Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

Verdensmålene er ikke kun en god forretning for eksportvirksomhederne

Virksomheder med Danmark som marked kan også høste gevinster af Verdensmålene.

En ny rapport fra Dansk Erhverv om Verdensmålene viser, at der er en “blind vinkel” i forhold til de små- og mellemstore virksomheder, som lever af hjemmemarkedet.

Omkring en tredjedel af de 328 virksomheder, der medvirker i undersøgelsen, arbejder ikke med Verdensmålene. Når de skal angive årsagen til det, svarer 56 procent, at Verdensmålene ikke er relevante for dem, fordi de primært opererer i Danmark. I faktiske tal drejer det sig i undersøgelsen “kun” om 61 virksomheder.

Mere end 95 pct. af de danske virksomheder har mindre end 50 medarbejdere. Kilde: Dansk Erhverv

Det er en skam, for i antal udgør eksportvirksomhederne kun 6-8 procent af alle danske virksomheder. Derfor skal flere af de nationalt forankrede virksomheder også med på vognen, mener man i Dansk Erhverv.

– Vi synes, det er vigtigt at vide, hvorfor virksomheder fravælger at arbejde med Verdensmålene. Undersøgelsen viser, at det er fordi, de ikke finder at Verdensmålene er relevante for dem, når de primært har et nationalt fokus med deres forretning, siger Malene Thiele, CSR-chef i Dansk Erhverv, som har en klar opfordring:

– Derfor bliver vi nødt til at tale om, hvad version 2.0 af Verdensmålene skal være. Første bølge har været de store eksportvirksomheder, som har været first movers på den dagsorden. Så nu handler det om, hvordan vi folder Verdensmålene ud på en måde, så det næste lag af virksomheder også oplever, at de er relevante.

Men hånden på hjertet – hvor relevante er Verdensmålene, hvis man er en mindre virksomhed med al sin forretning i Danmark?

– I kraft af globaliseringen er der en stadig tættere sammenhæng mellem et lands eksport og dets import. Virksomhedernes indkøb af råvarer og deres produktionsprocesser bliver stadig mere fragmenterede og spredt på tværs af landegrænser. Det betyder samtidig, at importindholdet i danske eksportvarer stiger. Import er altså en vigtig del af danske virksomheders eksport, fordi mange services, halvfabrikata og delkomponenter indgår i den produktion, der i sidste ende enten sælges til danskerne eller eksporteres til udlandet.

2 ud af 3 af Dansk Erhvervs medlemmer arbejder med ét eller flere af FN’s Verdensmål. Kilde: Dansk Erhverv

Hun peger på, at forskellige projekter har påvist, at der er økonomiske gevinster at hente ved at sikre sig en ansvarlig leverandørkæde, fordi det for eksempel giver bedre kvalitet i de importerede materialer og mindre spild.

Hvordan vil I nå de små- og mellemstore virksomheder med budskabet om, at Verdensmålene er vigtige også for dem?

– I Dansk Erhverv arbejder vi med Verdensmålene via seminarer, konferencer og kurser, der oplyser om og vejleder i det strategiske arbejde med dem. I 2018 afholdt vi en række seminarer, blandt andet i nært samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel. Både målrettet specifikke brancher og SMV’er. Det vil vi fortsætte med. Men der får vi fortrinsvist fat i virksomheder, som allerede har anerkendt Verdensmålenes betydning for deres forretning.

– Så man får ikke SMV’ernes opmærksomhed med massekommunikation. Når vi ser på formidlingen af andre store forandrings-dagsordener, som for eksempel digitalisering, giver det bedst mening, at kommunikationen går via de forskellige brancheorganisationer, siger Malene Thiele.

Blandt de virksomheder, som arbejder med FN’s Verdensmål, angiver kun 7 pct., at de har en gennemgående strategi. Kilde: Dansk Erhverv

Dansk Erhvervs vil derfor gerne være med til at samle og formidle de eksisterende brancheinitiativer.

– Vores fokus i 2019 er at være et knudepunkt for videndeling i forhold til alle de initiativer, der allerede er rundt omkring for små- og mellemstore virksomheder. For eksempel har vi et tæt samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel, som har en masse gode cases, vi kan være med til at formidle. REGA er et nyt initiativ fra restauratørerne, som også er et eksempel på, at restaurationsbranchen selv går ind og løfter et ansvar sammen med sine medlemmer.

På et nationalt plan bør der også tænkes nyt for at involvere SMV’erne i Verdensmålene. Det vil Dansk Erhverv bruge sin plads i Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål til at advokere for.

– Vi synes, det skal være en opgave for Rådet at tænke SMV’erne ind, og det er meget glædeligt, at der er nedsat en arbejdsgruppe med det formål. Ligesom Udenrigsministeriet har eksportrådgivning til virksomheder, kunne man måske også forestille sig, at der var tilsvarende rådgivning om import.

Kun 28 pct. af virksomheder, der arbejder med CSR, arbejder med innovation og forretningsudvikling i relation til indsatsen. Kilde: Dansk Erhverv

Den seneste rapport fra regeringen om forretningsmulighederne i Verdensmålene havde fokus på eksportvirksomhederne. Synes du der er tale om et politisk svigt over for SMV’erne?

– Nej, det er naturligt, at man starter med de virksomheder der har mest muskelkraft og kan lave gode cases, som andre kan spejle sig i. Vi kritiserer ikke, men vi synes, at Danmark nu er klar til at komme videre til næste level af Verdensmålene, så vi ikke kun taler om de samme virksomheder hele tiden.

Devisen lyder jo, at Verdensmålene skal drives af toplederen. Er det sværere for toplederen i en mindre virksomhed?

– Der er i hvert fald en pointe omkring ressourceknaphed i de mindre virksomheder, som digitaliseringsdagsordenen også har vist. Det er svært at nå SMV’erne med store forandringsdagsordener, for de har en daglig kamp om at nå det hele. Når man ser på, hvorfor det er lykkes at nå de store virksomheder med Verdensmålene, er det jo fordi, man er lykkedes med en positiv dagsorden om konkurrencefordele og forretningspotentiale. Så det er helt klart den positive vinkel, der virker.

Hvor langt er I nået med at få SMV’ernes øjne op for Verdensmålene, når året er gået?

– Ja, det er jo det spændende spørgsmål. Dansk Erhverv kan være med til at løfte meget, men det her kan kun lykkes, hvis det sker i fællesskab og på tværs af aktører.

Forsiden lige nu:

Ekspert i forskningsfrihed om Danish Crown-sag: – Lignende kunne sagtens ske i dag

I 2022 kom Danske Universiteter med en grundig udarbejdet vejledning til regler for eksterne samarbejder. Men så længe at universiteterne fortsat er så afhængige af ekstern finansiering, er det svært for alvor at gardere sig mod lignende sager som det kritiserede samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danish Crown, lyder det fra professor emeritus ved KU…

DTU er det bedste tekniske universitet i Europa

DTU har nået sin mission: De bliver anerkendt som talentfabrik og rugekasse for innovativ forskning og industrisamarbejder, der gavner samfundet. Derfor får de førstepladsen som det bedste tekniske universitet i Europa på den nye rangliste, EngiRank.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Click to comment

Leave a Reply