Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Andre skriver

Studerende får corona-hjælp: 100 millioner kroner til videregående uddannelser

Ny politisk aftale betyder, at der er 100 millioner kroner på vej til videregående uddannelser med mange praksisrettede elementer. Pengene skal hjælpe de studerende, der afslutter deres uddannelse i år og skabe ro i forhold til eventuelle forsinkelser i studietiden.

Bag aftalen står Regeringen og alle Folketingets partier.

– Jeg er glad for, at vi med pengene her skaber mere ro og giver mulighed for ekstra praktisk undervisning og øvelser til studerende, der er i gang med sidste del af deres uddannelse. Vi har en pligt til at sikre, at alle har de bedst mulige betingelser for at blive klar til at komme ud på arbejdsmarkedet, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

For at give de studerende ro i maven er det desuden besluttet at forlænge suspenderingen af det såkaldte færdiggørelsestilskud. Det vil understøtte, at institutionerne kan udvise en høj grad af fleksibilitet i forhold til eventuelle studietidsforlængelser.

Det er omkring 41.000 studerende, der er i gang med sidste del af deres uddannelse, der kommer til at få gavn af den politiske aftale på 100 millioner kroner. Pengene skal gå til ekstra aktiviteter, som de videregående uddannelsesinstitutioner skal udvikle og afholde såsom ekstra undervisning og vejledning samt sommerskoler, forskudte eksaminer eller weekendundervisning.

– Tiltagene skal hjælpe de studerende, der afslutter deres uddannelse i år. Det er det, der haster mest. Men jeg er helt klar over, at det ikke er gjort med det. Sammen med aftalepartierne er jeg derfor klar til at se på behov for flere tiltag målrettet andre grupper af studerende, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Partierne bag aftalen er således enige om at fortsætte forhandlingerne om håndteringen af COVID-19 på tværs af de videregående uddannelsesinstitutioner de kommende måneder. Her vil partierne blandt andet drøfte trivslen blandt alle studerende på tværs af årgange og institutioner, kvaliteten af undervisningen under nedlukningen, og hvordan man undgår unødvendige forsinkelser på studierne.

De 100 millioner kroner bliver fordelt til professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, de maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt udvalgte universitetsuddannelser med mange praksisrettede elementer på baggrund af antal studenterårsværk (STÅ), der forventes at dimittere i 2021. Her bliver pengene øremærket lokale initiativer, der efter den enkelte institutions vurdering vil imødekomme behovet for kompenserende tiltag.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Forsiden lige nu:


Dobbeltblindhed skaber banebrydende forskning

Med Villum Experiment har VILLUM FONDEN forsøgt sig med en 100 % anonym støtteordning. Det har skabt nogle banebrydende forskningsprojekter, forklarer forskningsdirektør Thomas Bjørnholm.


Seneste artikler:


Podcast: CSR-kommunikation med Line Schmeltz Dam

Tidligere fortalte virksomheder sjældent om CSR og samfundsansvar. I dag er virkeligheden en anden, fortæller Line Schmeltz Dam i denne udgave af ’Bæredygtig Business’.SDU udpeger ny dekan

– Han har alle forudsætninger for at styrke Det Samfundsvidenskabelige Fakultet yderligere, siger SDU-rektor om ny dekan.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.