samfund

Nyt forskningsprogram bygger bro mellem unge forskere og praksis

Et nyt forskningsprogram med støtte fra Novo Nordisk Fonden vil give unge ph.d.’ere færdigheder i at omsætte resultater fra laboratoriet til klinisk praksis i medicinalindustrien

Af - 8. september 2018

Til efteråret lancerer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet forsknings- og uddannelsesprogrammet BRIDGE – Translational Excellence Programme.

Formålet er at bygge bro mellem biomedicinsk grundforskning, klinisk praksis og medicinalindustrien ved at undervise unge forskere i at samarbejde og forske på tværs af fagligheder.

Københavns Universitet har fået 46 mio. kroner i støtte fra Novo Nordisk Fonden til at udvikle programmet og gennemføre forløbet for de første to årgange.

– Den nye uddannelse retter sig mod fremtidens behov og understøtter de unge forskere i deres udvikling og karrierevalg ved at åbne døre inden for den akademiske verden, hospitalsvæsenet og i industrien. Jeg håber, at mange unge forskere vil ansøge om en plads på det toårige forløb og gøre brug af de nye spændende muligheder, BRIDGE-programmet tilbyder, siger dekan Ulla Wewer.

Stort behov for translationelle eksperter

Sundhedsvidenskaben har i de seneste år oplevet store forandringer i kraft i nye, innovative teknikker og redskaber. Koncepter som Big Data, -omics og lægemiddeldesign vil komme til at spille en endnu større rolle inden for skræddersyet medicin i fremtiden.

Derfor er der et stort behov for eksperter, der har den indsigt og tilgang, der skal til for at understøtte udviklingen på universiteterne, hospitalerne og i medicinalindustrien.

– Der er behov for forskere, som forstår alle aspekter af translationel forskning, og som kan understøtte en idé hele vejen fra grundforskning til anvendelse i klinikken – og bringe information med tilbage til grundforskningen, siger Dagnia Looms, Head of Strategic Awards hos Novo Nordisk Fonden.

Og der er brug for nogle særlige kompetencer hos disse forskere:

– Disse er fortrolige med avanceret teknologi, i stand til at interagere med grundforskere og kliniske forskere og formår at stille de spørgsmål, der fører til reelle fremskridt. Behovet i industrien, universitetsverdenen og på hospitalerne er enormt, og med den nye BRIDGE-uddannelse tager Novo Nordisk Fonden et skridt på vejen til at opfylde det behov, beskriver hun.

Hver stipendiat i BRIDGE-programmet deltager i et toårigt projektforløb, og de unge forskere skal forvente at bruge 80 procent af tiden på individuelle forskningsprojekter inden for translationel medicin. Den resterende tid består af et intensivt uddannelsesforløb.

Ønsket er at udvide uddannelsen med en etårig postgraduate masteruddannelse i translationel medicin.

Tags: