Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

PRODEKAN FOR UDDANNELSE, AALBORG UNIVERSITET

Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) søger en visionær, resultatorienteret og strategisk tænkende prodekan, der i samarbejde med det øvrige dekanat skal varetage den strategiske ledelse af fakultetets uddannelsesaktiviteter og sikre udvikling og høj faglig kvalitet inden for området. Tiltrædelse 1. januar 2022 eller snarest derefter.

STILLINGSBESKRIVELSE

Som prodekan for uddannelse får du reference til dekanen. Fakultetet ledes af dekanatet som består af dekan og prodekan for forskning, prodekan for digitalisering og prodekan for uddannelse. 

Dekanatet arbejder tæt sammen for at sikre synergi mellem de tre grundpiller i universitetets virke; forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Det er afgørende, at du kan se dig selv indgå i et ledelsesteam, der arbejder på tværs for fakultetets udvikling.  
På fakultetet og universitetet er der etableret et stærkt samarbejde inden for uddannelsesområdet, og det er vigtigt, at du formår at videreføre det tætte samarbejde både strategisk og på det operationelle plan mellem prodekan for uddannelse og studieledelsen. Ligeledes er det vigtigt at videreføre det uddannelsesstrategiske arbejde, der foregår sammen med prorektor, studiechefen og de øvrige prodekaner på AAU.

Som prodekan for uddannelse er det din fornemste opgave i samarbejde med ledere, medarbejdere og studerende på fakultetet samt aftagere af vores dimittender, at udvikle og profilere fakultetets uddannelsesområdet. Det drejer sig både om udviklingstiltag af strategisk karakter samt ændringer, der følger af forandringer og reformer inden for uddannelsesområdet

Som prodekan vil du derudover bl.a. få særligt ansvar for:

 • at understøtte, udvikle og implementere universitets strategi ”Viden for verden 2022-2026” inden for uddannelsesområdet, herunder missionsdrevne aktiviteter.
 • at udvikle og implementere fakultetets strategi frem mod 2026 inden for uddannelsesområdet; herunder bl.a. digitalisering af uddannelsesområdet. 
 • at sikre, at TECH’ s uddannelser fortsat leverer kandidater til fremtidens danske og internationale arbejdsmarked. Med afsæt i AAU´s model for Problembaseret Læring og i samarbejde med det nye Institut for Advanced Study in Problem Based Learning at bidrage til udviklingen af nye læringsformer, der udnytter potentialerne i ny teknologi, nye arbejdsformer mv.
 • at arbejde med at skærpe TECHs profil og position på uddannelsesmarkedet, herunder at bidrage til udvikling og implementering af større sammenhængskraft i hele karriereforløb, herunder at levere ”just in time” kompetenceløft bl.a. gennem udbud af efter- og videreuddannelser. 
 • at understøtte den strategiske udvikling af fakultetets uddannelsesportefølje – herunder at sikre og udvikle sammenhængen mellem TECHs uddannelser og udviklingen i forskningsfaglighederne. 
 • at udvikle og implementere universitetets og fakultetets politikker og processer til understøttelse af kvalitetssikring og udvikling af uddannelser, undervisning og studiemiljø. Dette i samarbejde med studieledelsen og uddannelsesadministrationen. 
 • at bidrage aktivt til den strategiske udvikling af uddannelsesområdet nationalt og internationalt f.eks. gennem aktiv deltagelse i netværk samt tilstedeværelse i øvrige relevante fora.
 • at deltage i ledelsen af arbejdet med gen-akkreditering af universitetets uddannelser i 2023. 
   

Kvalifikationer og kompetencer:

Som ansøger til stillingen skal du være internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af fakultetets relevante områder.  Du skal have indsigt i uddannelsesområdet og kendskab til Problem Based Learning.

Vi forventer du har:

 • ledelseserfaring.
 • indsigt i den danske universitetssektor og øvrige uddannelseslandskab, samt forståelse for et universitets samspil med det omgivende samfund.
 • undervisningserfaring fra et universitet.
 • et stort netværk i både den danske og den internationale forsknings- og uddannelsesverden.
 • gode evner til at kommunikere med respekt for forskelligheder, men samtidig med gennemslagskraft, der sikrer retning og klarhed.
 • god forståelse for at inddrage relevante aktører f.eks. studerende, undervisere og ledere i beslutningsprocesser og implementeringsopgaver.
 • stort engagement og høje ambitioner for uddannelsesområdet samt blik for, hvad der rører sig på området.
 • gode samarbejdsevner og vilje til at indgå aktivt i det brede samarbejde, herunder også med aftagere af fakultetets kandidater.

Om fakultetet:

Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) omfatter ca. 4.770 studerende og godt 860 videnskabelige og tekniske/administrative medarbejdere fordelt på AAU’s campusser i Aalborg og København. Fakultetet består af fire institutter: Arkitektur og Medieteknologi, Datalogi, Elektroniske Systemer og Planlægning.
Tjenestested for stillingen er i Aalborg.

Uddannelserne på TECH er af høj faglig og pædagogisk kvalitet. Vores dimittender tilfører arbejdsmarkedet nye kompetencer og ny viden.

På TECH, ligesom på resten af AAU, tager uddannelserne udgangspunkt i en projekt- og problembaseret til gang til læring (PBL).
Læs mere om PBL og Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability under the Auspices of UNESCO

Du kan finde mere information her: Det Tekniske Fakultet for IT og Design og Aalborg Universitet

Ansættelsesproces:

Første samtalerunde forventes afholdt d. 15. november 2021. En eventuel anden samtalerunde forventes afholdt d. 24. november 2021. Kandidater der indkaldes til samtale vil evt. blive bedt om at udfylde en personlighedsanalyse. 

Hvis du ønsker yderlig information om stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan Henrik Pedersen på telefon 60112787 eller via mail henrik@aau.dk  (personlig/fortrolig mail)

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Ansættelse som prodekan sker på åremål i en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år uden opslag.Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til Overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt Cirkulære om åremålsansættelse. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Ved åremålsperiodens udløb tilbydes en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen.

Ansøgningen skal  som minimum indeholde motivation for at søge stillingen, personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav, samt dine overvejelser om udviklingen af fakultetets uddannelsesaktiviteter for de kommende år. Vedlæg desuden CV, publikationsliste, eksamensbevis og anden relevant dokumentation.  Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk. Åbn linket “søg stillingen online” og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

STILLINGSNUMMER

1173510

ANSØGNINGSFRIST

4. november,2021
Søg stillingen online