sustain

Dansk Standard etablerer udvalg om bæredygtige investeringer

En kommende international standard skal skabe enighed om, hvad bæredygtig finansiering er.

Af - 13. juni 2019

Hvad er bæredygtighed? Definitionen af det begreb, er der talrige bud på, og de bliver ikke færre, når det gælder definitionen af bæredygtige investeringer.

Det skal en ny, international standard råde bod på.

For med FN’s 17 verdensmål og EU’s 2030-mål er bæredygtighed, er ansvarlige investeringer og vækst  kommet øverst på den globale agenda. Det indebærer også, at investeringer og økonomisk vækst, skal ske under hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer. Og den kommende internationale standard skal skabe enighed om, hvordan bæredygtig finansiering kan leve op til de faktorer. De skriver den erhvervsdrivende fond Dansk Standard, som blandt andet sælger standarder og miljømærker.

Bæredygtig finansiering er sideløbende med cirkulær økonomi blevet et område i kraftig vækst, og de kommende standarder for bæredygtig finansiering skal understøtte en ansvarlig og troværdig praksis for investeringer på det globale finansmarked, siger Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Formålet med standarderne er at hjælpe organisationer og virksomheder med at integrere bæredygtighed i deres finansielle aktiviteter, og give et værktøj til, hvordan de kan dokumentere, at deres aktiviteter og organisering er i overensstemmelse med kriterierne for bæredygtig finansiering.

– Standarderne vil samtidig synliggøre, hvordan finansielle institutioner integrerer ESG-faktorer – de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer – i deres beslutningsproces for investeringer, og bidrage til, at investorerne kan træffe informerede og ansvarlige investeringsvalg, fortæller Charlotte Vincentz Fischer.

Dansk Standard har etableret et dansk udvalg, som skal sikre den danske indflydelse på krav og ordlyd i standarderne.

Udvalget er åbent for alle interesserede og Dansk Standard understreger, at deltagelse af danske organisationer og virksomheder er vigtig for at sikre, at danske interesser bliver varetaget.

 

Tags: