Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Samfund

Innovationsfonden laver whistleblower-ordning

Innovationsfonden lancerer whistleblower-ordning for at sikre transparens.

Man skal ikke gå og putte med det, hvis man har viden om ulovligheder i Innovationsfonden, som netop har lanceret en whistleblower-ordning.
Man skal ikke gå og putte med det, hvis man har viden om ulovligheder i Innovationsfonden, som netop har lanceret en whistleblower-ordning.

Er du medarbejder, modtager af bevillinger – eller på anden måde et menneske med foden indenfor hos Innovationsfonden? Og har du gjort “uheldige” opdagelser som bestikkelse, sexchikane eller svindel? Så kan du fra nu af “blæse i fløjten” og blive hørt. Ganske formelt og ganske anonymt.

Fremover har alle med tilknytning til Innovationsfonden nemlig mulighed for anonymt at indberette mistanker eller viden om uetisk adfærd, efter Innovationsfondens nye whistleblower-ordning er blevet en realitet.

En sikkerhedsventil 

Ordningen, der har været længe undervejs, skal være med til at sikre omverdenens tillid til fonden:

– Som en offentlig fond, der hvert år bevilger omkring 1,5 mia. kr. til forskere, iværksættere og virksomheder, er det helt afgørende, at der er fuld tillid til vores arbejde. Og åbenhed om den måde vi gør tingene på, siger Peter Høngaard Andersen. Han er direktør i Innovationsfonden, som hvert år er i berøring med en masse forskelligartede projekter.

Og netop fondens brede berøringsflade gør det ekstra nyttigt at have en formaliseret “forlænget arm”, der kan opfange, hvis noget ikke går efter bogen:

– Vi gør en dyd ud af at følge de projekter, vi giver penge til, så vi har vished for, at pengene, vi bevilliger, bruges rigtigt. Men vi har ikke ressourser til at være til stede overalt og kontrollere så meget, som vi kunne ønske os. Derfor vil vi gerne have en sikkerhedsventil, så de, der måtte observere noget, kan melde ind – totalt anonymt. Det er en sikkerhed; ikke mindst rent økonomisk, påpeger direktøren.

Med penge følger ansvar

Men ordningen støtter også op om andet end økonomiske hensyn, siger Peter Høngaard Andersen. Han påpeger, at der med forvaltning af så mange penge følger en uforholdsmæssig stor magt og en deraf afledt pligt til at opføre sig pænt og ordentligt.

– Det her er også en kulturel overvejelse og en formalitet, der kommer i forlængelse af den kultur, vi ønsker i vores organisation. Vi bruger tid på internt at snakke om det ansvar, vi har. Og vi har før rettet op, hvis nogen har påpeget småting, men det giver en tryghed at vide, at der er en formel kanal, siger direktøren.

NY FORMAND FOR INNOVATIONSFONDEN ER HENTET FRA NOVOZYMES

Og til spørgsmålet om, hvorvidt ordningen netop udspringer af konkrete episoder, er svaret et rysten på hovedet: Nej, lyder det. Ordningen skal ses som en fremtidssikring – og den har været længe undervejs:

– Ordningen er ikke initieret af konkrete tilfælde i vores organisation. Vi har overvejet det i flere år, men ønskede at danne os et billede af, hvor tæt vi reelt selv har mulighed for at følge vores projekter. Det har vi så gjort, men med omtanke for hvidvaskskandaler og Britta-sager (svindel i det offentlige, red.) har vi så fremskyndt at oprette ordningen nu, tilføjer han.

Inspiration fra det private erhvervsliv

Og en whistleblower-ordning i en fond svarer da heller ikke til opfindelsen af den dybe tallerken. Også andre fonde som for eksempel Velux Fonden og Villum Fonden har lignende ordninger, og Innovationsfonden har da netop skævet til private fonde og trukket på direktørens egen erfaring fra det private erhvervsliv i forhold til, hvordan man skal kunne rapportere.

For at sikre størst mulig tillid til ordningen foregår alle indberetninger derfor uden om fondens ledelse; et set-up, der er almindeligt udbredt i private virksomheder, men forholdsvist atypisk i offentligt regi.

FORSKERE VIL FORKLARE GDPR MED POESI

Indberetningerne sendes direkte til Kammeradvokaten, som behandler alle sagerne. Kammeradvokaten kan dog ikke træffe beslutning på fondens vegne, og derfor vil konkrete whistleblowersager blive fremlagt for fondens bestyrelsesformand, der i sidste ende skal træffe beslutning i eventuelle sager.

Og såvel internt som eksternt har reaktionerne på ordningen været positive. Men hvorvidt der bliver brug for den nye ordning må tiden vise, lyder det – folk lader generelt til at være gode til at opføre sig ordentligt og overholde reglerne, er direktørens opfattelse.

Forsiden lige nu:

Ny rapport vender vrangen ud på universitetsloven

En ny rapport viser store udfordringer med forskningsfriheden og arbejdsvilkår på de danske universiteter. Men det er lykkedes at modernisere universiteterne og få mere forskning ud i samfundet.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.