Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

Nye tal: Kun få kunder stiller krav om verdensmål

I fire nye rapporter kortlægger Teknologisk Institut, hvad status er for verdensmålene.

Hver femte virksomhed arbejder målrettet med FN’s 17 Verdensmål for bæredygtighed.

Det viser en undersøgelse fra Teknologisk Institut blandt danske virksomheder lavet af Teknologisk Institut. Undersøgelsen viser samtidig, at de danske virksomheder, som arbejder med FN’s Verdensmål, mener, at de kan have store fordele af det.

– Med undersøgelsen står vi med et billede af, hvordan og i hvilken grad Verdensmålene omsættes i danske virksomheder – og hvilken værdi virksomhederne selv vurderer, de får ud af at arbejde med Verdensmålene, siger direktør Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut i en pressemeddelelse om undersøgelsen, der er gennemført som telefoninterview med 600 danske virksomheder i perioden april til juni 2019.

Kun få har et godt kendskab til verdensmålene
Bare tre procent af danske virksomheder har et godt kendskab til FN’s Verdensmål, mens 33 procent har hørt om verdensmålene, men arbejder ikke med dem. 46 procent af virksomhederne har aldrig hørt om Verdensmålene, ifølge undersøgelsen.

Fire ud af ti virksomheder, som har hørt om verdensmålene har også valgt at arbejde med dem. Og det har vist sig at give pote for dem.

I hvert fald oplyser 42 procent, at verdensmålene har inspireret til innovation for eksempel i form af nye produkter, processer, anvendelsen af ny teknologi eller energibesparelser.

LÆS OGSÅ: Her er danske toplederes 4 største udfordringer med Verdensmålene

Når det gælder motivationen for at arbejde med verdensmålene, er det dog ikke forretningsudvikling, som virksomhederne fremhæver først. 33 procent af virksomhederne oplyser, at verdensmålene matcher virksomhedsværdierne, mens andre af virksomhederne er gået ind i at arbejde med Verdensmålene på grund af forventningen om eksempelvis en økonomisk gevinst, krav fra kunderne, eller fordi konkurrenterne arbejder med verdensmålene.

Verdensmål inspirerer også til grøn omstilling
Verdensmål eller ej har hele 76 procent af de adspurgte virksomheder inden for de seneste to til tre år taget initiativer, som forbedrer klima, ressourceforbrug eller miljø. 33 procent har dog i høj grad eller i nogen grad været inspireret af verdensmålene til det arbejde uden direkte at lave en kobling mellem verdensmålene og de konkrete indsatser

– Det er positivt, men ikke overraskende, at så mange danske virksomheder har arbejdet med miljømæssige forbedringer uanset baggrunden for initiativet. Danmark har haft stort fokus på miljømæssig bæredygtighed de sidste mange år og aktuelt under overskriften ”grøn omstilling”, siger Stig Yding Sørensen, forretningsleder Stig Yding Sørensen i Teknologisk Institut i meddelelsen.

Han tilføjer:

– Dykker vi mere ned i tallene, er det sådan, at hele 73 procent af de virksomheder, som arbejder med verdensmålene, planlægger nye initiativer i forhold til miljø, klima og ressourceforbrug inden for de næste to til tre år. For virksomheder, som ikke arbejder med verdensmålene, er det kun 54 procent, som har planer om miljømæssige initiativer de næste to til tre år. Det kan være en forsigtig indikator på, at verdensmålene fungerer som en rammesætning af virksomhedernes arbejde med bæredygtighed,

Kunder stiller krav til miljø – men kun få kræver verdensmål
To ud af tre af de adspurgte virksomheder vurderer, at øget opmærksom om bæredygtighed i samfundet giver muligheder, der styrker virksomhedens konkurrenceevne.

Det giver nemlig forretningsmuligheder såsom at styrke deres position i markedet, skabe adgang til nye markeder eller give adgang til nye kunder, oplyser de.

Og netop kunderne spiller en vigtig rolle. Ifølge undersøgelsen er en af de afgørende forskelle mellem de virksomheder, som arbejder med verdensmål, og de, som arbejder med miljøforbedrende initiativer, i hvor høj grad virksomhederne er drevet af krav fra deres kunder.

Mens hele 50 procent af de virksomheder, som planlægger miljøforbedrende indsatser de næste par år, i høj eller nogen grad oplever det som et krav fra kunderne, gælder det kun for 14 procent af de virksomheder, som arbejder med verdensmålene.

Spørger man alle virksomhederne i undersøgelsen om, hvad der driver deres ambitioner i forhold itl bæredygtighed, er det hyppigst forekommende svar dog ”at leve op til de krav, kunderne stiller”.

– Jeg tror, vi vil se, at i takt med at kendskabet til verdensmålene udbredes blandt virksomhederne, så vil efterspørgslen og kravene fra kunderne til virksomhederne ift. indsatser, som direkte er sat i relation til verdensmåls-rammen, stige. Vi kan se, at en spydspids af de større og internationalt orienterede virksomheder har fordel af at bruge verdensmålene som rammesætning for deres bæredygtighedsarbejde, siger direktør Anne-Lise Høg Lejre i meddelelse.

Fakta om undersøgelsen
Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at fremme udnyttelsen af teknologisk fremskridt til gavn for erhvervsliv og samfund gennem udvikling, rådgivning og formidling. Instituttet ser derfor en naturlig rolle i at understøtte danske virksomheder i kobling mellem bæredygtighed, teknologi, udvikling og vækst.

Teknologisk Institut har undersøgt danske virksomheders kendskabs- og anvendelsesgrad af de 17 Verdensmål gennem interview med direktører og ledende medarbejdere i 600 danske virksomheder med 10-1.000 ansatte i såkaldte teknologitunge brancher som fremstilling, forsyning samt bygge og anlæg. Interviewene er gennemført i perioden april til juni 2019.

Undersøgelsen har resulteret i fire rapporter, der med hvert sit fokus stiller skarpt på, i hvilket omfang samt hvordan danske virksomheder arbejder med at omsætte Verdensmålene og koble dem til deres innovation, produktudvikling, vækst og forretning.

Se Teknologisk Instituts udvalgte highlights fra hver af de fire rapporter, der er publiceret samtidig, og læs dem i fuld længde inklusiv casehistorier fra virksomheder på teknologisk.dk/verdensmaal

Rapport 1: Primært store, danske virksomheder arbejder med FN’s 17 Verdensmål
FN’s 17 Verdensmål forpligter FN’s medlemslande på statsligt niveau til at arbejde mod en mere bæredygtig udvikling.

Undersøgelsen viser, at kun tre procent af danske virksomheder har et godt kendskab til FN’s Verdensmål, mens lidt over halvdelen af danske virksomheder har hørt om de 17 Verdensmål.

Ud af de virksomheder, der har hørt om Verdensmålene, så er det især de små, danske virksomheder, som ikke mener, at Verdensmålene har relevans for dem, mens der er et flertal af de store virksomheder, som har valgt at arbejde med Verdensmålene.

Blandt de virksomheder, der kender de 17 Verdensmål, har næsten fire ud af 10 virksomheder valgt at arbejde med de 17 Verdensmål i virksomheden. Heraf giver 42 procent udtryk for, at Verdensmålene har inspireret til innovation fx i form af nye produkter, processer, anvendelsen af ny teknologi eller energibesparelser.

Rapport 2: Ånden i FN’s 17 Verdensmål kan styrke konkurrenceevnen
Langt størstedelen af virksomhederne gennemfører bæredygtige initiativer på social- og/eller miljøområdet, og omkring en tredjedel har ambitioner om mere i fremtiden. Selvom initiativerne ligger indenfor rammerne af FN’s 17 Verdensmål, er det kun omkring en femtedel af virksomhederne, som direkte forbinder deres initiativer med et eller flere af Verdensmålene.

Undersøgelsen viser, at 76 procent af danske virksomheder indenfor de sidste to til tre år har taget initiativer, som forbedrer klima, ressourceforbrug eller miljø – og mere end halvdelen mener, at de er eller har været inspireret af Verdensmålene.

På miljøområdet er det særligt indenfor energibesparelse, affaldshåndtering og mere bæredygtig transport, at virksomhederne planlægger tiltag de næste to til tre år.

Rapport 3: Danske virksomheder ser nye forretningsmuligheder med Verdensmålene
Miljømæssig og social bæredygtighed har været på samfundsdagsordenen siden Brundtland-rapporten ”Vores fælles fremtid”, som FN udgav i 1987. Verdensmålene er siden introduktionen i 2015 blevet omtalt som en ny forretningsmulighed for virksomheder.

To ud af tre af de adspurgte virksomheder vurderer, at deres konkurrenceevne styrkes, når der er fokus på bæredygtighed i samfundet. Videre adspurgt peger virksomhederne på, at øget fokus på bæredygtighed i samfundet kan styrke virksomhedernes forretning, såsom at styrke deres position i markedet, skabe adgang til nye markeder eller give adgang til nye kunder.

Ambitionen for fx miljømæssig bæredygtighed er for 40 procent af virksomhederne at leve op til krav fra kunderne, mens det for 26 procent er at være de bedste i branchen. Kun for 22 procent af virksomhederne er ambitionen begrænset til at leve op til minimumskravene i lovgivningen.

Rapport 4: FN’s 17 Verdensmål inspirerer til teknologisk udvikling
I virksomheder, der arbejder med Verdensmålene, har arbejdet ført til innovation i to ud af fem virksomheder. Det er fx i form af nye produkter, processer, anvendelsen af ny teknologi eller anden innovation.

For hver sjette virksomhed, der arbejder med Verdensmålene, har det således ført til nye produkter, mens det har ført til ny teknologi i hver ottende virksomhed.

Undersøgelsen viser derudover, at 63 procent af virksomheder med kendskab til Verdensmålene investerer i nyt udstyr eller ny teknologi for at forbedre sociale forhold eller bidrage til renere miljø. Investeringerne er mere udbredt blandt disse virksomheder end blandt virksomheder med begrænset eller intet kendskab til FN’s 17 Verdensmål.

 

Forsiden lige nu:

DTU-lektor om eksterne partnere: Det kan løfte forskning til nye højder

Der er ikke mange forskere tilbage, der kimser af eksterne samarbejder, mener Repræsentant for Forskningspolitisk Udvalg i DUA. Selv føler han sig tryg i de rammer, universiteterne har sat op, men bekymrer sig mere over, hvordan de kommercielle interesser fører til smallere forskning.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Click to comment

Leave a Reply