politik

Aarhus Universitet indfører adgangskvotienter fra 2018

I tråd med andre universiteter skal fremtidige studerende, der søger ind på naturvidenskab og Ingeniørstudiet på Aarhus Universitet have mindst 7 i snit. Målet er at mindske frafald.

Af - 25. oktober 2017

På universiteterne ligger frafaldet op mod de 20% indenfor det første år viser tal fra Forskningsministeriet og ca. 30% set på hele uddannelsesforløbet. Det koster samfundet og institutionerne penge, og det koster de studerende tid.

En vej til at undgå det, er at indføre adgangskvotienter, som man nu gør på Science and Technology på AU, der for fremtiden vil kræve, at studerende har mindst syv i snit:

– Med det nye optagelsessystem sætter vi fokus på at hjælpe de studerende med at afklare deres studievalg og få dem ind på det rette studie. Det er med til at mindske frafaldet og sikre, at de undgår unødige nederlag og studieskift, når de er bedre klædt på i forhold til det, der venter dem på studierne. Det er spændende verdener, der åbner sig via vores fag, men det er vigtigt, at man ved, at det ikke altid er lette fag at give sig i kast med, ” siger prodekan for uddannelse Finn Borchsenius i en pressemedelelse fra Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter flere steder
Med de nye adgangskvotienter lægger Aarhus Universitet sig op af en rapport fra EVA, der lavede en analyse af det store frafald tilbage i 2015, og hvor det bl.a. hedder:

– Når universiteterne anvender karaktergennemsnittet som adgangsbegrænsning bidrager det til, at mindske frafaldet og dimittendledigheden og øge det faglige niveau, sammenlignet med hvis universiteterne så bort fra karaktergennemsnittet. Analysen viser dermed, at anvendelse af karaktergennemsnit fra en gymnasial uddannelse har en række positive konsekvenser i forhold til de studerendes succes på universitetet.

I øvrigt også en tendens også KU har taget op med adgangskvotienter på langt de fleste uddannelser fra 2018 på 6.0.

På AU er formålet ud over at mindske frafaldet også at få fat på de ”rigtige” ansøgere:

– Formålet er ikke at uddanne færre, men at finde de rigtige. Vi vil forsat gerne uddanne alle der har evnerne og motivationen til at gennemføre vores uddannelser. Målet er at styrke kvaliteten i vores uddannelser og skabe bedre dimittender. Det opnår vi blandt andet ved at sikre, at de studerende har både lyst og evner til at give sig i kast med vores uddannelser, siger Niels Chr. Nielsen, dekan på Science and Technology

I første omgang er rammer adgangskvotienten kvote 1 søgende i fysik (hvor der ikke var nogen adgangskvotient i 2017), IT og datalogi. Men fra 2019 vil der være adgangskvotient på alle fakultets uddannelser, og desuden et krav om mindst 7.0 i Matematik A. De erfaringer man høster fra de tre fag, skal i 2019 bruges til at udforme optagelsen for de øvrige fag.

kultur

Lone Frank modtager Kunstfondens hæderspris

Videnskabsjournalist og ph.d. i neurobiologi Lone Frank modtager hædersprisen for sin enestående personlige formidling og for at være en banebrydende stemme i videnskabsformidlingen.