 2022. Det kan godt være, der ligger et ønske om, i kølvandet på de sager, at der skal være en større armslængde på uddelingsprocessen. På den anden side har bestyrelsen altid skullet tackle habilitetsproblemer i forhold til ansøgninger fra de enkelte bestyrelsesmedlemmers egne institutter – og det vil de fortsat skulle tackle, fordi den endelige bevillingsbeslutning jo ligger i bestyrelsen.

Han fortsætter:

– Under alle omstændigheder er det være naturligt, at en ny bestyrelsesforkvinde sætter sig i spidsen for nye tiltag, der kan fortsætte udviklingen af fonden.

Carlsbergfondet blev oprettet af brygger J.C. Jacobsen i 1876. Fondet støtter hvert år forskning med over 420 millioner kroner.

Kort om Majken Schultz

Medlem af Videnskabernes Selskab siden 2015.

Medlem af Carlsbergsfondets bestyrelse siden 1. januar 2019.

Uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 1984. Ph.d. fra Copenhagen Business School (CBS), Institut for Organisation, i 1988. Siden 1996 ansat som professor samme sted.

Majken Schultz bliver den første kvinde i front for Carlsbergfondets bestyrelse, der består af i alt fem medlemmer udpeget af Videnskabernes Selskab blandt dets indenlandske medlemmer. 

Kilde: Carlsbergfondet

Forsiden lige nu:

Johan Olsen modtager hæderspris 

– Han forener et aktivt forskerliv og et musikerliv i bandet Magtens Korridorer med en bred populær forskningsformidling, siger professor Anja C. Andersen.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.