Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

Coloplast skal finde 40 nye sustainability-specialister

Ny sustainability-enhed med reference til direktionen, skal bidrage til at nå 2025-mål.

For første gang i sin 60 årige historie, har Coloplast lanceret en bæredygtighedsstrategi, der favner hele virksomheden, som en del af virksomhedens strategi for de næste fem år ‘Strive25 – Sustainable Growth Leadership’.

– Vi har arbejdet med bæredygtighed i mange år i Coloplast lokalt og i de forskellige funktioner, men det er første gang, at vi har lavet en corporate strategi for bæredygtighed, som dækker hele virksomheden, siger Camilla Hjort Pagh, SVP for Global Quality & Regulatory Affairs.

Beløbet kommer på toppen af, hvad vi allerede investerer i bæredygtighed

Strategien inkluderer investeringer i bæredygtighed på 250 mio. kr. frem mod 2025, og den skal gå hånd i hånd med en årlig organisk vækst på 7-9 pct.jævn

Hvor stor en investering udgør de 250 mio. kr. for jer?

– I forhold til vores andre strategiske initiativer er 250 mio. kr. en pænt stor investering. Beløbet kommer på toppen af, hvad vi allerede investerer i bæredygtighed, men det er ikke muligt at lave en direkte sammenligning med tidligere bæredygtighedsinitiativer, vi har lavet, for den nye strategi dækker alle vores forretningsområder globalt, siger Camilla Hjort Pagh.

Hvad skal pengene bruges på? 

– Der går 100 mio. kr til et af de to hovedspor i strategien; emissioner, hvor der skal investeres i nye energikilder for at erstatte naturgas. Derudover har vi sat 150 mio. kr. af til at ansætte flere medarbejdere til at arbejde med de forskellig initiativer for begge hovedspor. Så over de næste fem år, får vi omkring 40 nye medarbejdere ud over dem, som pt arbejder med de områder.

COLOPLASTS NYE GRØNNE MÅL
Uddrag af 2025-målene. 2019/2020 tal er i parentes.
100 pct. vedvarende energi (67 pct.)
50 pct. firma-elbiler (1 pct.)
10 pct. reduktion af flyrejser (45 pct.)
5 pct. grænse på luftfragt (4 pct.)
90 pct. af emballagen skal være genanvendelig (75 pct.)
80 pct. af emballagen skal bestå af genanvendelige materialer (70 pct.)
50 pct. genanvendelse af produktionsaffald (41 pct.)

Hvorfor har I netop nu lavet en corporate strategi for bæredygtighed?

– Hvis vi skal flytte os markant i forhold til bæredygtighed med den vækst vi har i firmaet, er vi nødt til at gøre bæredygtighed til alles ansvar og at tænke det ind i alt, hvad vi gør. Det skal være en del af grundlaget, når vi udvikler, laver forandringsprocesser og træffer vigtige beslutninger, siger Camilla Hjort Pagh.

Vi har lavet en ny sustainability-enhed

Fælles fodslag om bæredygtighed i ledelsen
Det har samtidig været vigtigt at sikre en fælles forståelse af bæredygtighed i ledelsen, fortæller hun.

– I senior-ledelsesgruppen har vi brugt strategiarbejdet til at blive enige om, hvordan vi taler om bæredygtighed, og hvad der er vigtigt for os i Coloplast. Det gør en forskel, når vi skal brede det ud bagefter. Bæredygtighed kan hurtigt blive en personlig sag, der er drevet af, hvad man selv synes er vigtigt.

Hvordan holder i snor i, at I er på rette vej med bæredygtighedsstrategien, når den er alles ansvar?

– Vi har lavet en ny sustainability-enhed, som er en del af min organisation, og så er det besluttet at bruge vores direktion som styregruppe. Der er også jævnlige opdateringer til bestyrelsen om, hvordan det går med strategiarbejdet. Så de initiativer vi har identificeret, skal der rapporteres på. Men der er ikke sat mål for hver enkelt medarbejder, for det er en naturlig del af det, vi allesammen skal levere.

Hvordan er I kommet frem til den specifikke strategi?

– Vi lavede en fem måneder lang proces, hvor vi kiggede på, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i Coloplast, og hvad vores ambitioner er. Til det fik vi input fra vores medarbejdere i en idékampagne, hvor der kom ca 600 forslag. Vi har også fået input fra vores slutbrugere, og så har vi selvfølgelig inddraget vores investorer. Gennem den brede analyse valgte vi at fokusere på de to primære områder, som vi vil forbedre os på.

Får styr på hvor grøn energi kommer fra
De to områder er som tidligere nævnt emissioner, eller CO2-udledning, samt emballage og produkter.  Og når det gælder førstnævnte, er det både Coloplasts egne og indirekte udledninger samt leverandørkædens aftryk, der skal nedbringes.

I dag køber vi ind i den bæredygtige grønne energi bredt uden at kende de specifikke initiativer

Elektricitet tegner sig for mere end 60 pct. af virksomhedens totale energiforbrug og i 2025 skal den bestå af 100 pct. vedvarende energi. Coloplast vil allerede nu have mere kontrol med, at det reelt er ny og reelt grøn energi, virksomheden forbruger.

– Vi vil kommer også til at skifte vores certifikater fra REC’s (renewable energy certificates, red.) til PPA’er, eller power purchasing agreements, siger Camilla Hjort Pagh.

PPA’er er typisk aftaler, hvor en virksomhed skriver under på at aftage energien fra eksempelvis et solcelleanlæg i en periode på ti eller tyve år uden selv at drive det.

– I dag anvender vi certifikater, hvor vi køber ind i den bæredygtige grønne energi bredt uden at kende de specifikke initiativer, den kommer fra. Når man skifter til PPA’er ved man specifikt, hvad man understøtter, og man kan vælge at lave initiativer på sine egne faciliteter som solceller eller vindmøller. Så det vil vi gøre over de næste fem år i forskellig takt afhængigt af land.

Leverandører skal reducere CO2
Gasfyr og lignende skal desuden over på varmepumper og elektricitet, fortæller Camilla Hjort Pagh.

– Derudover vil vi fastholde flyrejser på et niveau, der er ti pct. under, hvad vi gjorde i 18/19. Det holder vi fast i en femårs periode, og ved det reducerer vi CO2-udledningen med 40 pct., ift hvis vi fortsatte vores flyrejse niveau som tidligere sammenholdt med firmaets vækst.

Mere er det ikke realistisk at skære ned, selvom niveauet under coronapandemien blev tvunget ned på et lavt niveau.

– Vi har planer om at vækste globalt med øget fokus på Kina og USA. Derudover har vi en masse udflytning af produktion fra Danmark til udlandet, men også mellem vores udenlandske fabrikker. Det kræver, at vi stadig rejser for at sætte maskiner op og flytte viden fra fabrik til fabrik.

Når finansåret 2021 er afsluttet, kan vi kommunikere nogle konkrete reduktionsmål, som skal godkendes af Science Based Targets

På landjorden skal transporten desuden være grønnere.

– Vi forventer i 2025 at have 50 pct. elbiler på globalt plan, og at nå 100 pct. i 2030. Så der er klart en ambition om at flytte over på elbiler.

Coloplasts leverandører skal ligeledes til at tænke i energireduktioner.

– Vores leverandører udgør cirka 60 pct. af vores CO2-aftryk. I løbet af i år vil vi begynde en dialog med vores leverandører om at nedbringe deres emissioner. Når finansåret 2021 er afsluttet, kan vi kommunikere nogle konkrete reduktionsmål, som skal godkendes af Science Based Targets, siger Camilla Hjort Pagh.

Holder fast i engangsprodukter af plastik
Det andet store spor i Coloplasts bæredygtighedsstrategi er produkter og emballager. Og her er der også masser af udfordringer.

– Mange af vores produkter er begrænsede af, at vi er i medical device-industrien. Derfor er det begrænset, hvad vi kan ændre, da de skal leve op til en masse reguleringer. Derimod kan vi gøre vores emballage mere bæredygtig uden begrænsninger. Alt vores pap i detailboksene og transportæskerne er for eksempel allerede genanvendelige og det samme med vores etiketter, siger Camilla Hjort Pagh og tilføjer:

– Nu går vi tættere på produktet og ser på alt det, der indpakker produktet, så vi over de næste fem år kan gøre det mere genanvendeligt.

Plastik er lige nu bedste materiale for os

I har en udfordring med at både jeres produkter og en stor del af jeres emballage består af plastik – hvordan kan I løse det?

– Plastik er lige nu bedste materiale for os, fordi vi har så høje krav til, hvad det skal kunne, og hvordan det skal se ud. Det er et godt materiale, fordi det kan formes og smeltes om, og fordi det er hygiejnisk og af høj kvalitet. Samtidig er det forholdsvist billigt at købe. Men vi har selvfølgelig et ansvar for at bidrage til at løse den globale udfordring med plastik.

– Vi vil gerne gøre vores emballage mere genanvendelig og at bidrage til, at den kan indsamles. Men vi er gode til at lave produkter af plastik, ikke til at udvikle dem, derfor laver vi partnerskaber med vores leverandører og ser på, hvad andre der bruger meget plastik gør.

Buy-in fra bestyrelsen
Kan I bruge genanvendeligt plastik til jeres produkter?

– Når man kigger på, hvilke typer produkter vi laver, og hvad der sker med dem, er engangsprodukter det bedste. De bliver kontamineret med enten sårekssudat, afføring hvis det er stomiprodukter eller urin, hvis det er katetre. For brugeren, og for de professionelle der hjælper dem, er engangsprodukter derfor det sikreste i forhold til at minimerer risikoen for en infektion.

Når det gælder genanvendelse af produktionsaffald, skal procenten op fra de nuværende 41 pct. til 50 pct. i 2025.

– Vi har lige haft en succeshistorie med en producent af underlag til legepladser, som kunne bruges vores restaffald til det formål, så den slags vil vi gerne have mere af, siger Camilla Hjort Pagh.

Hvad er du personligt mest glad for i forhold til bæredygtighedsstrategien?

– Det at stå med så ambitiøs en plan med så store investeringer og med fuld opbakning helt op til bestyrelsen, det er jeg super tilfreds med. Og så er den også baseret på en stor efterspørgsel fra medarbejderne i organisationen. Den er jeg også rigtig glad for at kunne imødekomme, fordi vi har formået at få mange af de område, de gerne vil arbejde med, ind i planen.

OM COLOPLAST
Coloplast A/S er en dansk børsnoteret virksomhed med hovedsæde i Humlebæk i Nordsjælland. Coloplast Danmark A/S er det danske datterselskab, som markedsfører og sælger sygeplejeartikler i Danmark og i Island inden for områderne stomi, kontinens og urologi samt hud- og sårbehandling.

Coloplast har mere end 12.000 ansatte. I 2019/2020-regnskabet voksede omsætningen med 3 pct. til 18,5 mia. kr. Indtjeningen efter skat endte på 4,2 mia. kr. – en stigning på 8 pct. i forhold til sidste år.

Forsiden lige nu:

Sådan tackler fondene den stigende magt

I SPORENE PÅ MAGTEN. I takt med at de danske fondes magt og muligheder skyder i vejret, arbejder fondene på tiltag, der sikrer fair forskning. Fem fokuspunkter brænder igennem.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.