Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

“Hvis vi løser samfundsmæssige udfordringer, har vi en god forretning”

Camilla Sylvest skal sikre skyhøjt salg og social ansvarlighed i Novo Nordisk.

Ud over at være koncerndirektør for Novo Nordisks kommercielle strategi, har Camilla Sylvest også det øverste ansvar for koncernens bæredygtighedsstrategi og kommunikation.

Hun er dermed ansvarlig for såvel udviklingen som udrulningen af en ny og omfattende strategi for social ansvarlighed med navnet ‘Defeat Diabtes’, som henholdsvis en kommunikationsekspert, en CSR-ekspert og en professor i virksomheders samfundsansvar gav deres vurdering af til Sustain Report i sidste uge.

For når antallet af diabetikere står til at runde over 700 millioner, kan Novo Nordisk ikke bare læne sig tilbage og se på. Selvom det gavner bundlinjen, udfordrer det nemlig koncernens formål, som er at udrydde diabetes, fortæller Camilla Sylvest.

– Vi kigger på, hvordan en virksomhed som vores kan gøre den størst mulige forskel i samfundet, og hvordan vi kan bruge vores evner til at skabe en reel impact. Det synes vi, at vi har gjort på mange måder gennem tiden, men når vi har valgt at opgradere og lave en større ambition for social ansvarlighed, er det fordi, problemerne med kroniske sygdomme bliver større og større. Det gælder især diabetes og fedme, hvor vi kan gøre en forskel.

Vores største bidrag er innovation. Der er vi virkelig dygtige og kan gøre en forskel

– Den ambition skal integreres med forrentningen. Derfor lavede vi en masse stakeholderinterview for at finde ud af, præcis hvilken forskel vi kan gøre. Vores største bidrag er innovation. Der er vi virkelig dygtige og kan gøre en forskel. Men ikke alle får adgang til den innovation, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. I den sammenhæng har vi kigget på adgang til behandling, der er til at betale for udsatte patienter. Nogle af dem er så udsatte, at donationer kan komme på tale, som det gælder i Changing Diabetes in Children-programmet.

Giver donationer mening i en strategi for social ansvarlighed?
Netop donationer var noget af det eksperterne slog ned på i deres reaktion på Novos nye strategi. For risikerer det ikke at blive godgørende elementer, der er løsrevet fra forretningen, lød deres indvending.

– Vi er enige i, at donationer kan løfte en opgave på kort tid, men vi kan ikke for evigt have det fokus, siger Camilla Sylvest og tilføjer:

– Det har også været vigtigt for os at se på, hvordan vi gør vores indsats bæredygtig over tid. Derfor er kapacitetsudbygning i form af uddannelse af læger til at blive uddannet inde for type-1 diabetes i lande, hvor man dør af det så vigtig. Så jeg er enig i, at strategien skal være bæredygtig på lang sigt, men nogle gange er man nødt til at starte et sted, hvor man kan katalysere en effekt, som får en varig virkning over tid.

– Når det er sagt, har vi fra stakeholderne fået det input, at vi er en kæmpe virksomhed, som tjener en masse penge på, at problemet bliver større, så vi skal hjælpe med at nedbringe problemet med forebyggelse. Derfor er det også et centralt element i strategien.

Vi tror ikke, at vi pludselig kan forebygge diabetes og fedme helt. Men kunne vi det, ville der sikkert være en god forretningsmodel i det

– Så kan man spørge, hvordan er forebyggende indsatser integreret i jeres forretning, siger Camilla Sylvest selv, før jeg kan stille hende præcis det spørgsmål, og svarer:

– Vi tror ikke, at vi pludselig kan forebygge diabetes og fedme helt. Men kunne vi det, ville der sikkert være en god forretningsmodel i det. Men vi har allerede programmet Cities Changing Diabetes i 25 millionbyer for at bringe prævalensen af diabetes ned.

Den indsats drives af Novo Nordisks datterselskaber rundt om i verden og er integreret i deres forretning, fortæller Camilla Sylvest.

– Landecheferne har et incitament til ikke alene at drive en etisk forsvarlig forretning, men også en der er bæredygtig. Det definerer vi som en forretning, der leverer et bidrag til samfundet og på den måde skaber langsigtet vækst. For hvis vi løser et samfundsmæssig udfordring, har vi også en god forretning, vi kan tjene penge på. De penge kan bruges til at investere i at løse nye udfordringer.

Indsats mod fedme støtter også op om formål
En af de nye udfordringer Novo Nordisk vil løse er fedme. Ud over at resultere i alt fra hjerte-kar-sygdomme til slidgigt, er fedme en af de faktorer som udløser type-2 diabetes.

– Vi har fået fase 3 resultatet på semaglutid, som kan nedbringe vægten med over 17 pct. Det bidrager til at forebygge diabetes, så vi synes, at der med vores indsats i forhold til forebyggelse, diabetes og fedme er en samlet forretningstilgang, som samtidig bidrager til samfundet.

Når vi taler med vores stakeholdere, kan vi ikke forsvare bare at se på, at et samfundsproblem bliver større og større og kun symptombehandle

Er det nødvendigt at have den tilgang til at drive forretning for at have en license to operate som virksomhed i dag?

– Det er klart, at når vi taler med vores stakeholdere, kan vi ikke forsvare bare at se på, at et samfundsproblem bliver større og større og kun symptombehandle, så nogle får det bedre. For hvad med alle dem, vi ved kommer til at få det i fremtiden? Prognoser siger, at antallet af diabetikere stiger fra 463 millioner mennesker i dag til 736 i 2045. Derfor skal vi gøre mere, end hvad vi gør i dag, ellers kan vi ikke følge med i forhold til, hvor mange der får brug for behandling.

Det stigende antal diabetikere er derfor baggrunden for at ambitionsniveauet er hævet i Novo Nordisks nye strategi for social ansvarlighed.

I den ambition ligger jo også en erkendelse af, at det ikke er gået stærkt nok indtil nu. Når I går ud og indrømmer det, hvordan har jeres overvejelser så været i forhold til eventuelt negative reaktioner?

– Vi har været i gang i 100 år med overvejelserne om at sikre bedre behandling til flere patienter, så det er ikke nyt for os. Men nu er vi en situation, hvor antallet af overvægtige og diabetikere stiger så kraftigt, at vi må følge den takt og udvikle virksomheden derefter. På det miljømæssige områder sætter vi os jo også nogle andre mål i dag end for ti år siden, så det er ikke kun på social ansvarlighed, at vi sætter ny ambitioner. Det ville være mærkeligt, hvis man holdt fast i de mål man satte sig for mange år siden.

Innovation går hånd-i-hånd med social ansvarlighed
En af de diskussioner den nye strategi har afstedkommet gælder, hvor meget innovation skulle fylde i en strategi for social ansvarlighed.

– Vi har haft en stor debat om, hvor meget innovation skal fylde. Det er jo vores kernekompetence, og det der kan løse flest problemer på den lange bane, så det er en stor del af vores sociale ansvarlighed, siger Camilla Sylvest og kommer med et eksempel:

– Kan man behandle type-1 diabetes med stamceller, kan forebyggelse af sygdommen gribes an på en helt anden måde. Sådan en tilgang starter selvfølgelig ikke i udsatte lande, men vi ved fra vores life cycle i forretningen, at over tid bliver den type innovation bredt ud i verden og kommer flere til gode. Men det sker ikke af sig selv, så vi skal gøre en aktiv indsats.

Og en aktiv indsats begynder allerede på forsøgsstadiet, fortæller Camilla Sylvest.

– Vi ser på, hvordan vi kan tænke access and affordability ind allerede, når vi laver klinisk udvikling. Er nogle patientgrupper særligt udsatte, og hvordan kan vi være mere opmærksomme på dem? Er visse geografiske grupper af patienter mere udsatte, og skal de derfor inkluderes tidligere i processen, så de hurtigere kan få hjælp?

– Det er en tilgang, vi både har i forhold til social ansvarlighed og miljø. For alle vores produkter skal også udvikles miljømæssigt forsvarligt, og det er ofte muligt, når man tænker de hensyn ind tidligt i processen, hvilket vi gør med både vores miljøstrategi Circular for Zero og med Defeat Diabetes. Det er vores dygtige forskere og udviklingsfolk med til at løse og det driver innovation, energi og stolthed, at vi løser nogle væsentlige opgaver i samfundet.

Diabetes er en epidemi i slowmotion, som påvirker mange flere, og diabetikere er tilmed særligt udsatte, hvis de får corona

COVID-19 giver Novo nye læringer
Netop forskning og udvikling er kendt for at være årelange processer, som ikke nødvendigvis resulterer i successer. Men corona-pandemien har været med til at vise, at selv en gigant kan være hurtig på fødderne.

– Det er godt at se, hvor mange virksomheder, der træder til og bidrager i forhold til COVID-19. Noget af det vi tager med os videre er, at hvis vi kan hjælpe med noget så hurtigt i den forbindelse, kan vi måske også gøre det på andre områder i forhold til social ansvarlighed, siger Camilla Sylvest.

Corona-pandemien også sat sit aftryk på den nye strategi, som den endda var ved at forsinke.

– Vi havde arbejdet på strategien i lang tid, da COVID-19 spredte sig. Vi overvejede, om man kan tale om kroniske sygdomme i en nødsituation som en pandemi. Men diabetes er en epidemi i slowmotion, som påvirker mange flere, og diabetikere er tilmed særligt udsatte, hvis de får corona, derfor giver det mening, siger Camilla Sylvest.

Pandemien har samtidig været med til at åbne for en ny rolle for Novo Nordisk, når det gælder humanitære donationer.

– Selvfølgelig fylder cash donationer noget, fordi der er et akut behov hos de humanitære organisationer under COVID-19, men da vi talte med dem om, hvad de havde brug for, var det i lige så høj grad at gøre brug af vores kompetencer. De har brug for at kunne bringe medicinen ud til dem, der har brug for den, og med fly, der ikke afgår og øgede transportudgifter, er det ikke let at håndtere for dem.

– Men det er jo everyday business for os at bringe insulin ud til de 170 lande vi opererer i, hvis det er det, der er behov for. Så det er en vigtig opfordring til andre virksomheder, at det er der, man kan gøre en stor forskel.

I den nye strategi har I valgt at sænke insulinprisen. Og netop prisen på medicin er jo et følsomt emne for alle medicinalvirksomheder, hvad gjorde I jer af overvejelser om det?

– Vi synes det var rigtigt at sænke prisen nu, så insulin forhåbentlig kommer flere mennesker til gode. Prisen er målrettet regeringer i udsatte lande, så de kan lave et større sundhedsudbud til deres befolkninger. Men selv når det er tilfældet, er udfordringen også her at fragte insulinen rundt i landet og at sikre, at folk kan få en kvalificeret dialog med en læge om, hvordan man anvender det. Derfor er et centralt element i Defeat Diabets at udbygge kapaciteten og de lokale supply chains. Det er ikke gjort med ét initiativ, det er integreret i vores forretning og udvikler sig løbende.

– På sigt håber vi, at digitalisering kan hjælpe med at diagnosticere patienter og at uddanne læger, så behandlingen kan nå bredere ud og hjælpe flere patienter i tråd med vores formål, end hvis vi bare sender et hold læger og en containerklinik ud i verden.

Man kan ikke have et purpose uden at designe sine aktiviteter, så de er i tråd med det

Formålet guider forretningsbeslutninger
Formålet om at bekæmpe diabetes giver god mening i en strategi for social ansvarlighed, men hvordan bruger I det i de daglige forretningsbeslutninger?

– Vores formål er at drive udviklingen for at bekæmpe diabetes. Derfor spørger vi os selv ved alle valg, om det bringer os tættere på den dag, hvor diabetes ikke er lige så stort et problem, hverken for den enkelte eller for samfundet, som det er i dag. Det er en vigtig målestok. Man kan ikke have et purpose uden at designe sine aktiviteter, så de er i tråd med det.

Men som koncerndirektør med ansvar for at få en masse produkter solgt, bliver du jo målt på nogle hårde økonomiske KPI’er. Hvordan når du dem, når du samtidig er med til at sænke prisen på insulin til udsatte lande og sætte gang i diverse andre initiativer, som heller ikke bidrager til bundlinjen? Er det ikke svært at leve op til begge dele?

– Jo, på en måde, men når de to strategier tænkes sammen, kan man gøre mere, end hvis man kun havde fokus på den ene. Når vi lancerer et nyt produkt, bringer det os jo tættere på at bekæmpe diabetes, og når vi hjælper børn med type-1 diabetes i udsatte lande, kommer vi også tættere på vores formål. Så der er ikke en modsætning for mig.

– Vi er en global virksomhed, så vi er nødt til at se på, hvilke bidrag der giver mening alt efter hvor i verden, vi er. Jeg har arbejdet i flere lande i Sydøstasien, og i enkelte lande der er den bedste forskel man kan gøre måske et køleskab til medicinen. Andre steder gælder det om at lancere den nyeste innovation på markedet.

Innovation også en del af vores social responsibility-program, fordi det ikke kun er noget, vi laver i den “rigtige” del af forretningen

– Derfor er innovation også en del af vores social responsibility-program, fordi det ikke kun er noget, vi laver i den “rigtige” del af forretningen. For 20-30 år siden lavede man måske feel good social responsibility on the side. Nu kan vi se, at det skal tænkes sammen med vores forretning, fordi de er gensidigt afhængige. Så det er luksus for mig at have et job, hvor jeg kan sørge for, at det sker i samarbejde med gode kollegaer.

Selvom verdensmålene ikke indgår som en eksplicit del af Defeat Diabetes, fortæller Camilla Sylvest, at de har været en forudsætning for strategien. Den bidrager blandt andet til delmålene om at bekæmpe kroniske sygdomme og at sænke børnedødeligheden.

– Vi har set på, hvordan vi kunne gøre den største forskel i forhold til de samfundsmæssige udfordringer og har brugt verdensmålene som guidance, slutter hun.

Forsiden lige nu:

DTU-lektor om eksterne partnere: Det kan løfte forskning til nye højder

Der er ikke mange forskere tilbage, der kimser af eksterne samarbejder, mener Repræsentant for Forskningspolitisk Udvalg i DUA. Selv føler han sig tryg i de rammer, universiteterne har sat op, men bekymrer sig mere over, hvordan de kommercielle interesser fører til smallere forskning.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Click to comment

Leave a Reply