Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

8 anbefalinger til succesfulde partnerskaber

Lego, Coop m.fl. om vejen til resultatorienterede og langsigtede partnerskaber.

“Værdi i år 2 af partnerskaber” er titlen på en ny rapport, som også selv er blevet til i et partnerskab mellem Carve Consulting, konsulenthuset Krydsfelt og ISOBRO samt talrige virksomheder og NGO’er der bidrager med konkrete erfaringer.

– Det er ikke raketvidenskab, slår Birgitte Kofod Olsen, Ph.D. og partner i Carve Consulting fast med det samme.

Men med erfaring fra at være involveret i over 100 partnerskaber mellem virksomheder og NGO’er, kan hun alligevel konstatere, at en hel del af dem “glider ud i sandet”.

Det er baggrunden for de to rapporter, som skal hjælpe parterne på begge sider af bordet med at skabe værdi i forhold til de mål de hver især har.

Tilgå partnerskaber med systematik og med enkle tjeklister

Som titlen indikerer er den opfølger til en tidligere rapport om at etablere partnerskaber, som kan læses her.

– Da vi lancerede den første rapport og fik respons på den, var der en høj grad af genkendelighed i forhold til pointerne fra virksomheder og NGO. Det de kan bruge den til er derfor i høj grad at tilgå partnerskaber med systematik og med enkle tjeklister. Ligesom man i øvrigt gør på CSR-området. Derfor har vi valgt at inddrage en række gode mennesker for at få konkrete erfaringer med, hvordan man gør det, siger Birgitte Kofod Olsen.

Selvom det kan lyde enkelt at få succes med et partnerskab, hvis såvel virksomhed som NGO er indstillet på det, er det ofte en krævende proces, fortæller Birgitte Kofod Olsen. Det gælder særligt, hvis partnerskabet skal være langtidsholdbart.

På baggrund af interview har Carve Consulting og Isobro derfor udviklet en procesmodel og otte  anbefalinger på fire områder (se alle anbefalinger til slut i artiklen):

  • Fundamentet for langsigtet værdiskabelse
  • Overgangen fra år 1 til år 2
  • Relationen og partnerskabet
  • Når der går hverdag i den

Hvad har overrasket dig mest i forhold til at skabe succesfulde partnerskaber?

– Det har overrasket mig positivt, at et godt partnerskab kræver opmærksomhed i forhold til hele paletten: lige fra de indledende øvelser til det praktiske og tekniske niveau af samarbejdet til den menneskelige relation. Det understreger alle dem, vi har interviewet, siger Birgitte Kofod Olsen og tilføjer:

– På trods af at man gør alt rigtigt, kan man desuden have behov for at stoppe OP og spørge sig selv og hinanden om partnerskabet duer eller ej, når det har kørt i lang tid.

Når et partnerskab er blevet en vane, kan det kræve, at man tænker nyt

Hvordan holder man dampen oppe i de langvarige partnerskaber?

– Når et partnerskab er blevet en vane, kan det kræve, at man tænker nyt og udvikler nogle projekter på siden af det overordnede projekt. Det kan nogle gange revitalisere det. Men det handler også meget om at holde kontakten på en systematisk måde, hvor møder er lagt i kalenderen, og der er jævnlige nedslag og kontakt i de teams, som driver processen.

– Når det er sagt, nytter det ikke noget, at man sidder en lille grupper af ildsjæle, hvis man ikke ramme hele organisationen på begge sider og får medarbejderne interesseret i at gå med i nogle projekter, ellers lejrer det sig ikke i kulturen og bliver noget, der rykker den, siger Birgitte Kofod Olsen.

8 anbefalinger til at skabe værdi med partnerskaber
Læs alle anbefalinger og citater fra flere virksomheder og NGO’er i fuld længde i rapporten her.

1. Skab rammer for partnerskabet. Det gælder længden af samarbejdsperioden, måling af udvikling og resultater samt allokering af ressourcer.

1. Anbefalinger om fundamentet for langsigtet værdiskabelse

2. Bliv ved med at forventningsafstemme ved hjælp af åben og ærlig diskussion af, hvad der skal til, og
hvad man kan forvente af hinanden.

3. Man kommer langt med ydmyghed og taknemmelighed og lov ikke hinanden mere end dét, man har aftalt.

4. Tag det bedste med videre. Det, som er lykkedes, skal bygges ovenpå, og det, som ikke lykkedes, skal tages ved lære af.

5. Lad hinanden komme med længere ind i maskinrummet. Den store indflydelse opstår, når man nærmer sig hinandens kerne. Derfra udgår de vigtigste beslutninger og skabes de største resultater.

Marie Enemark Olsen, Senior Manager, Social Responsibility & Engagement, om hvordan Lego arbejder sit partnerskab med Unicef længere ud i organisationen:

”Det er godt løbende at få engageret forskellige stakeholders i organisationen, så det ikke sidder alene på én person. Med en bred involvering så sikrer du et fælles billede af, hvad partnerskabet kan være med til at opnå. Derudover er det vigtigt, at partnerskabet integreres i din strategi. Vores Unicef-partnerskab er eksempelvis stærkt forankret i vores strategi i forhold til  børns rettigheder og ansvarligt engagement med børn.”

6. Tag i år 2 værdiskabelsen med ud i andre grene af organisationen, end hvor man begyndte i år 1. Jo flere tangenter der stilles til rådighed, desto smukkere melodier kan komponeres.

7. Hvis der går hverdag i den, kan det være nødvendigt at revitalisere samarbejdet. Sommetider kræver det nye folk på posterne. Andre gange kræver det, at man går ud og gør noget konkret sammen.

Thomas Roland, CSR-chef i Coop om at  bringe nye folk ind i partnerskaberne løbende:

”Måske er det ikke de samme folk, der skal det hele. Forstå mig ret, når du er i eksekveringsmode og skal køre en kampagne, der skal være færdig, så er der fuldt fokus på det. Det skal der være. Men der må ikke blive så meget fokus på det, at du glemmer det udviklingsorienterede, det langsigtede værdiskabende. Jeg tror, man skal lave et team, som skal arbejde sideløbende, med nogle mennesker rundt om bordet, som kan begge dele, fordi det er der, du finder de bedste løsninger.” 

8. Sørg for at afvikle med omtanke og tage ved lære.  Når ikke der er mere at komme efter eller mere energi at give, kan det være bedst at sige tak for denne gang og komme videre. Man skylder
sig selv at bruge sine ressourcer, hvor de gør bedst nytte, og at tage ved lære af det, man har været igennem. Sådan bliver man bedst klar til nye relationer.

Forsiden lige nu:

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.