Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

3 råd om rapportering til virksomheder, der ikke har en sustainability manager

Medicinalselskabet ALK har skruet kraftigt op for sustainability-rapporteringen.

I 2016 kom der skærpede lovkrav til rapportering om samfundsansvar.  I kombination med en ny vækststrategi, blev det startskuddet til, at medicinalvirksomheden ALK med speciale i allergimedicin styrkede sin bæredygtighedsstrategi.

Ud over at rapportere om menneskerettigheder, sociale forhold og miljø- og klimamæssige forhold, skal virksomheder i klasse D, og nu også C, desuden rapportere om bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Den gode nyhed for mindre virksomheder, som måske ikke har en dedikeret CSR funktion er, at man kan klare sig uden.

Sådan lyder budskabet fra Heidi Vilsfort. Hun er Director for Internal Communications i ALK og har desuden ansvar for CSR i samarbejde med en kollega.

Her fortæller hun om, den proces ALK er i gang med for at styrke sustainability-strategien i takt med, at virksomhedens nye strategi rulles ud. Fra primært at have leveret lægeordineret allergimedicin, vil ALK indtage consumer-markedet med håndkøbsprodukter til en langt bredere skare af forbrugere med allergi-gener.

3 konkrete råd om rapportering

I virksomhedens strategi fra 2019 lyder det, at ALK forventer at levere en omsætningsvækst på 10 procent eller mere om året i den eksisterende forretning. Den nye CSR-strategi skal sikre, at væksten er “ansvarlig, bæredygtig og fornuftig”. Strategien kaldes People + Planet = Prosperity.

Heidi Vilsfort lægger ud med sine tre råd til andre virksomheder, der skal tage fat på rapporteringsarbejdet uden at have en dedikeret CSR-funktion:

– Få hjælp af en ekspert i virksomheders rapportering om samfundsansvar

– Identificer og engager interne stakeholdere. Se på om stakeholderne i deres daglige arbejde løse opgaver som reelt hører under CSR-arbejdet, f.eks. ansvaret for arbejdsmiljø, udvikling af nye produkter eller samarbejde med uddannelsesinstitutioner

– Sammentænk virksomhedens forretning og strategi med CSR-arbejdet. Det handler om at skabe en løsning, der er både bæredygtig og værdiskabende.

Fra worddokument til detaljeret rapport

– Da der kom nye krav til rapportering i 2016, mærkede vi et markant skifte. Før havde vi klaret os med et worddokument med tre fokusområder, men nu skulle vi ind på fire områder og rapportere i detaljer om, hvordan vores forretningsstrategi hænger sammen med vores CSR-indsats, siger Heidi Vilsfort og tilføjer:

– Personligt synes jeg, det var fantastisk, at der kom nye krav. Så er virksomhederne nødt til at leve op til dem. Men selv uden de krav oplever vi et stigende fokus fra omverdenen. Det er ikke mere en 14 dage siden, at vi modtog et brev fra en aktionær, som stillede spørgsmål til nogle af vores CSR-aktiviteter.

Hvordan kan vi få mest ud af vores CSR-aktivitet og indsatser med de ressourcer, vi har?

Da de nye rapporteringskrav blev offentliggjort, stod det hurtigt klart, at ALK behov for at trække på en ekspert, fortæller Heidi Vilsfort.

– Det vi gjorde i 2016 var, at vi fik en CSR-ekspert til at hjælpe os med at kigge på vores forretning og de fire rapporterings-områder, vi nu skulle dække. Vi stillede spørgsmålet, hvordan kan vi få mest ud af vores CSR-aktivitet og indsatser med de ressourcer, vi har?

– Mit råd til, hvor man skal starte i forhold til rapporteringen, er derfor at tage fat i en ekspert. Hvis man kigger på hele set-uppet omkring rapporteringen, er det kompliceret. Der skal laves risikoanalyser, due diligence-analyser og sættes de rette KPI’er.

Undgå rapporteringshelvedet

Derudover er der mange rapporteringsstandarder, som skal passe sammen, fortæller Heidi Vilsfort med henvisning til, at ALK forholder sig til FN Global Compacts ti principper, til GRI, som er det mest udbredte system for rapportering af sustainability, og til Verdensmålene.

– På et tidspunkt ville vi omformulere nogle af vores mål. Her kunne eksperten gøre os opmærksomme på, at gjorde vi det, røg vi ud af GRI-systemet.

– Vores sustainability rapport er godkendt af bestyrelsen, og selvom de gerne ser, at vi har højere ambitioner fremadrettet, understreger de, at vores rapporteringssystem nu er solidt, så det må vi ikke ændre på. At nå dertil kræver hjælp fra nogen, som har forstand på det. Så det er en god investering at få eksperthjælp.

Vi har valgt ikke at gå langt ud over lovens krav til rapportering

Target – KPI – Result

Hvad gjorde I jer af overvejelser omkring at måle jeres resultater, sætte KPI’er og beslutte hvor mange, I skulle have med?

– Helt konkret har vi lavet fire løfter på områder, hvor vi vil gøre noget særligt. Det gælder for mennesker med allergi, for vores egne medarbejdere, for planeten og for samfundet som helhed i forhold til etik.

– For at det ikke skulle udvikle sig til et rapporteringshelvede, hvor vi mistede overblikket, samarbejdede vi med eksperten om at finde de vigtigste KPI’er for, hvordan vi kunne måle vores fremgang. Vi så på, hvad loven kræver, at vi sætter mål for, og hvad der passer til vores virksomhed at måle på. Formålet var også her, at vi selvfølgelig skal leve op til lovens krav, men vi har valgt ikke at gå langt ud over dem, for vi har ikke en medarbejder, som kun arbejder med rapportering.

ALK’s løsning er for hver af de fire indsatsområder at opstille mål, resultater og hvad KPI’en er. Det suppleres af konkrete mål for 2019/2020, samt hvad de forventede resultater er.

På visse områder, som kvinder i ledelse, hvor KPI’en giver sig selv, opstilles hvad målet var for 2018, samt hvad resultatet blev:
Goal: Increase the number of women in management positions with 5 percentage points compared to 2014.
Result: The number of women in management positions has only increased by 4 percentage points compared to 2014

I sustainability rapporten forklares ikke årsagerne til, at målet ikke helt blev nået. Til gengæld fremgår det, at ALK frem mod 2022 vil have øget fokus på at nedbryde barrierer for kvinder i ledelse og har sat sig konkrete mål for, hvor stor en andel kvinder skal udgøre af ledelsen. Se rapporten her.

Fire Verdensmål – og svære fravalg

Verdensmålene flyder rundt uden om rapporteringssystemet GRI og UN Global Compact-principperne – hvordan har de fungeret i processen?

– Eksperten hjalp os også med den del. Vi har valgt de fire Verdensmål, der giver mest mening for os på de fire områder, vi skal rapportere om, siger Heidi Vilsfort.

Det drejer sig om Verdensmål nr. 3 (sundhed og trivsel), 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) samt 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner).

Partnerskaber, eller Verdensmål nr. 17, står også højt på Heidi Vilsforts liste over mål, hun gerne vil i gang med. Men for nu, erkender hun, at der ikke har været overskud til at sætte gang i dem. Men det er på vej. Og åbner nye muligheder for at samarbejde med eksempelvis patientforeninger.

Vi vil gerne have mærkesager, der giver mening for os og som er tættere på forbrugerne

Med digitaleprodukter som wepshoppen klarify.me samt appen Klara, der er rullet ud i UK og Tyskland, kan en allergiker tracke sine reaktioner og sætte dem i forhold til mængden af pollen eller lignende for derved at få en større forståelse af sin lidelse og en bedre kontrol med den.

Den type services åbner nye muligheder for den ellers traditionelt mere tilbagetrukne medicinalvirksomhed, fortæller Heidi Vilsfort.

– Vi vil gerne have mærkesager, der giver mening for os og som er tættere på forbrugerne. Det handler om, hvad vi kan gøre for mennesker med allergi udover at tilbyde vores produkter. Vi kan for eksempel oplyse i at håndtere allergi bedre. Der mangler også allergilæger, så måske kan vi bidrage til uddannelse, så flere læger blev interesseret i at blive specialiserede i allergi. Forebyggelse er også en stor del af vores strategi nu. I næsten 100 år har vi lavet medicin til dem med svær allergi. Nu vil vi også have fokus på alle dem med daglige gener, som ikke er alvorlige nok til, at de går til lægen.

Ikke flere CSR-ansvarlige – men flere stakeholdere

Trods en ny og mere omfattende sustainability-strategi, ligger det ikke i kortene, at Heidi Vilsfort får flere kollegaer i kommunikation og CSR. Men flere i virksomheden skal involveres i arbejdet, fortæller hun.

Vi er stadig de samme mennesker, og vi har intet særskilt budget til sustainability

– Det er ikke noget med, at vi nu er blevet en stor CSR-afdeling med et stort budget. Vi er de samme mennesker, og vi har intet særskilt budget. Så vi driver sustainability-arbejdet ved at få øje på de områder i vores forretning, som faktisk er CSR, men som vi ikke tidligere har været bevidste om. Det gælder jo alt fra at tage elever ind og at løbe DHL og så at få de aktiviteter til at give mening forretningsmæssigt.

– Da det i 2016 blev klart, hvad vi skulle rapportere på, så vi på, hvilke afdelinger det ville være relevant for, og på hvordan de kunne blive involveret. I vores tilfælde er det den juridiske afdeling, HR, indkøb og afdelingen for EHS (Environment, Health and Safety). Det er de fire primære stakeholdere, vi har, siger Heidi Vilsfort.

Hun opfordrer til, at stakeholderne mødees ofte, særligt i begyndelsen af arbejdet med at styrke sustainability-rapporteringen.

– Vi mødes med de andre interne stakeholdere i en CSR-komité cirka hver tredje måned. Vi taler om, hvilke CSR-aktiviteter, vi arbejder med, og hvordan det går med at følge op på vores mål. For indkøb kan det for eksempel handle om et tillæg til kontrakterne om at undgå børnearbejde. For den juridiske afdeling handlede det sidste år især om at leve op til GDPR-reglerne og at beskæftige sig med anti-korruption.

Genbrugsmaterialer til emballagen og lignende er ikke noget, vi fokuserer på lige nu

Plastik-agendaen er problematisk

Noget af det, som mange virksomheder har fokus på, nævner I ikke. Det gælder reduktion af emballage og plastik. Hvordan kan det være?

– Det er et godt eksempel på noget, vi gerne vil gøre nogt ved, men ikke arbejder med endnu. Det skyldes, at det i vores verden er et meget stort projekt, fordi vi som medicinalvirksomhed er underlagt omfattende krav til godkendelse af produkter. Så når vi ændrer på noget, også selvom det bare er indpakningen, skal produktet godkendes igen. Vi har helt klart et ønske om at benytte os af genbrugsmaterialer til emballagen og lignende, men det er ikke noget, vi fokuserer på lige nu.

I rapporterer relativt omfattende om korruption. Har I oplevet problemer med det?

– Det skyldes på ingen måde, at vi har oplevet problemer, men det er en af de områder, vi skal rapportere på, og det har vi valgt at gøre grundigt. I øjeblikket bevæger vi os ikke i dele af verdenen, hvor korruption er meget udbredt, men ekspanderer vi til sådanne områder, vil vi gerne sikre os, at det er noget, vi har taget højde for.

Jeg ved ikke om nogen medicinalfirmaer længere inviterer læger til Miami

Når det er sagt, pointerer Heidi Vilsfort, at man også i dansk kontekst kan komme ud i gråzoner.

– Når en sekretær booker mange konferencer og møder, inviteres man måske på et gratis ophold. Er det i orden at tage imod det? Nej, det er det jo ikke, hvis det påvirker ens valg, næste gang man skal booke møde.

Et korruptions-emne I ikke berører, gælder påvirkningen af læger i forhold til at prioritere jeres allergimedicin over andres for eksempel. Hvad skyldes det?

– Jeg ved ikke om nogen medicinalfirmaer længere inviterer læger til Miami med en dags oplæg og resten som ferie. I dag må man dårligt nok give en kuglepen med logo på til lægerne. Det er et stærkt reguleret område, som vores juridiske afdeling har helt styr på, så det er ikke noget, vi oplever.

ALK’s overskudsgrad skal hæves – men det må ikke gå ud over bæredygtigheden

2018 var år 1 i ALK’s nye tre-årige strategi, der skal hæve selskabets overskudsgrad “til det attraktive niveau, som andre specialiserede farmaselskaber ligger på”, som adm. direktør Carsten Hellmann formulerede det på selskabets generalforsamling tidligere i marts. Han tilføjer:

“Men – og det er vigtigt for mig at sige her – vækst og bæredygtighed skal gå hånd i hånd.
Det er ikke et enten-eller. Det er både-og. I dag nytter det ikke udelukkende at optimere virksomheden økonomisk, hvis det går ud over bæredygtigheden. Det er en alt for kortsigtet løsning.”

Find hele ALK’s Sustainability Report 2018 her.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Click to comment

Leave a Reply