Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Sustain

“Økologisk bæredygtighed er en effektiv løsning på klodens udfordringer”

Mange af de klimaløsninger, der kommer på bordet lige nu, har vi prøvet før.

Om forfatteren: Helle Borup Friberg er adm. direktør for Økologisk Landsforening. Tidligere har hun bl.a. været Head of Operations and Digital Platform hos LEGO Education samt leder i LEGOs New Business Group. Debatindlægget er oprindeligt bragt på landbrugsmediet Økologisk Nu.

DEBAT: En af de største barrierer for at løse klodens klimaudfordringer er frygten for at bremse udviklingen, væksten og fremskridtet. Paradoksalt nok betyder det, at mange af de løsningsforslag, der kommer på bordet lige nu i forhold til klimaet, er mere af det, vi allerede har prøvet og mindre fokus på nytænkning, innovation og netop udvikling.

Det er ikke logisk. Men det er menneskeligt at frygte det, vi ikke har prøvet før.

Det er min klare overbevisning at for at løse verdens bæredygtighedsudfordringer, er det helt afgørende, at vi bevæger os ud af vores comfort zone og formår at tænke helt nyt: Klimaet og vores biodiversitet kalder på en reel forandring af vores samfund – herunder ikke mindst af vores fødevaresystem; hele vejen fra jord til bord.

Regnskabet bør også indeholde et CO2-indeksloft, hvor en overskridelse udløser en betaling til klimakompensation

Økologisk Landsforening har udarbejdet en helhedsorienteret model for fremtidens landbrug. Modellen er en løsning på, hvordan vi redefinerer eksisterende systemer, så vi både løser de miljømæssige udfordringer samtidig med, at vi sikrer levebrødet og konkurrenceevnen for landbruget, virksomheders innovation og forbrugernes behov for håndgribelige løsninger.

Modellen begynder i jorden og hos landmanden, som ønsker at drage omsorg for den natur, der unægteligt er en vigtig samarbejdspartner. Det er den landmand, der f.eks. etablerer skov, skaber plads til agerlandsnatur, undgår syntetiske pesticider og finder metoder til recirkulering af næringsstoffer.

Vi ønsker at aktivere EU’s landbrugsstøtteordninger, så den bedrift, der leverer på helheden – klimaet, biodiversiteten, drikkevandet og dyrene – belønnes, jo mere der gøres jo højere betaling. Det gør vi smartest ved bl.a. at introducere krav om CO2-regnskaber i landbruget, der bindes op på EU’s landbrugsstøtteordninger.

Regnskabet bør også indeholde et CO2-indeksloft, hvor en overskridelse udløser en betaling til klimakompensation. Klimakompensationen skal føres tilbage til landbruget som investering i udvikling og fremme af et landbrug i pagt med både klima og natur.

Økologisk Landsforenings model er en dynamisk løsning, der belønner erhvervet for en helhedsorienteret grøn omstilling samtidig med, at den rummer plads til individuelle valg. Det er nytænkning af landbrugspolitikken, som ligger helt i tråd med Den europæiske grønne pagt fra EU, og som Danmark bør sætte sig i spidsen for at få gennemført på EU-niveau.

Det vil skubbe til en udvikling, som gør det muligt for fødevarevirksomheder at imødekomme efterspørgslen på innovative og bæredygtige varer. Den efterspørgsel er jeg overbevist om, at der i flere sektorer bliver indført krav om. Nøjagtigt som man allerede gør i byggeriet. Og det skal danske virksomheder kunne honorere.

Økologisk Landsforening forventer, at både virksomheder, offentlige institutioner og forbrugere mere end nu vil stille krav til deres indkøb.

Allerede i dag har kantiner og andre professionelle køkkener ved brug af det økologisk spisemærke fokus på at få mere grønt ind i måltiderne og opfatter kød, som det eksklusive indslag på tallerkenen. Den samme tendens ses blandt bevidste forbrugere.

Det er nødvendigt, at vi sammen tør gå nye veje, frem for bare at gå videre i gamle fodspor

Husdyrene hører til i et landbrug i balance, ligesom der er plads til produkter fra husdyr i en klimabalanceret kost. Det er ikke husdyrene, der er problemet, det er antallet.

Økologisk Landsforenings bud på en klimapolitik bundet tæt op på indretningen af EU’s landbrugsstøtteordninger vil naturligt reducere det samlede antal husdyr i landbruget og øge mængden af grønt.

Til gengæld vil den også garantere, at de produkter, som vi får fra vores husdyr, kommer fra systemer, hvor dyrene har haft glæde af den blå himmel, og græsning vil foregå i et samspil med naturpleje – og dermed bliver guldet i måltidet.

Økologisk Landsforening opfordrer landbruget, erhvervslivet og hele det politiske niveau til at fokusere på mulighederne i at forandre de eksisterende systemer og tankegange, som ikke imødekommer fremtidens krav – og som blot er en fortsættelse af det, vi har i dag. Det er nødvendigt, at vi sammen tør gå nye veje, frem for bare at gå videre i gamle fodspor.

Forsiden lige nu:

– Alle ved det, men ingen siger det højt

Forskeres vidnesbyrd om kritisabel rekruttering og tavhedskultur udstiller en forkert præmis, huller i praksis og behov for mere støtte til opdelte karriereveje, mener organisationer.

CBS og kapitalfond vil nytænke kapitaltung grøn industri

CBS og Nordic Alpha Partners indgår partnerskab, der gennem forskning og praksis skal udvikle det finansielle økosystem og styrke danske HardTech-virksomheder. Det skal sikre dansk føring i milliardindustri.

Dansk professors forskning passede ikke til Harvard University

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved SDU, stopper sit mangeårige virke som adjungeret professor på Harvard University. Det sker angiveligt, fordi Harvard University ønsker at distancere sig fra hans forskning i fluorid.

Seneste artikler:

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Urtidsforsker modtager årslegat på 5 mio. kroner

Donald Canfield, professor i økologi og forskningsleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2023 på 5 mio. kroner.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.