Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Politik

Disse fem forskere skal granske Danmarks corona-indsats

Hvordan fungerede sundhedsvæsenets beredskab, da coronapandemien ramte i marts?

Foto: iStock.

Før det mest af Danmark gik på sommerferie blev et politisk flertal enige om, at der er behov for at se den danske corona-indsats efter i sømmene. 

Allerede i juni blev professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen udpeget til at sammensætte et hold af fem eksperter, der med Jørgen Grønnegård Christensen i spidsen, skulle udgøre Folketingets ekspertgruppe.

De øvrige medlemmer skulle besidde “dyb viden inden for jura, økonomi og samfunds- og sundhedsvidenskab”, ifølge beretningen om ekspertgruppen. Og disse forskere er nu fundet.

Den fem forskere er:
Jørgen Grønnegård Christensen (formand), professor emeritus, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Lars Østergaard, professor, Afdelingen for Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Dorte Gyrd Hansen, professor, leder af Dansk Center for Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet.

Helle Bødker Madsen, professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Jostein Askim, professor, Institut for Statsvitenskap (ISV), Oslo Universitet

I et interview på AU’s hjemmeside, fortæller professor Lars Østergaard, at han er stolt og beæret over at være udpeget til Folketingets ekspertgruppe.

– Det er et kæmpe skulderklap, og det er et udtryk for, at den faglighed, som jeg repræsenterer, har betydning i dette væsentlige arbejde, siger Lars Østergaard.

Læring til fremtiden
Det er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, der står bag beslutningen om at lade en uvildig ekspertgruppe lave en udredning af myndighedernes covid-19-håndtering. 

Målet er ikke at finde fejl og mangler. Det handler om at lære af denne periode

Gruppen skal både undersøge sundhedsvæsnets pandemiberedskab, de skiftende teststrategier og de beslutninger, der lå til grund for nedlukningen af Danmark i marts. 

Samtidig skal eksperterne vurdere, hvordan Danmark har klaret sig i forhold til naboerne Tyskland, Norge og Sverige.

– Danmark har været gennem en ekstraordinær krise. På kort tid skulle Folketinget tage vidtrækkende beslutninger med store konsekvenser for folks liv og økonomi. Udredningen skal hjælpe med, at vi drager læring af et indgreb af historiske dimensioner, så vi kan stå bedre rustet, hvis Danmark igen bliver ramt af en pandemi, siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen. 

Lars Østergaard ser frem til udredningsarbejdet og hæfter sig især ved, at der er lagt vægt på, at det gælder om at lære af krisen.

– Målet er ikke at finde fejl og mangler. Det handler om at lære af denne periode, som har haft så alvorlige konsekvenser, så vi står bedre rustet, hvis Danmark igen bliver ramt af en pandemi, siger Lars Østergaard, der er en af Danmarks førende infektionsforskere.

– Det er min forventning, at vi kan bidrage med konstruktive forslag og velbegrundede ideer til, hvordan vi i fremtiden klarer en krise i samme skala. Derfor er jeg også glad for, at det er betonet i Folketingets opdrag, at vi ikke skal placere et politisk eller retsligt ansvar. Vi skal simpelthen se fremad og finde de bedst mulige løsninger.

De seneste måneder har forskere, både i Danmark og internationalt, gjort sig nogle vigtige erfaringer med coronaforskning og -behandling. Lars Østergaard håber, at de erfaringer kan tages i brug under udredningsarbejdet; 

– Vi er et stærkt hold i Aarhus, der arbejder med virus- og infektionsforskning og som særligt har været involveret i coronaforskningen. I det omfang, det er muligt på grund af fortrolighed, vil jeg gerne inddrage eksempelvis Christian Wejse (lektor ved Institut for Klinisk Medicin og afdelingslæge ved infektionsmedicin) og Søren Riis Paludan (professor, virolog ved Institut for Biomedicin)”, siger han. 

Ekspertgruppen skal evaluere perioden fra januar 2020 til den gradvise åbning i maj. Deres resultater vil blive forelagt i januar 2021.

Arbejdet med udredningen skal følges af en politisk undergruppe, som tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) er formand for. Han udtaler om udredningen: 

– Jeg er utroligt glad for, at stort flertal i Folketinget er endt med at bakke op om en ekspertudredning. Det tjener folkestyret til ære, at et flertal ønsker ikke blot at undersøge regeringen, men også egne politiske beslutninger i form af hastelovgivning. Der kunne næppe findes nogen mere kvalificeret samfundsforsker end Jørgen Grønnegård Christensen til at stå i spidsen for arbejdet. Der er grund til at glæde sig over, at han har indvilget i opgaven.

Forsiden lige nu:

Norden har brug for en fond til beredskabsforskning

De sidste års mange kriser viser med al tydelighed, hvor stort behovet er for en nordisk fond til beredskabsforskning. Det vil også være et naturligt skridt i udviklingen af det samarbejde, som allerede foregår i Norden inden for samfundssikkerhed og beredskab, fremhæver Arne Flåøyen, direktør i Nordforsk, i dette debatindlæg.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.