Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

15+ virksomheders sustainability-mål for 2020

Her er de største virksomheders sustainability-planer for 2020.

Midt i en global corona-pandemi er bæredygtighed stadig utrolig vigtigt for dansk erhvervsliv. Det fortæller sustainability-profilerne fra nogle af de største danske virksomheder.

Men hvilke bæredygtige tiltag står øverst på deres agenda i nærmeste fremtid? Det har vi spurgt 15+ virksomheder om – læs med her og bliv informeret og inspireret.

Bestseller: I efteråret 2020 har vi særligt fokus på at få sat vores mål inden for drivhusgasser

Dorte Rye Olsen, Sustainability Manager, Bestseller
– Mens branchen med ét blev sat tilbage på grund af COVID-19, holder vi nu mere en nogensinde fast i vores forpligtelse over for at skabe en mere bæredygtig modeindustri. Momentum er nu, og samarbejde på tværs af branchen er blevet essentielt, og det er i dette øjeblik, at der skal løftes i flok.  

– Siden vi lancerede vores Fashion FWD strategi, har vi arbejdet bag facaden med at få bygget det rette fundament, som vil gøre os i stand til at adressere modeindustriens vigtigste udfordringer. Vi har fokuseret på udvikling af roadmaps, fået sat baselines, og så har vi taget nogle vigtige skridt henimod en tranformering af vores forretningsprocesser, produktdesign og materialeindkøb, så bæredygtighed integreres i vores forretning. 

– I efteråret 2020 har vi særligt fokus på at få sat vores mål indenf or drivhusgasser, hvor vi har forpligtet os til at sætte disse igennem Science-Based Targets Initiative, som hjælper virksomheder til at sætte mål, der beskytter vores 1,5°C fremtid.  

– Derudover kommer vi til at arbejde intensivt med vores partnerskab med The Organic Cotton Accelerator (OCA) for at sikre produktionen af økologisk bomuld og dermed vores fremtidige efterspørgsel. OCA fungerer som katalysator for forandring ved at investere i programmer på landbrugsniveau, der muliggør landmandsuddannelse og -støtte, udvikler nye bomuldssorter og faciliterer sourcingmodeller, der forbinder brands, detailhandlere og leverandører direkte til gården. Disse programmer giver økologisk bomuld yderligere gennemsigtighed, integritet, forsyningssikkerhed og målelige sociale og miljømæssige påvirkninger.  

Flügger: Vi vil fokusere på at kortlægge eksisterende og mulige affaldsløsninger og -infrastruktur i hovedstæderne i vores produktionsland

Ulla Matthiesen, Head of Communication, Flügger Group
– Flügger har i juni 2020 lanceret strategien, Going Green, hvor øget fokus på bæredygtighed er afgørende for, at vi lykkes med vores mål. Flügger vil frem mod 2030 arbejde mod en CO2-neutral produktion, mod at bruge 75 pct. genanvendt plastik i vores emballage og producere 100 pct. bæredygtig maling.

– I 2023/24 har vi sat en række delmål, blandt andet indenfor CO2 , spildevand, genanvendt affald, genanvendt plast, transport samt innovativ maling og emballage. Et af de første projekter, vi vil se på, er take-back af emballage. I 2025 træder EU’s emballagedirektiv i kraft, og det betyder bl.a., at vi bliver ansvarlige for affaldsbehandlingen af den emballage, vi som virksomhed benytter. Vi vil derfor allerede nu begynde at se på muligheden for at lave et pilotprojekt, gerne med samarbejdspartnere inden for det private, forskningsinstitutioner og/eller myndigheder med henblik på at skabe effektive løsninger for takeback og bæredygtig genanvendelse af vores emballage.

– I første fase vil vi frem mod sommeren 2021 fokusere på at kortlægge eksisterende og mulige affaldsløsninger og -infrastruktur i hovedstæderne i vores produktionslande. I første omgang vil vi fokusere på vores Flügger plastspande, herunder på de lokale miljø- og håndteringsmæssige fordele og ulemper ved hhv. brug af genbrugs- og jomfruelig plast.

Danfoss: Vi har forpligtet os til at sætte Science-Based Targets inden udgangen af 2021

Flemming Lynge Nielsen, Sustainability Director, Group Public Affairs & Sustainability, Danfoss
– Danfoss har i årtier været en global leverandør af teknologiske løsninger, der bidrager til at spare energi og reducere CO2-udledningen i hele verden. Vi forstærker nu indsatsen for at reducere vores eget energiforbrug og omstille virksomheden til vedvarende energi med det mål at gøre forretningens globale drift CO2-neutral senest i 2030.

– Vi har forpligtet os til at sætte Science-Based Targets inden udgangen af 2021, så det arbejde fylder en hel del i år. Vi har også forpligtet os til at udskifte alle vores omkring 2.500 firmabiler ud med elektriske køretøjer inden 2030 – en nødvendig opgave, som samtidig understøtter den del af Danfoss’ forretning, der leverer komponenter til fremtidens elektriske transportformer.

– Vores overordnede tilgang er ”energieffektivitet først,” som også betyder, at behovet for vedvarende energi fremover vil være mindre end hvis vi ikke sparede på energien. Vi vil gøre vores forretning CO2 neutral ved f.eks. at udnytte overskudsvarmen fra vores produktion og datacentre. Ved at være førende indenfor elektrificering og ved at integrere vedvarende energi, når vi vores mål. Vi er godt på vej, og vil fortsætte med at være et godt eksempel på, at grøn vækst er mulig.

Ørsted: I anden halvdel af 2020 står initiativer til at reducere CO2-udledningen i forsyningskæden højt på vores dagsorden

Rasmus Skov, Head of Sustainability, Ørsted
– Ørsted er godt på vej til at opnå CO2-neutral drift og energiproduktion allerede i 2025, og vi presser nu hårdt på for at reducere CO2-udledninger, som finder sted uden for Ørsted, men som stadig er forbundet med selskabets aktiviteter, og begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

– Et af vores vigtigste klimamål er derfor at opnå en CO2-neutral forsyningskæde i 2040, og i anden halvdel af 2020 står initiativer til at reducere CO2-udledningen i forsyningskæden, især inden for havvind, derfor højt på vores dagsorden.

– Vi har etableret et program, hvor vi samarbejder med strategiske leverandører og hjælper dem med at kortlægge deres egen udledning og fastsætte Science-Based Targets for CO2-reduktion. Vi opfordrer også leverandører til at bruge 100 pct. vedvarende energi til produktion af vindmøller, fundamenter, kabler, transformerstationer og komponenter, som er de mest CO2-intensive dele af Ørsteds forsyningskæde. Da udledningen også opstår i forbindelse med installation af havvindmølleparker, beder vi de relevante leverandører optimere deres nuværende flåde og udarbejde en køreplan for at omlægge til drift med vedvarende energi.

– Det er i dag svært at reducere udledningen fra luftfart, skibsfart og andre tunge transportsektorer. Ørsted innoverer og investerer i lavemissionsalternativer til fossile brændsler i disse sektorer, navnlig fornybar brint fremstillet med energi fra havvind. Vi fortsætter med at sikre en bæredygtig udvikling af disse aktiviteter i årets anden halvdel.

Tryg: Vi går et spændende 2. halvår i møde med udrulning af ny strategi

Camilla Frimodt Nielsen, Corporate Responsibility og Forebyggelseschef, Tryg
– I Tryg skal bæredygtighed ikke kun være noget, vi taler om, men integreret i vores måde at drive forretning på – i vores produktudvikling, medarbejdersammensætning, investeringer, indkøbsprocesser og skadebehandling. At drive en ansvarlig virksomhed der tager hånd om vores medarbejdere, kunder, leverandører og investorer – men også om samfundet, miljøet og klimaet – står højt på agendaen.

– Med vores CFO for bordenden definerer vi i vores Corporate Responsibility Board en ny ambitiøs 2023 strategi, som vi lancerer og kan løfte sløret for i slutningen af året. Vi går derfor et spændende 2. halvår i møde med udrulning af ny strategi, hvor særligt den interne integration og implementering har høj prioritet. I vores optik er det nemlig afgørende at sikre, at Trygs bæredygtighedsagenda altid er top-of mind hos vores medarbejdere og i vores måde at drive forretning på, når vi som forsikringsselskab skal gøre en reel forskel.

– Den danske regering har sat ambitiøse klimamål, som vi som Nordens næststørste skadeforsikrings selskab skal bidrage til ved at mindske vores eget klimaaftryk – men vi har ligeledes et ansvar for at hjælpe vores kunder i den grønne omstilling gennem vores produkter, tjenester og skadebehandling. Det gør vi blandt andet ved at hjælpe vores kunder med at forebygge skader og mindske CO2-udledningen.

KMD: Vi er begyndt at se på, om vi kan udvikle nogle datablade for vores løsninger omkring, hvordan de påvirker klimaet

Ditte Haugaard Clausen, Lead PA & Sustainability Officer, Public Affairs & Sustainability KMD
– Klima står allerhøjest på sustainability-agendaen i KMD i efteråret. Det har det gjort ret længe, men det er også knyttet til mange store forandringer, der tager tid.

– Klimapåvirkning i KMD handler om CO2-udledning fra vores egen forretning og forbrug, men også vores løsninger og services og det aftryk, de sætter på klima og miljø.

– For vores egen forretning har vi netop sat mål om at KMD skal være CO2-neutral i 2030. Det kræver nogle markante ændringer, som vi skal bruge efteråret til at lægge planer for. Vi har efterhånden fået et godt overblik over vores mest centrale data, der påvirker CO2-aftrykket, men vi arbejder stadig med forbedring af processer for indsamling og validering og rapportering.

– Vi er også så småt begyndt at se på, om vi kan udvikle nogle datablade for vores løsninger omkring, hvordan de påvirker klimaet. Det er et temmelig stort arbejde, for der findes endnu ikke fælles standarder for, hvordan man måler CO2-aftrykket for it-services. 

– De færreste organisationer og virksomheder rapporterer på, hvad det forbruger af COat indsamle, transmittere og behandle data. Det er et arbejde, vi har kastet os ind på flere fronter, både ved at se på vores egne løsninger, men også gennem IT Branchens bæredygtighedsudvalg og fx gennem deltagelse i DaCOto, som er et miniforskningsprojekt med Alexandreinstituttet og DTU.

Mærsk: I andet halvår af 2020 fortsætter vi indsatsen for at øge udbredelsen af CO2-neutral shipping

Lene Bjørn Serpa, Head, Sustainability Engagement and Reporting, Mærsk
– I Maersk arbejder vi i 2020 med den fortsatte integration af bæredygtighed i vores organisation. Ansvaret for vores strategiske programmer på klima, handel, fødevarespild og skibsophugning er nu placeret direkte hos de forretningsansvarlige, hvilket bringer det endnu tættere på vores kundedialog og de daglige operationer. I det centrale bæredygtighedsteam har vi fokus på den overordnede strategiudvikling og governance, partnerskaber, rapportering og kommunikation.

– På klimaområdet går Maersk forrest i vores industri med en ambition om total udfasning af vores CO2-emissioner til søs i 2050. For at nå det mål arbejder vi ad tre spor med fokus på markedet, teknologi og rammebetingelser.

– I andet halvår af 2020 fortsætter vi indsatsen sammen med vores kunder for at øge udbredelsen af CO2-neutral shipping med Maersk ECO Delivery produktet, og vi udvider vores produktportefølje med pilotprojekter på CO2-neutral containertransport på land samt værktøjer til at forbedre synligheden af CO2-emissioner i vores kunders samlede logistikkæder.

– Vi fastholder vores vedvarende fokus på energieffektivitet i vores operationer med henblik på at bevare fremdriften mod vores reduktionsmål. Endelig ser vi frem til et tæt samarbejde med det nyoprettede Mærsk McKinney Møller Institute for Zero Carbon Shipping om udviklingen af fremtidens CO2-neutrale brændstoffer og teknologier.

Novo Nordisk: Vores andet fokus er at eliminere vores miljømæssige aftryk

Katrine DiBona, Head of Global Public Affairs and Sustainability, Novo Nordisk
– 
I Novo Nordisk sætter vi alle kræfter ind på én opgave: At skabe forandring for at bekæmpe diabetes og andre alvorlige kroniske sygdomme. Det er vores største bidrag til bæredygtig udvikling og forudsætningen for, at vores forretning er bæredygtig.

– Med vores nye strategi for social ansvarlighed, Defeat Diabetes, løfter vi ambitionsniveauet markant. Både når det gælder om at gøre innovative behandlinger tilgængelige for flest muligt, sikre adgang til behandling og medicin for sårbare patienter i alle lande, og forebygge diabetes og svær overvægt, som er et voksende samfundsproblem med enorme menneskelige og økonomiske omkostninger. Vi har en stribe initiativer, som vi arbejder benhårdt på at eksekvere.

– Vores andet fokus er at eliminere vores miljømæssige aftryk. Vi har netop nået en vigtig milepæl: som den første lægemiddelvirksomhed i verden er vores globale produktion nu baseret 100 pct. på strøm fra vedvarende energikilder. Næste mål i vores miljøstrategi, Circular for Zero, er at have nul CO2-emissioner fra drift og transport i 2030.

– Vi har også vist, at vi kan handle lynhurtigt og hjælpe med at løse andre store samfundsmæssige udfordringer. Hvem skulle for eksempel have troet, at vores laboratorier skulle gennemføre mere end 124.000 tests for COVID-19?

Jyske Bank: I 2. halvår planlægger vi at arbejde med at udvide analysen med estimerede CO2 udledninger

Trine Lysholt Nørgaard, Afdelingsdirektør IR og Bæredygtighed, Jyske Bank
– Jyske Bank ønsker at gøre en forskel inden for bæredygtighed og samfundsansvar både internt og eksternt. Udover at arbejde for en mere bæredygtig drift af banken, senest gennem erhvervelsen af vindmøllen, vil vi i stigende grad fokusere på, hvordan Jyske Bank kan fremme en bæredygtig udvikling gennem de kundevendte aktiviteter som udlån og investeringer.

– I 2. halvår 2020 fortsætter vi arbejdet med at fastlægge ambitionsniveau og målsætninger for de væsentligste forretningsområder og en så bred kundegruppe som muligt.

– En proces, som hænger tæt sammen med vores andet fokusområde, implementeringen af FNs Principles for Responsible Banking (PRB), som Jyske Bank tilsluttede sig i september 2019. PRB kan på mange måder ses som ramme for vores bæredygtighedsindsats – principperne er med til at sikre en systematisk tilgang, og at vi kommer hele vejen rundt lige fra governance til impact analyse og fastlæggelse af målsætninger.

– Vi gennemførte en indledende impact analyse i starten af året, som primært fokuserede på at identificere investeringer og udlån til CO2 tunge sektorer baseret på en top-down tilgang. I 2. halvår planlægger vi at arbejde med at udvide analysen med estimerede CO2-udledninger på tværs af vores udlån og investeringer.

– Selvom den største impact er gennem de kundevendte aktiviteter og dette arbejde i stigende grad fylder i hverdagen, så betyder det ikke, at bæredygtighed i egne interne aktiviteter bliver mindre vigtigt. For Jyske Bank er det en integreret del af at drive en ansvarlig forretning.

PensionDanmark: I slutningen af 2020 arbejder vi på at skabe et mere omfattende og databaseret overblik over vores miljø- og klimamæssige aftryk

Emilie Juel-Helwig, Head of Corporate Sustainability, PensionDanmark
– I PensionDanmark er bæredygtighed en del af vores DNA, og vi arbejder med samfundsansvar i hele vores forretning. Vi har det seneste år arbejdet målrettet med at måle vores impact, hvilket vi forsat vil have fokus på henover efteråret. Helt konkret arbejder vi i slutningen af 2020 på at skabe et mere omfattende og databaseret overblik over vores miljø- og klimamæssige aftryk, særligt i forhold til rapportering på vores virksomhedsobligationer og ejendomsportefølje.

– På vores agenda står naturligvis også klimapartnerskaberne, hvor PensionDanmark med Torben Möger Pedersen som formand for finansieringsporet i tæt samarbejde med regeringen, arbejder mod indfrielsen af regeringens målsætninger om at nedbringe CO2-udslippet med 70 pct. frem mod 2030. Den kommende tid er der fokus på medfinansieringen af bl.a. VindØ i Nordsøen, der kan sætte endnu mere fart i den grønne omstilling og er en vigtig del af en økonomisk forsvarlig udbygning af havvind el-kapaciteten.

– Vi vil det næste halve år fortsætte vores allerede igangværende arbejde med at fremme generel diversitet blandt vores medarbejdere, men også i vores dialoger med de virksomheder vi investerer i, som en del af vores rolle som ansvarlig investor. PensionDanmark underskrev i juni Diversity Council’s CEO Pledge ”The ABCs of Diversity & Inclusion”, og vi arbejder nu for at gøre ABC til virkelighed.

Carlsberg: Verdens bæredygtighedsudfordringer og relevansen for forbrugere og lokalsamfund er ikke blevet mindre under COVID-19

Simon Hoffmeyer Boas, Senior Director, Group Sustainability & Communications, Carlsberg
– Vi tror, at fokus på sundhed, miljø og klima bliver endnu større i de kommende måneder, og vi bidrager ved at intensivere vores fokus på bæredygtighed, og for eksempel udvikle flere og bedre alkoholfri øl, reducere vores vandforbrug og CO2-udledning og gøre vores emballage mere miljøvenlig.

– Konkret er vi i fuld gang med at færdiggøre vores opdaterede CO2-analyse, der vil vise, hvor langt vi er kommet med at reducere vores CO2-emissioner fra alle dele af værdikæden siden lanceringen af vores bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO i 2017.

– Derudover arbejder intensivt med at installere det nye vandgenindvindingsanlæg i Fredericia, der skal reducere det gennemsnitlige vandforbrug på bryggeriet fra 2,9 hl vand/hl øl til 1,4 hl vand/hl øl ved at genbruge 90 pct. af alt procesvandet. Anlægget bliver det første af sin slags, og skal bruges som en vigtig læringsplatform for alle vores bryggerier globalt, så vi har store forventninger til det.

– Som en del af vores 360 graders tilgang til vand, er vi også i gang med at opdatere vores vand risikovurdering sammen med WWF, hvor vi sammen analyserer alle vores bryggerier globalt, for at forstå hvor vandmangel, oversvømmelser eller andre vandrelaterede risici kan påvirke de samfund, hvor vores bryggerier ligger. Dette gøres med hensigt på at lave projekter, der bidrager positivt til lokalsamfundene, og sikre at der er vand af både den rette mængde og kvalitet, hvor vi brygger.

– Verdens bæredygtighedsudfordringer og relevansen for forbrugere og lokalsamfund er ikke blevet mindre under COVID-19, og vi føler et endnu større ansvar for at fortsætte vores arbejde med uformindsket styrke.

PFA: Det kommer til at kræve kræfter

Mikkel Friis-Thomsen, direktør for Koncernkommunikation & Eksterne Relationer, PFA
– I begyndelsen af året lancerede vi vores nye koncernstrategi Kommerciel Ansvarlighed 2023 og et opdateret overordnet formål eller corporate purpose: En bæredygtig nutid for det gode liv i fremtiden. På den baggrund har vi udviklet en CR-strategi, og det kommende halve år handler det om at få sat strøm til den.

– Grundlaget for strategien er, at vi ser samfundsansvar som noget, vi gør gennem aktiviteter i vores kerneforretning. Vi har derfor planlagt en række initiativer med afsæt i vores forretningen, som vi skal have ud over rampen de kommende måneder.

– Vi har allerede taget markante skridt i første halvår – ikke mindst med lanceringen af vores nye klimastærke pensionsprodukt PFA Klima Plus, hvor vores kunder kan sætte hele eller dele af deres pensionsopsparing på ekstra hårdt arbejde for den grønne omstilling. Den portefølje skal være CO2-neutral allerede i 2025. Og for vores generelle portefølje har vi i første halvår forpligtet os til, at den skal være CO2-neutral i 2050. Det kommer til at kræve kræfter.

– Oveni det får vi også travlt ift. senioragendaen, hvor vi har spillet en markant rolle i samfundsdebatten de seneste år – blandt andet seniortænketanken ”den nye 3. alder”. Pension og tidlig tilbagetrækning kommer til at fylde meget i det politiske efterår, og vi vil som altid bidrage med vores perspektiv og spille konstruktivt ind, så vi kan bidrage til at sikre en positiv udvikling af det unikke danske pensionssystem.

Rambøll: Vores mål i år er, at vi udleder 20 pct. mindre end i baselineåret 2016

Sarah Katz, Senior Sustainability Manager, Rambøll
– I Rambøll er vi optagede af, hvordan den globale pandemi ændrer verden, som vi kender den, og hvordan vi bedst møder krisen ved at styrke de grønne løsninger, vi som arkitekt- ingeniør- og konsulentvirksomhed leverer i denne nye virkelighed. Klimadagsordenen er mere relevant nu end nogensinde, og det er fokus på at minimere vores negative impact, der driver os.

– Vi har i år arbejdet med at sætte Science-Based Targets (SBT), og planen er, at vi inden udgangen af 2020 kan blive en del af initiativet. Vi har også igennem en række globale benchmark-analyser som ’Ecovadis’ og ’Ellen MacArthur Foundation’s Circulytics asssesment’ etableret, hvor vi som virksomhed bidrager med styrke til bæredygtighedsagendaen, og hvor vi har gaps, vi skal arbejde i dybden med. Dette betyder blandt andet at vi øger fokus på, hvordan vi dokumenterer og måler bæredygtigheden på vores projekter, forsyningskæder og underleverandører.

– Vi vil også flytte bæredygtighedsnålen, når det kommer til byer og byplanlægning. Med Rambølls stærke byggeriportefølje bidrager vi med mere end ti millioner kvadratmeter byggeri hvert år – og vi bærer et stort ansvar for at sikre, at det er bæredygtige kvadratmeter. Her er carbon-begrebet helt afgørende, og vi arbejder tæt sammen med World Green Building Council om at synliggøre eksempler og best practices på, hvordan vi arbejder med at sænke CO2 og etablere cirkulære processer i især det det byggede miljø og transport. Derudover har vi et skarpt blik på, hvordan vi kan nedbringe vores eget CO2 aftryk – vores mål i år er, at vi udleder 20 pct. mindre end i baselineåret 2016.

Sydbank: Anden del af 2020 vil indebære en grundig intern analyse af, hvilke dele af vores forretning der påvirker klimaet mest

Karen Frøsig, Administrerende direktør i Sydbank
– 
Som bank og kapitalforvalter har vi mulighed for at sætte bæredygtighed øverst på dagsordenen og påvirke klimaet gennem de kreditter, vi giver, og de investeringer, vi foretager på kundernes og på bankens vegne.

– I 1. halvår af 2020 har vi fokuseret på arbejdsmiljø og klima. Vi har sat mål for at få flere kvinder i ledelsen, så kvinder i 2025 udgør 35 pct. Med fokus på klimaet har vi bygget vores eget solcelleanlæg, som leverer strøm til hovedsædets bygninger og til elbilladerne. Vi købt to elbiler til bankens egen flåde og opsat ladere ved hovedsædet, så kunder og medarbejdere kan få ”tanket” elbilen op.

– I 2. halvår af 2020 har vi fortsat fokus på klimaet, men nu handler det om at integrere bæredygtighed i kerneforretningen, så vores forretning også bidrager til bl.a. regeringens mål om at reducere CO2 udledning, FN’s verdensmål og Paris-aftalen. Her læner vi os op ad FN’s 6 principper for ansvarlig bankdrift.

– Anden del af 2020 vil derfor indebære en grundig intern analyse af, hvilke dele af vores forretning der påvirker klimaet mest, samt udarbejdelse af handlingsplaner, som skal sikre, at Sydbank gennem ansvarlige og bæredygtige finansielle tjenester er med til at reducere negative klimapåvirkninger. Vi tager vores samfundsansvar seriøst og vil bestræbe os på at gøre, hvad vi kan, for at bidrage til en bæredygtig fremtid.

Topdanmark: En helt ny investeringschef får særligt ansvar for ESG

Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig, Topdanmark
– For Topdanmark går bæredygtighed hånd i hånd med vores forretning. Vi har en ambition om, at vores indsatser skal bidrage positivt til en bæredygtig udvikling af det samfund, vi er en del af. Internationale principper for bæredygtighed Topdanmark har siden 2010 været tilmeldt FN’s initiativ for private virksomheder og organisationer, Global Compact.

– Vi fokuserer i den kommende periode på en række initiativer, som yderligere skal styrke integrationen af bæredygtighedsforhold i vores forretningsstrategi, i driften af vores organisation og i vores investeringer.

– Topdanmark har et strategisk mål om at være CO2-neutrale i 2030. Det skal nu udmøntes i mere præcise planer for, hvordan vi bliver CO2-netrale i forhold til bygninger, firmakørsel og flyrejser, ligesom vi mere systematisk vil gennemgå mulige CO2-reduktioner i hele vores værdikæde.

– Derudover vil vi styrke vores integration af bæredygtighed i underwriting. Bæredygtighed skal med andre ord fremover være en fuldt integreret del af vores arbejde, når vi udarbejder nye forsikringsprodukter og vilkår samt i vores håndtering af kundernes skader.

– På investeringsområdet har vi integreret ESG/bæredygtigheds-faktorer i selve investeringsbeslutningen og accepterer ikke selskaber, som ikke lever op til vores principper. Her vil vi styrke vores position yderligere med ansættelse af en helt ny investeringschef, der får særligt ansvar for ESG/bæredygtighed i Topdanmarks investeringsportefølje.

Nordea: Det er denne offentlige ansvarlighed og fælles forpligtelse vi ser som unik og banebrydende

Stine Green Paulsen, Head of external communications, Nordea
– For knap et år siden underskrev Nordea og 129 andre banker over hele verden FN’s banebrydende principper for ansvarlig bankvirksomhed. Principperne er en fælles ramme for, hvordan banksektoren omstiller sig til en grønnere, mere bæredygtig økonomi. Ved at tilslutte os principperne har vi forpligtet os til at arbejde med vores produkter, services og relationer på en måde, der støtter og fremmer de fundamentale ændringer i økonomien og menneskers livsstil, der er nødvendige for at sikre fælles velstand for både nuværende og kommende generationer.

– I praksis indebærer det at tage tre vigtige skridt, der gør os i stand til løbende at forbedre vores påvirkning af og bidrag til samfundet: Det første skridt var at analysere vores nuværende påvirkning af mennesker og kloden, vi bor på. For at finde ud af hvordan vi kan sikre mest effekt, blev vi nødt til at vide, hvor vores påvirkning var størst.

– I de kommende måneder inden nytår begynder vi på fase 2, hvor vi vil fastsætte konkrete mål baseret på analysen og implementere dem. Sidste fase er så at rapportere offentligt om implementeringen, målene og de opnåede fremskridt i 2021. Det er denne offentlige ansvarlighed og fælles forpligtelse vi ser som unik og banebrydende. Vi tror i øvrigt på, at øget bæredygtighed ikke kun er nødvendigt for klodens velbefindende, men også udgør en forretningsfordel.

DFDS: Vi kommer til at fokusere på at involvere og engagere vores kollegaer i arbejdet omkring klimaplanen

Sofie Hebeltoft, Director Head of CSR, DFDS
– I DFDS har vi udarbejdet en klimaplan, der for nyligt blev godkendt af både topledelse og bestyrelse. Planen fokuserer på reduktion af drivhusgas frem mod 2030 og består af tre fokus områder:

– Det første område omfatter initiativer på vores skibe, der over de næste 10 år, vil resulterer i en relativ reduktion i udledningen med op til 50 pct. fra 2008 til 2030.

– Det næste område fokuserer på nye alternative brændstoffer til nye skibe. Via en bred vifte af projekter forankret i partnerskaber og vidensdeling, vil DFDS udforske de forskellige løsninger og muligheder inden for bæredygtige brændstoffer.

– Det sidste fokuserer på de 10 pct. af vores udledning der ikke kommer fra skibe – dvs. lastbiler, terminaludstyr, bygninger og firmabiler. Her er et stort fokus på elektrificering og brug af alternative brændstoffer. Generel bæredygtighed på arbejdspladsen er også i fokus her.

– I den sidste del af 2020 vil vi begynde at samle de mange aktiviteter der allerede er i gang, få etableret en opdateret baseline og sikre fremdrift og løbende rapportering. Vi kommer også til at fokusere på at involvere og engagere vores kollegaer i arbejdet omkring klimaplanen. Ambitionen er at alle DFDS’ere kender til planen, kan se hvorfor det giver mening at prioritere det, samt har lyst til at være med til at gøre skabe en forandring.

Forsiden lige nu:

DTU-lektor om eksterne partnere: Det kan løfte forskning til nye højder

Der er ikke mange forskere tilbage, der kimser af eksterne samarbejder, mener Repræsentant for Forskningspolitisk Udvalg i DUA. Selv føler han sig tryg i de rammer, universiteterne har sat op, men bekymrer sig mere over, hvordan de kommercielle interesser fører til smallere forskning.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Click to comment

Leave a Reply