samfund

Stiig Markager frifundet for injurier

Retten bemærkede, at universiteterne har forskningsfrihed, lyder det i dommen.

Af - 2. juli 2021

Professor ved Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, ved Aarhus Universitet Stiig Markager.

Få Science Reports nyhedsbrev
Tilmeld dig gratis

AU-professor Stiig Markager er ved Retten i Hillerød blevet frifundet for æreskrænkelse.

Det fremgår af domsbogen fra retten.

Stiig Markager er professor ved Aarhus Universitets Institut for Bioscience. Han var blevet stævnet af interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, fordi han i Berlingske 31. marts 2019 havde sagt, at “den mængde kvælstof, som tilføres havet, er steget 700 tons pr. år siden 2010 (data fremgår af rapporten Vandløb 2017), efter at der er korrigeret for udsving i nedbør. Stigningen er statistisk signifikant.”

Læs også: Rester fra gyllegate?

Udtalelser, som Bæredygtigt Landbrug mente, både manglede dokumentation, var forkerte og injurierende for landbruget. 

“Retten fandt, at professorens udtalelse var baseret på en forskningsanalyse af data og fremsat i forbindelse med den offentlige debat til en berettiget varetagelse af en væsentlig samfundsmæssig interesse, og den var ikke – hverken efter sit indhold eller den kontekst, den var fremsat i – udtryk for forhold, der kunne tilregnes Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug eller dets medlemmer som subjektivt dadelværdigt,” lyder det i dommen.

Retten skriver videre:

”Retten bemærkede, at universiteterne har forskningsfrihed, og at forskningsresultaterne skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universiteterne skal desuden udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.”

Grænseoverskridende

Professor Stiig Markager har tidligere talt med Science Report om sagen.

– Jeg har fuldt belæg for det, jeg siger, men problemet er, at nogle måske vil tænke, om der kan røg, uden at der er ild. Det kan jeg leve med som ældre forsker og professor, men hvis du er yngre forsker, kan det blive meget problematisk, løs det fra Stiig Markager.

Læs også: “Bæredygtigt Landbrugs søgsmål mod Stiig Markager er skandaløst”

Til Omnibus har Stiig Markager beskrevet, hvordan han finder retssagen grænseoverskridende, da hans udtalelser bygger på forskning.

– Jeg mener, det er mig, som er ærekrænket, da Bæredygtigt Landbrug ved at rejse sagen stiller spørgsmålstegn ved min troværdighed. Troværdighed er den mest grundlæggende valuta for forskere.

Få et tilbud på Science Report til dig eller din organisation

Udfyld formularen og få et skriftligt tilbud

Modtag et tilbud Læs om abonnementspriser og muligheder

Allerede bruger - log ind

Science Report