Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Samfund

Professor roser Microsoft’s ansættelsesstop for mænd

– Det er et spændende forsøg, så de skal ikke høre noget ondt fra mig, siger professoren

Foto: Sigrid Nygaard

På Innovationsfondens nylige konference Innotalk: Hvordan styrker vi kønsbalancen? fortalte administrerende direktør i Microsoft Denmark, Marianne Dahl Steensen, om et noget kontroversielt forsøg, virksomheden har sat i værk.

For at styrke kønsbalancen, og i håbet om at skabe en ny og mere inkluderende kultur på arbejdspladsen, er der for tiden, hvad Marianne Dahl Steensen kalder for, et midlertidigt ansættelsesstop for mænd i Microsofts danske afdeling.

– Nu tvinger vi simpelthen os selv til, i en periode, kun at ansætte kvinder. Så indtil den 1/1 næste år er der ansættelsesstop for mænd, fortalte direktøren til Science Report.

Forsøget bliver budt velkommen af professor i socialret ved Københavns Universitet, Kirsten Ketscher:

– Det er et spændende forsøg, så de skal ikke høre noget ondt fra mig, idet jeg forudsætter, at de opfylder lovgivningens kriterier for et sådant forsøg, siger hun og fortsætter;

– Jeg ser ansættelsesstoppet som et signal om, at de gerne vil skabe en kultur, hvor kvinder og mænd kan skabe en attraktiv arbejdsplads sammen.

Ligestillingsfremmende initiativ

Et midlertidigt ansættelsesstop for det ene køn, er ikke i strid med loven, så længe virksomheden opfylder en række kriterier, vurderer Kirsten Ketscher.

Professoren henviser til en lovhjemmel om, at arbejdsgivere og organisationer gerne må iværksætte såkaldte ligestillingsfremmende initiativer– uden først at søge dispensation – hvis formålet netop er at fremme ligestillingen. Og såfremt de opfylder nogle kriterier.

For det første må forsøget højst finde sted i to år.

Marianne Dahl Steensen har over for Science Report forklaret, at ansættelsesstoppet er et ”kontrolleret eksperiment”, der er begrænset til at køre i seks måneder. Hun har ligeledes understreget, at virksomheden først og fremmest ansætter på baggrund af kompetencer, men at de nu bevidst forsøger at udfordre egen bias omkring køn.

For det andet stilles der krav til, hvor stor en andel det underrepræsenterede køn, i dette tilfælde kvinder, må udgøre. Det vil sige, at der må højst være 25 procent kvinder ansat i Microsoft, for at et forsøg om dette er lovligt.

Microsoft har ikke ønsket at komme med yderligere kommentarer, da Science Report forelægger dette kriterie for virksomheden. I stedet oplyser de, at der ikke er tale om ”et direkte ansættelsesstop”.

Ordvalget skal forstås sådan, at en afdeling i Microsoft ikke må gennemføre en rekrutterings- eller ansættelsesproces uden, at der har været en kvindelig ansøger i spil. Og at man i modsat fald skal kunne begrunde hvorfor, det ikke er lykkedes.

God kultur = topkvalificerede kvinder

Det er typisk for store, internationale IT-virksomheder som Microsoft, at der er en meget dårlig kønsbalance, fortæller Kirsten Ketscher.

– Vi ved, at det er en branche, der er meget mandsdomineret. Derfor skal ledelsen gøre det attraktivt for kvinder at søge ind i virksomheden, siger hun og fortsætter;

– Og vi ved fra forskning, at kvinder ofte ikke føler sig godt tilpas på en mandsdomineret arbejdsplads, på grund af de traditionelle kønsstereotyper. Så hvis det her forsøg overhovedet skal have nogen virkning, er Microsoft nødt til også at lave ændringer på selve arbejdspladsen, således at arbejdsmiljøet også bliver mere behageligt for kvinder. Sådan et ansættelsesstop, det kan ikke stå alene.

Når et midlertidigt ansættelsesstop ikke er nok i sig selv, skyldes det, at en virksomhed også er nødt til at skabe en kultur på arbejdspladsen, som kvinder føler sig inkluderet i og derfor finder interessant at søge ind i.

Ellers risikerer man, at kvinder slet ikke er interesserede i at søge ind i virksomheden i første omgang, mener Kirsten Ketscher.

– Det er et tab for virksomheden, hvis man har vanskeligt ved at tiltrække topkvalificerede kvinder, fordi man så bliver nødt til at ansætte for mange mindre kvalificerede mænd. Jeg ser det her som et kvalitetsprojekt, hvor man gerne vil have fat i de dygtige kvinder, siger professoren.

Hendes vurdering er i overensstemmelse med, hvad Marianne Dahl Steensen fra Microsoft har fortalt til Science Report på Innovationsfondens konferencen.

– Kvinder har jo gennemsnitligt et højere uddannelsesniveau end mænd, og det er nogle super dygtige kvinder, vi har ansat. Det handler grundlæggende om gerne at ville skabe en ny kultur, og nu sætter vi fuldt ind på at udfordre vores egen bias, fortæller hun.

Forsiden lige nu:

Ekspert i forskningsfrihed om Danish Crown-sag: – Lignende kunne sagtens ske i dag

I 2022 kom Danske Universiteter med en grundig udarbejdet vejledning til regler for eksterne samarbejder. Men så længe at universiteterne fortsat er så afhængige af ekstern finansiering, er det svært for alvor at gardere sig mod lignende sager som det kritiserede samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danish Crown, lyder det fra professor emeritus ved KU…

DTU er det bedste tekniske universitet i Europa

DTU har nået sin mission: De bliver anerkendt som talentfabrik og rugekasse for innovativ forskning og industrisamarbejder, der gavner samfundet. Derfor får de førstepladsen som det bedste tekniske universitet i Europa på den nye rangliste, EngiRank.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.