Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Debat

I Norden er der behov for nye fælles forskningsetiske retningslinjer i forbindelse med urfolksforskning. Det vurderer Arne Flåøyen, direktør i Nordforsk, på baggrund af...

Debat

Universitetsloven og strukturen for dansk forskning kan være en vigtig faktor for nedgangen i 'det danske forskningsmirakel', vurderer professor og overlæge Jens Frederik Rehfeldt.

Debat

LIFE SCIENCE HAR ORDET. Biotekvirksomheden SNIPR Biome deler sin udvikling og peger på fire nøgleaspekter, der bidrager til selskabets succes og gemmer på endnu...

Debat

LIFE SCIENCE HAR ORDET. Vi skal tænke digitalisering af life science mere radikalt og på tværs af discipliner for at opnå store teknologiske nybrud....

Debat

FRA ARKIVET: Fordelingen af ulige arbejdsopgaver reproduceres af begge køn, og på tværs af faglige skel og stillingsbetegnelser. Dette paradoks, og andre kønnede in-...