Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Samfund

Forsknings- og videnstærke startups klarer sig bedst i Danmark

Science & Engineering-startups klarer sig bedst i Danmark, viser nye analyse fra ATV

Charlotte Rønhof, på jagt efter fremtidens vækstvirksomheder. Fotograf: Morten Schmidt

Når danske startups baserer deres forretning på viden og tekniske kompetencer, klarer de sig langt bedre end andre typer startups. Det viser en ny analyse fra Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV).

ATV har defineret en ny type virksomhed, de såkaldte Science & Engineering (S&E)-startups, som i særlig høj grad baserer deres forretning på STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering og Mathematics).

Danmark har i alt 1.125 S&E-startups, og de vokser langt hurtigere, omsætter for langt mere, eksporterer langt tidligere og ansætter langt flere medarbejdere end andre nye danske virksomheder, ifølge ATV-rapporten ”Danmarks nye vækstlag”.

Kilde: “Danmarks nye vækstlag”, ATV

– Vi har hele tiden haft en idé om, at S&E-startups klarer sig godt generelt. Men analysen viser, at det er helt outstanding godt, de klarer sig, og vildt bedre end andre nye virksomheder, fortæller Charlotte Rønhof, formand for ATV’s Science & Engineering-komité.

– Hvis politikere på noget tidspunkt kommer til at interessere sig for, hvor vækst kommer fra i Danmark, så bør man rette spotlightet på de her virksomheder, tilføjer hun.

Imens en typisk startup inden for industrien beskæftiger to fuldtidsansatte efter fem år, beskæftiger den typiske S&E-startup hele syv fuldtidsansatte efter fem år, viser tal fra analysen.

FAKTA: Hvad er en S&E-virksomhed?
ATV definerer Science & Engineering-virksomheder som virksomheder, der baserer deres forretning på et stærkt vidensfundament inden for ingeniørvidenskab og STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)-kompetencer.

S&E-virksomheder defineres ud fra tre spor:
– Virksomhederne skal være vidensintensive
– Virksomhedernes andel af humankapital (ansatte, red.) inden for S&E
– Virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling

Kilde: State of the Nation – ATV 

Men hvad er så forklaringen på, at S&E-startups klarer sig så markant bedre end andre nye danske virksomheder?

– Én af forklaringerne på, at S&E-startups klarer sig så godt, er fordi de har et højere vidensindhold og mange ansatte med en STEM-baggrund, lyder det fra Charlotte Rønhof, som uddyber;

– Jeg har ikke noget belæg fra analysen for at sige det, men jeg vil også tro, at den her type virksomhed får endnu mere vind i sejlene fremadrettet, fordi behovet for en teknologisk komponent kommer til at blive så stor og drivende for mange virksomheder. Når behovet er stort, kommer virksomhederne til at kunne vækste fremadrettet.

S&E-Danmark bliver mere forsknings-intensiv

Der er i alt 2.320 S&E-virksomheder i Danmark, og ATV har defineret tre S&E-typer: forskningsintensive-, videnstærke- og driftsorienterede S&E-virksomheder.

Kilde: “Danmarks nye vækstlag”, ATV

Ét af kriterierne for at blive defineret som en S&E-virksomhed, er, at ingeniører og STEM-uddannede skal udgøre en bestemt procentdel af de ansatte, og forskningsintensive S&E-virksomheder har den højest andel af ingeniører eller STEM-uddannede

Både antallet af forskningsintensive S&E-virksomheder og antallet af jobs i disse virksomheder har været stigende de seneste år. Og forskningsintensive startups vækster markant hurtigere end både startups fra industrien generelt og fra ikke-S&E-virksomheder med mange højtuddannede, viser ATV’s analyse.

Der er med andre ord ”en klar sammenhæng mellem vidensintensitet og vækst”, som konklusionen lyder i rapporten.

Der er andre før ATV, der har vist, at det kan betale sig at investere i forskning, påpeger Charlotte Rønhof, og siger i den forlængelse;

– Men vi har nu også vist, at en S&E-komponent isoleret set har stor betydning. Hvis private virksomheder er forskningsbaserede, er det ofte også en S&E-komponent, de baserer sig på. Så det vil være S&E-komponenten, som gør forskellen på deres forretning, forklarer hun. 

Fra forskning til forretning

Rehfeld Medical, som er en spinout fra Københavns Universitet, er en af Danmarks 239 forskningsintensive S&E-startups.

Helt i tråd med det generelle billede af S&E-startups, der generer vækst hurtigere end andre opstartsvirksomheder, har Rehfeld Medical i dag omkring 10 ansatte, og det på et tidspunkt, hvor den typiske startup i dansk erhvervsliv ville have én ansat.

Rehfeld Medical er født ud af den forskning, de to stiftere selv har bedrevet. Virksomhedens hovedprodukt er en softwareplatform, der ved hjælp af blandt andet sensorik og kunstig intelligens skal yde beslutningsstøtte til behandling af hjertepatienter med pacemaker.

Selvom det går rigtig godt for Rehfeld Medical, er det blandt andet en udfordring for virksomheden at rejse privat kapital:

– Man plejer lidt morsomt at sige, at når vi rejser én mio. kr. i Danmark, så rejser vores konkurrenter i Silicon Valley én mio. dollar. Det er det, vi konkurrerer med, forklarer Jonas Moll, forsker, medstifter af og CEO for Rehfeld Medical.

Han får opbakning af Charlotte Rønhof fra ATV:

– Det er meget svært for mange danske S&E-startups at finde kapital. Der er indlysende forskel på at være en ny virksomhed i Danmark og i USA, hvor der er mange flere private business angels, som har lyst til at investere mere risikobetonet, siger hun og tilføjer;

– Vi skal have flere private investorer til at få øjnene op for det her område.

Hård kamp af kommercialisere

Jonas Moll peger desuden på, at universiteterne kunne gøre livet en hel del lettere for forskningsintensive S&E-startups, blandt andet hvad angår mulighederne for at kommercialisere forskningen:

– For os har det været en lang, hård kamp for at få ret til at kommercialisere de dele af forskningsresultaterne, som vi tager med os i vores softwareplatform. Det har jeg brugt rigtig meget tid på, siger Jonas Moll, som ærgrer sig over de mange regler, som spænder ben for forsknings-spinouts.

Det er en også udfordring, Charlotte Rønhof kan nikke genkendende til:

– Det er ofte ikke nemt at købe IPR-rettigheder fri fra universiteterne. Det handler om den måde, nogle universiteter vælger at fortolke reglerne på. På nogle universiteter mangler der lidt et helikopterblik for; hvad er det i virkeligheden, der er vigtigt. Det handler jo om at få viden ud og arbejde i samfundet, siger ATV-formanden.

Læs mere om Rehfeld Medicals iværksættereventyr i ATV-rapporten ”Danmarks nye vækstlag”.

ATV har som sin erklærede ambition, at Danmark skal være blandt verdens fem førende Science & Engineering-regioner. Derfor håber Charlotte Rønhof, at analysen af S&E-potentialet i Danmark vil få politikerne på Christiansborg til blandt andet at prioritere det tekniske område.

RØNHOF: VI INVESTERER FOR LIDT, FOR KORTSIGTET OG FOR UFOKUSERET

Det gælder både i forhold til, at der er behov for flere STEM-uddannede og for at øge de offentlige investeringer i teknisk forskning:

– Det er påfaldende, at vi bliver ved med at underinvestere i teknisk forskning i Danmark. Nu viser vi, at det er den her type virksomheder, der vækster allermest, siger ATV-formanden og fastslår:

– Jo stærkere S&E-komponenten er i nye virksomheder, jo mere bidrager virksomhederne til beskæftigelsen, eksporten og Danmarks BNP.

Forsiden lige nu:

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.