Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Sustain

Flertal af danskere bekymret over deres klimaaftryk

Næsten 11 procent mener, at klimaforandringerne er opspind, viser Kantar Gallup-måling.

Næsten 11 procent mener, at klimaforandringerne er opspind, viser Kantar Gallup-måling.

Tre ud af fire danskere er bekymret over, hvordan deres nuværende levevis har et negativt klimaaftryk.

Det viser en ny måling, som Kantar Gallup har foretaget for NRGi og Gjensidige. Målingen blev udført i marts 2021 med 1.057 repræsentativt udvalgte danskere.

– Danskerne bekymrer sig mærkbart om klimaet og sætter det højt på dagsordenen, og det er enormt positivt. Men undersøgelsen afslører også en udfordring. Alle er enige om, at Danmark skal være mere grøn, men hvis vi skal nå det ambitiøse mål om en nedbringelse af CO2-aftrykket i Danmark med 70 procent i 2030, skal vi alle tage ansvar og yde en indsats i fællesskab, siger Jacob Vittrup, administrerende direktør i energikoncernen NRGi, i en pressemeddelelse.

Målingen viser videre, at 28,5 procent af danskerne intet gør for at blive mere klimavenlige. Dog viser målingen også at 71,5 procent siger, at de nu køber mere klimavenligt eller reparerer i stedet for at købe nyt.

Se flere svar i bunden af artiklen.

Stor interesse for at gøre noget

At danskerne er bekymrede for at deres levevis har et negativt klimaaftryk.  kommer ikke bag på Charlotte Louise Jensen, lektor ved Aalborg Universitet.

Som lektor ved Aalborg Universitet på Sektion for Sustainability, Innovation and Policy, hvor hun forsker i social praksis og bæredygtig forandring, har hun i rekrutteringen til forskningsprojekter oplevet stor tilslutning og interesse for at gøre noget – også på hverdagsplan for den bæredygtige omstilling.

– Jeg oplever, at folk er bekymrede, og jeg oplever i forskningsregi, at der er en stor interesse for, hvad man kan gøre i hjemmet. Men jeg oplever også, at der grænse for, hvad man vil gå på kompromis med, siger Charlotte Louise Jensen.

Charlotte Louise Jensen har været tilknyttet forskningsprojektet Energise, der handlede om tøjvask og opvarmning, hvor deltagerne kunne eksperimentere med egne praksisser i relation til den grønne omstilling. Helt konkret ved at finde andre måde at holde tøj pænt og rent på i stedet for at vaske det. Samt opvarmning af huse.

Når Charlotte Louise Jensen ser på tallene fra den nye Kantar Gallup-måling, hæfter hun sig ved det store tal af danskerne, som siger, at de nu handler mere klimavenligt ved for eksempel at reparere i stedet for at købe nyt og køber mere klimavenligt ind.

– Det er enormt positivt, tilføjer hun.

Det er dog svært at vide præcis, hvor meget god klimaadfærd målingen dækker over, påpeger Charlotte Louise Jensen.

– Det kunne være spændende at vide, hvad folk har tænkt som klimavenligt, for det kan være svært at vurdere, hvad der er klimavenligt, og så tror jeg også, at mange vægter, hvad der er klimavenligt i forhold til, hvad der er muligt at ændre på i hverdagen, siger hun.

Læs også: De unge skal lære om ansvarligt forbrug

Svært at se den forskel, man gør

Målingen viser, at 28,5 procent af danskerne intet gør for at blive mere klimavenlige. 27 procent af dem, der ikke gør noget, begrunder deres manglende handling med, at de ikke tror på, at det kan gøre en forskel. Hertil svarer 14 procent, at de synes, det er uoverskueligt, mens 23 procent ved ikke, hvorfor de ikke gør noget for at minimere deres klimaaftryk. Knap 11 procent svarer, at det er fordi, de mener, at klimaforandringer er opspind.

– Det er svært at finde ud af, om det, som man gør, gør en forskel, det kender jeg også fra mig selv som forbruger. Det er en jungle, og det er svært at finde ud af, hvilket afsavn man skal lide, når resten af verden drøner derudaf, siger Charlotte Louise Jensen.

Dog handler det om, at det er vigtigt at arbejdet med den grønne omstilling ikke kommer til at handle om at lide afsavn, men om at finde smarte og gode løsninger, mener Charlotte Louise Jensen.

– Det er hverdagslivet og praksissen, som er meningsskabende for os som mennesker. Nærmest ingen forbruger med det formål at skade planeten. Man vil gerne lave et godt måltid til sine familie og venner. Vi skal give plads til det meningsskabende, der ikke har et kæmpe stort klimaaftryk.

Læs også: Mads Nipper: Den grønne omstilling er Danmarks store chance

Hvor bekymret er du for, at vores nuværende levevis øger vores negative klimaaftryk, og medfører dårligere levevilkår for kommende generationer?

–       Meget bekymret 12,2 %

–       Bekymret 24,7 %

–       Lidt bekymret 36,4 %

–       Ubekymret 17,9 %

–       Ved ikke 8,8 %

Hvad bekymrer du dig mest om i forhold til klimaforandringer?

–       Stigende vandstande 34,1 %

–       Mere ekstremt vejr 56,1 %

–       Flere skader på fx bolig og bil på grund af vejret 7,1 %

–       Flere klimaflygtninge 23,6 %

–       Andet 4,2 %

–       Jeg bekymrer mig ikke om klimaforandringer 14,8 %

–       Ved ikke 8,1 %

Forsøger du aktivt at minimere dit klimaaftryk på en eller flere af følgende måder?

–       Køber dagligvarer, beklædning og øvrige forbrugsvaner, som er klimavenlige 30,0 %

–       Har valgt grøn, klimavenlig strøm til mit hjem 19,4 %

–       Ejer/lejer en elbil 1,7 %

–       Bor i en klimavenlig bolig 8,5 %

–       Bruger primært offentlig transport 12,7 %

–       Bruger primært cykel 22,3 %

–       Vil hellere reparere ting end at købe nyt 33,1 %

–       Rejser mindre med fly 16,5 %

–       Minimerer klimaaftryk på anden måde 11,3 %

–       Nej – gør ikke noget aktivt 28,5 %

Hvorfor forsøger du ikke at minimere dit klimaaftryk?

–       Der er ikke noget, jeg bekymrer mig om 15 %

–       Jeg synes, det er uoverskueligt 14 %

–       Jeg tror ikke, at min indsats gør en forskel 27,2 %

–       Jeg ved ikke, hvordan jeg bidrager aktivt 7,3 %

–       Klimaforandringerne er efter min mening opspind 10,8 %

–       Andet 7,7 %

–       Ved ikke 23,4 %

Forsiden lige nu:

– Alle ved det, men ingen siger det højt

Forskeres vidnesbyrd om kritisabel rekruttering og tavhedskultur udstiller en forkert præmis, huller i praksis og behov for mere støtte til opdelte karriereveje, mener organisationer.

CBS og kapitalfond vil nytænke kapitaltung grøn industri

CBS og Nordic Alpha Partners indgår partnerskab, der gennem forskning og praksis skal udvikle det finansielle økosystem og styrke danske HardTech-virksomheder. Det skal sikre dansk føring i milliardindustri.

Dansk professors forskning passede ikke til Harvard University

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved SDU, stopper sit mangeårige virke som adjungeret professor på Harvard University. Det sker angiveligt, fordi Harvard University ønsker at distancere sig fra hans forskning i fluorid.

Seneste artikler:

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Urtidsforsker modtager årslegat på 5 mio. kroner

Donald Canfield, professor i økologi og forskningsleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2023 på 5 mio. kroner.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.