Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Samfund

Ny prorektor på KU får ansvar for forskning

KU udvider den øverste ledelse ved at søge en prorektor med ansvar for forskning.

Foto: Københavns Universitet

Der sker for øjeblikket store ændringer på ledelsesniveau på Københavns Universitet (KU). 

Senest har dekanen for Det Humanistiske Fakultet, Jesper Kallestrup, valgt at skifte dekanatet ud med et job som professor på University of Aberdeen i Skotland.

KU skal imidlertid ikke kun finde en ny dekan. Universitetet er også på jagt en ny prorektor for forskning. 

Det fremgår af et jobopslag på KU.dk. 

“Vi søger nu en ny prorektor, som skal styrke og komplementere universitetets øverste ledelse på forskningsområdet – nationalt og internationalt”, lyder det i jobopslaget. 

I disse år henter KU flere og flere forskningsbevillinger uden for universitetet, særligt fra offentlige og private fonde, og universitetet arbejder derfor “konstant” med at udvikle samarbejdet med såvel erhvervslivet som offentlige forskningsinstitutioner både i og uden for Danmark. 

En af de vigtigste opgaver for en kommende prorektor bliver at fastholde og udbygge KU’s eksterne forskningssamarbejder, og generelt varetage universitetets interesser på det forskningspolitiske område, lyder det i opslaget.

Prorektoren får “ansvar for relationsopbygning og fundraising”, men også ansvar for at “fastholde og styrke internationaliseringen af universitetets forskning, blandt andet så forskernes internationale netværk plejes og udbygges”. 

Derfor er det også et ansættelseskrav, at stillingen besættes af “en internationalt bredt anerkendt forsker på højt niveau med erfaring inden for et af universitetets hovedområder og har et stærkt internationalt netværk”. 

Endelig bliver den nye prorektor formand for Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR), der har ansvaret for den strategiske udvikling for forskning, innovation, forskeruddannelse og erhvervssamarbejde. 

Del af den øverste ledelse
Som prorektor for forskning bliver man en del af den øverste ledelse på universitetet, som desuden tæller rektor Henrik C. Wegener, universitetetsdirektør Jesper Olesen, og KU’s prorektor for uddannelse, Bente Stallknecht. 

KU’s seneste prorektor for forskning var Thomas Bjørnholm, der forlod den stilling i starten af 2018 for at blive forskningsdirektør i Villum Fonden. 

Blot nogle måneder efter Thomas Bjørnholms exit forlod den anden prorektor, Lykke Friis, også universitetet. Efter ni år som prorektor, valgte Lykke Friis ikke at søge om forlængelse.

Siden sommeren 2018 har KU således haft én enkelt prorektor i form af Bente Stallknecht, der er ansat indtil sommeren 2023. 

Henrik C. Wegener har været rektor for Københavns Universitet siden 1. marts 2017. 

Forsiden lige nu:

– Alle ved det, men ingen siger det højt

Forskeres vidnesbyrd om kritisabel rekruttering og tavhedskultur udstiller en forkert præmis, huller i praksis og behov for mere støtte til opdelte karriereveje, mener organisationer.

CBS og kapitalfond vil nytænke kapitaltung grøn industri

CBS og Nordic Alpha Partners indgår partnerskab, der gennem forskning og praksis skal udvikle det finansielle økosystem og styrke danske HardTech-virksomheder. Det skal sikre dansk føring i milliardindustri.

Dansk professors forskning passede ikke til Harvard University

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved SDU, stopper sit mangeårige virke som adjungeret professor på Harvard University. Det sker angiveligt, fordi Harvard University ønsker at distancere sig fra hans forskning i fluorid.

Seneste artikler:

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Urtidsforsker modtager årslegat på 5 mio. kroner

Donald Canfield, professor i økologi og forskningsleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2023 på 5 mio. kroner.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.