Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Samfund

Innovationsfonden samler forskere og topchefer i nyt klimapanel

Topprofiler fra ind- og udland skal rådgive fonden i, hvordan de bedst investerer i klima

Foto: iStock

Innovationsfonden samler nu et nyt, stort klimapanel, der skal sikre, at fonden investerer i de klimaprojekter, som har størst gavn for både Danmark og i verden.

Det er førende forskere fra både ind- og udland, topchefer fra nogle af de største danske virksomheder og store profiler fra interesseorganisationer og fonde, som skal sørge for, at de milliarder, som Danmark investerer i klimaløsninger, bliver anvendt allerbedst.

Det skal panelet gøre ved at rådgive og give inputs til, hvordan investeringerne giver størst afkast, da Innovationsfonden ønsker at blive endnu mere konkrete og handlekraftige med deres investeringer.

– Det handler om at blive mere konkret på klimaløsninger. Vi håber, at vi i det bredt sammensatte panel kan nå til en konsensus om de løsninger, der er realistiske på både kort og langt sigt. Hvis vi skal investere pengene bedst muligt og hjælpe klimaet, er vi nødt til at blive mere konkrete og fokuserede. Vi vil godt blive klogere på, hvad der skal være Danmarks styrkepositioner inden for klimaområdet, siger direktør for Innovationsfonden, Tore Duvold til Berlingske.

Klimapanelet skal også være med til at fremme iværksætteri og erhvervsliv til at øge deres investeringer i klimaløsninger og satse mere på teknologisk udvikling på området.

Der skal skabes bro mellem erhvervsliv og forskning
Det bredt sammensatte panel er valgt ud fra tesen om, at mere synergi mellem erhvervsliv og forskningsmiljø vil skabe mere realistiske løsninger for klimaet.

– Hvis vi skal vinde klimakampen, er det afgørende, at vi får bygget bro mellem forskernes viden og ideer på den ene side og erhvervslivet og virksomhederne på den anden. På den måde kan viden og ideerne blive omsat til konkrete klimaløsninger, som kan være med til at redde vores klode og positionere Danmark forrest i feltet, når det kommer til at tage hånd om klimaudfordringerne, siger Tore Duvold til Innvoationsfonden.dk.

Klimapanelet kommer allerede til at mødes flere gange i 2019, hvor de sammen vil udarbejde en strategi for de kommende klimainvesteringer, og hvilke områder det særligt er vigtigt for fonden at kaste sit blik på i fremtiden.

De 38 medlemmer af Innovationsfondens nye klimapanel er:

Emily Farnworth, klimachef, World Economic Forum
Nick Johnstone, chefstatistiker, Det Internationale Energiagentur
Sebastian Mernild, direktør, The Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Katherine Richardson, professor, Københavns Universitet, og medlem, Klimarådet
Jens Kehlet Nørskov, professor, Danmarks Tekniske Universitet
Kirsten Halsnæs, professor, Danmarks Tekniske Universitet
Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet
Jørgen Olesen, professor, Aarhus Universitet
Brian Vad Mathiassen, professor, Aalborg Universitet
Dasha Krivonos, administrerende direktør, Instituttet for Fremtidsforskning
Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi
Connie Hedegaard, bestyrelsesformand, Concito – Danmarks Grønne Tænketank
Maria Gjerding, præsident, Danmarks Naturfredningsforening
Bo Øksnebjerg, generalsekretær, Verdensnaturfonden
Claus Krogh Ekmann, direktør, Det Økologiske Råd
Monika Skadborg, formand, Ungeklimarådet
Bo Foged, administrerende direktør, ATP
Laila Mortensen, administrerende direktør, Industriens Pension
Michael Zöllner, direktør, Danmarks Grønne Investeringsfond
Kasper Roed Jensen, vicedirektør, Vestas
Hanne Søndergaard, vicedirektør, Arla
Kim Fausing, administrerende direktør, Danfoss
Mads Nipper, administrerende direktør, Grundfos
Jakob Askou Bøss, vicedirektør, Ørsted
Thomas Videbæk, vicedirektør, Novozymes
Kim Grøn Knudsen, vicedirektør, Haldor Topsøe
Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør, SAS
Ib Enevoldsen, administrerende direktør, Rambøll
Jens Birgersson, administrerende direktør, Rockwool
Claus Møller, administrerende direktør, Siemens
Michael Lundgaard Thomsen, administrerende direktør, Aalborg Portland
Henrik Stiesdal, administrerende direktør, Stiesdal Technology
Sofus Rex, afdelingschef, Miljø- og Fødevareministeriet
Jakob Møller, kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Carlsbergfondet
Tore Duvold, konstitueret direktør, Innovationsfonden
Peter Høngaard Andersen, Peter Hongaard Consulting
Thomas Mathiasen, scientific officer, Innovationsfonden

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.