politik

Forhandlingerne om forskningsreserven er skudt igang

Regeringen vil blandt andet udmønte 80 mio. kr. til forskning i digitale teknologier via Danmarks Frie Forskningsfond og sammenlagt styrke forskning i nye teknologiske muligheder med 300 mio. kr

Af - 14. oktober 2018

Forskningskonferencen i Danmarks Frie Forskningsfond

I finanslovsforslaget for 2019 har regeringen afsat en forskningsreserve på 958 mio. kroner til initiativer inden for forskning og innovation.

Regeringen vil prioritere 228 mio. kroner til Danmarks Frie Forskningsfond, hvoraf 80 mio. kroner skal afsættes til fri forskning i digitale teknologier som kunstig intelligens (AI), big data, Internet of Things og it-sikkerhed.

Hvis forskere ikke kan bruge 80 millioner kroner inden for teknologisk forskning, så er vores forskere simpelthen ikke nysgerrige nok, forskningsminister Tommy Ahlers (V)

På dagen, hvor de første udmeldinger om udspillet kom frem, afholdte Danmarks Frie Forskningsfond konferencen ”Grib Idéen”, hvor også forskningsminister Tommy Ahlers (V) deltog.

Fondens bestyrelsesformand, Peter Munk Christiansen, var noget kritisk stemt over for regeringens ønske om at binde nogle af de frie forskningsmidler og bruge dem på strategiske områder, lod han ministeren forstå.

Tommy Ahlers understregede flere gange, at han er ”kæmpefan” af den frie forskning, og at han samtidig er noget uforstående over for forskeres forståelse af fri forskning:

– Fra politisk side vælger vi kun de overordnede områder. Og hvis forskere ikke kan bruge 80 millioner kroner inden for teknologisk forskning, så er vores forskere simpelthen ikke nysgerrige nok, lød den klare udmelding på konferencen.

Diskussionen om, hvad fri forskning egentlig vil sige, poppede flere gange op til overfladen i løbet af konferencen.

– Det er ikke særlig veldefineret, hvad der menes med fri forskning. Jeg kan godt afsløre her i dag, at jeg ikke rigtig kan lide ordet, konstaterede Jens Odderhede, formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).

Diskussionen kom dog noget bag på næstformanden i Danmarks Frie Forskningsfond, Jens Philip Solovej:

– Jeg er overrasket over forvirringen med fri forskning. Ordet er måske ikke verdens bedste, men der er vel ikke nogen tvivl om, hvad det er; når kvalitet er det eneste kriterium. Når midlerne er tematiseret, er det ikke frit, fordi så er kvaliteten ikke det eneste kriterie, sagde han.

Derudover skal 50 mio. kroner udmøntes i DFF under det noget bredere ”Mennesker og samfund”, imens der er afsat 48 mio. kroner som såkaldte ”frie midler”.

Nye teknologiske muligheder

Regeringen vil sammenlagt styrke forskning i nye teknologiske muligheder med 300 mio. kroner.

De resterende 220 mio. kroner skal gå til strategisk forskning inden for bio- og life science, materialeudvikling, produktionsteknologi og -systemer. Disse midler skal udmøntes i Danmarks Innovationsfond.

Det er afgørende, at Danmark er med i den teknologiske udvikling, og at vi skruer op for vores forskning i kunstig intelligens, mener Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers:

– Kunstig intelligens og andre nye teknologier kan hjælpe os til at skabe et bedre samfund og løse en lang række konkrete udfordringer. Hvis vi vel at mærke former teknologien efter vores værdier, så den understøtter et åbent og demokratisk samfund, siger ministeren.

Sidste år blev der med aftalen om fordeling af forskningsreserven for 2018 afsat 160 mio. kroner til forskning i nye teknologiske muligheder – altså omtrent halvdelen af, hvad regeringen vil afsætte i år.

Endeligt foreslår regeringen af afsætte 330 mio. kroner til udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for miljø-, fødevare- og energiområdet.

Forhandlingerne om næste års forskningsreserve blev indledt fredag den 12. oktober.