Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

“Vi har tendens til at se på verdensmålene, som om de er adskilte”

Vejen til at nå verdensmålet om sundhed går via alle de øvrige verdensmål.

Foto: Leo Pharma

Spruttende espressomaskiner og høj snik-snak er før-corona lydtæppet, da Sustain Report møder France Bourgouin på en café.

Emnet for interviewet er, hvordan hun med sit team er i gang med at udbygge lægemiddelvirksomheden LEO Pharmas strategi for verdensmål.

For selvom virksomhedens hovedfokus er på bare et verdensmål, når man ikke i mål uden en forståelse af, hvordan det spiller sammen med de øvrige 16, fortæller France Bourgouin, der kom til LEO Pharma som global direktør for bæredygtighed i 2018.

Det er igennem SDG 3, at vi kan fremme de andre verdensmål

– Vi har tendens til at se på verdensmålene, som om de er adskilte. Fra mit perspektiv fungerer det ikke sådan. Ja, i LEO Pharma fokuserer vi på SDG 3 (Sustainable Development Goal, red.) om sundhed, fordi vi er et health care company. Men det er igennem det, at vi kan fremme de andre verdensmål, og det er igennem de andre verdensmål, at vi får en større forståelse af SDG 3, siger France Bourgouin og tilføjer:

– Et konkret eksempel er, at hvis vi hjælper så mange mennesker vi kan med at leve sunde og produktive liv, fremmer vi ligestilling mellem kønnene, fordi det inkluderer at sikre kvinder lige adgang til sundhedsvæsenet, hvad de ikke har i alle lande.

Derigennem kan man så være med til at mindske ulighed (verdensmål 10) og sikre bæredygtige lokalsamfund (verdensmål 11), mener France Bourgouin.

Verdensmålene afslører barrierer
En forståelse af barriererne for at få anstændige jobs og økonomisk vækst (verdensmål 8) kan desuden give et nye perspektiver på, hvilken rolle LEO Pharmas lægemidler til behandling af blandt andet psoriasis potentielt spiller.

I nogle geografier, er det nemlig ikke velset, at mennesker med den type hudlidelser arbejder i sundhedssektoren eller som lærere.

– Vi har ti år tilbage til at nå verdensmålene og der er konsensus om, at vi er bagud. En af årsagerne er, at vi ikke er lykkedes med at italesætte de systemiske forandringer, som er nødvendige for at nå målene. Det er, hvad vi prøver at tage fat på med vores tilgang til SDG 3, siger France Bourgouin.

Efter kun en måneds tid i direktørstolen tog LEO Pharmas topchef Catherine Mazzacco derfor til FN’s Generalforsamling i september sidste år for at sidde med i et panel med deltagere som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og professor Jeffrey Sachs om, hvordan virksomheder kan bidrage til verdensmålet om sundhed med særligt fokus på synergier på tværs af alle de 17 verdensmål.

I nogle udviklingslande kan ubehandlede hudinfektioner fra landbruget få alvorlige konsekvenser

Det skete med udgangspunkt i det særlige fokus som LEO Pharma har i kraft af sine produkter, som er centreret om hudlidelser samt forebyggelse og behandling af blodpropper.

– Smitsomme sygdomme får meget opmærksomhed i modsætning til ikke-smitsomme sygdomme. Og de lidelser som får opmærksomhed er typisk diabetes, kræft, lunge- og hjerte- karsygdomme. Et af vores formål med at deltage i UNGA (FN’s Generalforsamling, red.) var at demonstrere den værdi, det har for individer og samfund, at andre sygdomme også bliver behandlet og taget alvorligt. For selvom de ikke alle er livstruende, påvirker de folks liv og muligheder utrolig meget, siger France Bourgouin og tilføjer:

– I nogle udviklingslande kan ubehandlede hudinfektioner fra eksempelvis landbruget desuden få alvorlige konsekvenser. Derfor bliver vi nødt til at se på, hvad barriererne er for at få behandlinger.

Sustainability-teamet er blevet mere centralt
Hvad har det konkret ændret for jer at arbejde med verdensmålene, for I har vel allerede haft indsatser for at fremme nogle af de agendaer, du nævner, inden verdensmålene kom til?

– Ja, LEO Pharma har og har haft mange gode initiativer, som har bidraget til at vise sundhedseffekten af vores arbejde. Det kan være alt fra at sikre adgang til behandling og et initiativ som Psoriasis Akademiet, der uddanner sundhedspersonalet og forbedrer patienternes viden.

– I sustainability-teamet arbejder vi nu med at koordinere de mange forskellige initiativer og at sætte vores innovation ind i en ramme af, hvordan den bedst bidrager til SDG 3. På den måde kan vi hjælpe alle relevante afdelinger i LEO Pharma fra R&D til Public Affairs med at forstå, hvad udfordringerne og barrierne er.

Før var sustainability en praksis, der var knyttet til compliance

Og det er en ny og mere central rolle for sustainability.

– LEO Pharma vedtog for et par år siden en stærk commitment til sustainability. Før var det en praksis, der var knyttet til compliance i forhold til regulering og at afdække risici samt sikre, at vores rapportering og disclosure var på plads.

Nu arbejder sustainbility-teamet som en corporate funktion på tværs af virksomheden for at sikre, at aktiviteter forankres i hele virksomheden og generelt bidrager til en bredere forståelse af de eksterne stakeholders.

– Mens vores største fokus naturligvis er på SDG 3, står vores sustainability-strategi på et fundament af responsible business og hygiejnefaktorer som planer for klima, affald, vand, leverandørkæder og arbejdstagere.

Et eksempel er, at energieffektiviseringsprojekter på LEO Pharmas faciliteter i 2019 i Ballerup tilsammen forventes at give en energibesparelse på ca. 1,2 GWh. Det svarer til ca. 450 tons CO2 om året fra 2020 eller en procent af hele LEO Pharmas årlige energiforbrug globalt.

Hvad fortæller man en ny CEO om værdien af sustainability?
France Bourgouin kom fra en stilling som ansvarlig for leverandørstyring i Ørsted, der som bekendt er børsnoteret. I ligeledes børsnoterede Chr. Hansen nævner bæredygtighedschef Annemarie Meisling, at presset fra investorerne været en positiv drivkraft for virksomhedens arbejde med verdensmålene og bæredygtighed.

Vi har ikke det samme investorpres i forhold til bæredygtighed, som børsnoterede virksomheder mærker

Men i en virksomhed, der er 100 pct. ejet af LEO Fondet, har sustainability-arbejdet nogle andre vilkår.

– Vi er privatejede, så vi har ikke det samme investorpres i forhold til bæredygtighed eller andre områder, som børsnoterede virksomheder mærker, omend vi naturligvis generelt skal levere resultater til vores ejere efter samme principper.

– Vi oplever heller ikke et nævneværdigt pres fra kunderne, hvilket kan være tilfældet i andre brancher, så vores drivkraft skal komme indefra virksomheden, siger France Bourgouin.

Fra i år har LEO Pharma indført bæredygtighedsindikatorer i sin sustainability-rapport samt lanceret en tre-årig plan for rapportering med det formål at få den optimeret og standardiseret, så det er muligt at måle udviklingen bedre fra år til år og i forhold til andre virksomheder.

Det er mere udfordrende at bruge sin kerneforretning til at fremme samfundsmæssig værdi

– Der er ingen grund til, at vi ikke skulle være lige så gode som de børsnoterede selskaber i forhold til bæredygtighed. Det er ikke noget, vi kan gøre fra den ene dag til den anden, men vores CEO er meget engageret i, at vores strategi for sustainability og for forretningen skal spille sammen.

Hvad fortæller du Catherine Mazzacco og resten af topledelsen, når du skal forklare værdien af sustainability?

– Sustainability handler om at fremtidssikre forretningen og forstå, hvem vores patienter er i for eksempel 2030, og hvordan sundhedssystemerne, leverandørkæderne og sygdomsudviklingen bliver påvirket, så vi kan være på forkant og relevante.

– Det er nemt at lave en business case for klima på grund af de besparelser, det kan give og de reguleringer, der er på vej. Det er mere udfordrende at bruge sin kerneforretning til at fremme samfundsmæssig værdi. Men det er, hvad vi prøver på.

Forsiden lige nu:

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.