Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

Ny aftale mellem universitet og GTS-institutter skal sprede forskningsviden

En fem-årig aftale skal give erhvervslivet lettere adgang til KU-forskning

I regeringens strategi ”Danmark – klar til fremtiden”, der beskriver vejen frem for dansk forskning og som kom lige før jul, var et af målene at forskningen skal gøre mest mulig gavn i samfundet. Herunder blandt andet spredes mere ud til virksomhederne.

Bred samarbejdskreds

Det er langt fra første gang, der fra politisk side bliver kaldt på at få viden fra universiteterne ud at arbejde på virksomhederne. Det er ikke altid nemt og kræver nytænkning. Eller partnerskabsaftaler. For det er bestemt ikke kun politikerne, der klapper i hænderne over erhvervsfremme:

– Vi er meget optagede af at sørge for, at forskningen, der bedrives på Københavns Universitet, bliver bragt i spil i det danske samfund. Med dette partnerskab får vi et bedre udgangspunkt for at nå ud til de danske virksomheder, der arbejder for at udvikle morgendagens teknologi, fortæller Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning og innovation i en pressemeddelelse 

Aftalen blev indgået umiddelbart før jul mellem Københavns Universitet og GTS institutterne – som der er i alt 7 af i Danmark, hvoraf flere er centeret omkring København, men med kontorer over hele landet og for DHIs og Force technologys vedkommende også resten af verden.

Tanken med aftalen er, at GTS institutterne skal være brobyggere mellem erhvervsliv og KU, hvor samarbejdet bliver bygget op som trekantssamarbejder mellem en konkret virksomhed, GTS og KU.

Også til glæde for studerende og phd’er

En af vejene til større spredning af viden er via de studerende, der også kan drage nytte af partnerskabet. Ved at lave praktikforløb på GTS-institutterne vil de unge få en større indsigt i vidensarbejde i erhvervslivet, hvilket gerne skulle resulterer i øget samarbejde om fx specialer hos erhvervslivet.

Det samme gør sig gældende blandt phd’er, hvor det er målet, der skal være flere samfinansierede phd’er og bedre udnyttelse af innovationsfondens ErhvevsPhd ordning.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.