Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Samfund

DTU får nyt forskningsinstitut

Danmarks Tekniske Universitet samler den sundhedsteknologiske forskning i ét institut

Foto: Vibeke Hempler

Et helt nyt institut ved navn DTU Sundhedsteknologi åbner den 1. januar 2019. Instituttet skal samle 300 forskere i et miljø, hvor universitetet kan give forskningen i sundhedsteknologi optimale betingelser og faciliteter.

– DTU er allerede en betydelig aktør på dette område. Vores forskning inden for sundhedsteknologi involverer et bredt spektrum af intelligente løsninger til indsamling og behandling af sundhedsdata, forskning i medicinsk signalbehandling og -modellering, medicinske sensorer, biomaterialer, innovativ høreteknik, drug delivery, telemedicin og meget mere, siger Rasmus Larsen, prorektor på DTU.

I dag er forskningsgrupperne spredt på mange institutter på DTU, og det skaber barrierer for nye samarbejder og for at etablere en tilstrækkelig slagskraftig position.

– Med et stærkt samlet institut kan vi tiltrække de dygtigste forskere og studerende både nationalt og internationalt, skabe nye netværk, nye uddannelsesretninger, nye startups og en ramme for samarbejde mellem DTU’s forskere, læger og industri, forklarer Rasmus Larsen.

Samlet og omstruktureret

DTU Sundhedsteknologi skal således fungere som en samlet indgang til sundhedsteknologi og være en stærk platform for DTU’s regionale, nationale og internationale samarbejde.

– Med en central placering her i ‘Medicon Valley’ har DTU allerede i mange år samarbejdet med life science-industrien om udviklingen af nye produkter og løsninger til sundhedssektoren, siger prorektoren.

DTU forventer, at det nye forskningsinstitut kommer til at skabe endnu tættere relationer til både industrien og det Sundvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, men også hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland og i det hele taget til virksomheder og videninstitutioner nationalt og internationalt.

Oprettelsen af DTU Sundhedsteknologi vil betyde, at en række institutter ikke længere vil være selvstændige, og at nogle forskere og forskningsgrupper flytter institut.

Omstruktureringen er dog ikke en spareøvelse, understreger Rasmus Larsen, men et spørgsmål om at ruste universitetet til fremtiden.

– DTU Sundhedsteknologi er en oprustning, et institut, der samler kernen af DTU’s forskning inden for sundhedsteknologi og skaber en forskningsplatform for den innovation og viden, som industrien, samfundet og studerende vil efterspørge i fremtiden, siger han og fortsætter;

– Som internationalt eliteuniversitet er det afgørende, at vi tager de skridt, der bedst muligt sætter os i stand til at understøtte samfundets behov og samtidig kan tiltrække de bedste forskere og studerende og den nødvendige finansiering. DTU Sundhedsteknologi vil bidrage til, at DTU også fortsat er blandt de fem førende tekniske universiteter i Europa.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.