samfund

Unge bliver i storbyerne efter endt uddannelse

Kun en ud af fem flytter tilbage til deres opvækstområde efter endt uddannelse. Centraliseringen af uddannelserne er dermed iflg.  ny rapport fra SBI en af hovedårsagerne til den skæve befolkningsudvikling i Danmark.

Af - 12. juni 2017

Kun hver femte flytter tilbage til deres opvækststed efter endt uddannelse

Få Science Reports nyhedsbrev
Tilmeld dig gratis

Flere unge forlader udkantsområderne for at studere i de større byer, men en ny undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) viser, at kun hver femte flytter tilbage til deres opvækststed, når de er færdiguddannet.

– Årsagen er ikke kun, at der er bedre jobmuligheder og en anden livsstil i byerne, men også at mennesker med tiden slår rod i det lokalområde, de bor i. De unge der er flyttet til byerne, får ofte en partner og et socialt netværk, som gør, at de føler sig knyttet til deres nye bosted, og derfor er de mindre tilbøjelige til at vende tilbage til deres opvækststed, fortæller Hans Skifter Andersen fra SBI, der står bag undersøgelsen til Ritzau.

Centralisering af udannelserne
De senere år er uddannelserne i stigende grad blevet centraliseret i de større byer. Det gælder for alle uddannelserne, både de videregående uddannelser, og de mellemlange og kortere uddannelser.

Afstanden til uddannelsesstederne har en stor betydning for om de unge fra udkantsområderne vender tilbage til deres opvækststed. Undersøgelsen viste bl.a., at de unge som boede langt væk fra uddannelsesstedet sjældnere vendte tilbage efter endt uddannelse.

Hans Skifter Andersen bemærker, at – Centraliseringen af uddannelserne gennem de seneste 25 år har haft store konsekvenser for den geografiske befolkningsskævhed.

Den geografiske skævhed skyldes dog kun i mindre grad, at uddannelserne i udkantsområderne er blevet nedlagt. I stedet er den store vækst i uddannelserne som er placeret i byen en afgørende faktor.

Læs hele undersøgelsen

Science Report