Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Andre skriver

Corona kvæler uddannelsesglæden

Flere nye studerende føler sig ensomme, flere overvejer at droppe ud, og flere er utilfredse med introforløbene under coronaepidemien. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) af studiestarten i 2020.

Antallet af nye studerende, der har oplevet ensomhed, steg fra 56% i 2017 til 63% i 2020. EVA’s undersøgelse viser også, at der i 2020 var flere af de nystartede studerende, der overvejede at droppe ud af uddannelsen. I 2017 svarede 74%, at de slet ikke gik med sådanne overvejelser, mens andelen var faldet til 68% i 2020.

EVA’s seniorkonsulent, Mathias Tolstrup Wester udtaler: ”Vi ved fra vores tidligere undersøgelse, at en god studiestart har stor betydning for de studerendes sociale og faglige tilknytning på studiet og på sigt også for frafaldet. Derfor er det også bekymrende, at studiestarten ser ud til at være blevet forringet på flere områder i 2020.

Til trods for, at det primært var de sociale aktiviteter, der blev aflyst i efteråret, var tilfredsheden med den faglige introduktion også nedadgående i 2020. 65 % synes, de fik en god introduktion til det faglige indhold i 2020, mens tallet var 74% i 2017.

En undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser også, at 70% af de studerende mener, corona-situationen har fjernet noget af glæden ved at uddanne sig. Ministeret har derfor for nyligt udgivet et idékatalog til uddannelserne, der skal være med til at styrke de unges trivsel.

Det er vigtigt, at både politikere og uddannelser følger op på de her undersøgelser og tager yderligere tiltag for at styrke de studerendes trivsel, som er ekstra udfordret i den her tid,” siger Mathias Tolstrup Wester.

Om undersøgelsen

  • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udsendt spørgeskemaer til alle nye studerende, der blev optaget på en videregående uddannelse via KOT i sommeren 2017 og 2020.
  • EVA modtog 9.702 besvarelser i 2017 og 10.642 besvarelser i 2020.
  • EVA har spurgt ind til de nystartede studerendes trivsel samt deres oplevelser af introduktionsforløbene i henholdsvis 2017 og 2020.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Forsiden lige nu:


Millionunderskud tvinger DPU til at skære 22 stillinger

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på AU lider under et stort underskud på 15 millioner kroner. Sparekniven svinger nu over personalet. Det koster 22 stillinger og sætter forskningens kvalitet i farezonen.


Seneste artikler:


Verdens vand skal demokratiseres

På verdens vanddag stiller Global Health Film Days og Grundfos Fonden skarpt på verdens vandproblemer – og løsninger.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.