Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Andre skriver

Tre nye ph.d.-studerende på DIIS får bevillinger fra DFF

Hvert år uddeler Danmarks Frie Forskningsfond en række ph.d.-stipendier til forskning uden for universiteterne. Ved dette års uddeling fik otte nye ph.d-studerende samlet over 20 millioner kroner fra fonden. Tre bevillinger er i år gået til ph.d-stipendier på DIIS, og vi glæder os nu til at sige velkommen til tre nye forskere:

Sofie Henriksen

Danske og globale virksomheder engagerer sig i stigende grad i humanitære problemer verden over. Senest har migrationskrisen fået en lang række virksomheder til, i samarbejde med regeringer og NGO’er, at yde humanitær hjælp til flygtninge.
Sofie Henriksen skal forske i, hvordan humanitært arbejde i migrationskrisen praktiseres, når det sker i samarbejde med virksomheder. Det antropologiske projekt bidrager til ny viden om hvilken politisk magt virksomheder får, når de bliver humanitære aktører, og humanitært arbejde bliver en profitabel forretningsmulighed. Projektet er et samarbejde mellem DIIS under vejledning af seniorforsker Sine Plambech og CBS under vejledning af professor Lisa Ann Richey.

Alberte Bové Rud

Alberte Bové Rud bliver tilknyttet enheden International Sikkerhed. Hun skal med udgangspunkt i italienske erfaringer fra 5-stjernebevægelsen og Lega, undersøge, hvorvidt politiske partier, der kritiserer liberale idéer, fastholder deres ideologiske udgangspunkt, når de bliver regeringsbærende.

Ilse Maria Renkens 

Vedvarende energi efterspørges i stigende grad i Kenya, som ønsker at udnytte landets store potentiale for vindkraft og geotermisk energi. Til trods for den vedvarende energis mange fordele har den dog også potentielt negative sociale og miljømæssige konsekvenser.
Ilse Maria Renkens skal i sit projekt studere betydningen af globale normer i konflikter mellem lokale befolkninger og investorer, der ofte støttes af statslige myndigheder, i to vedvarende energiprojekter i Kenya: Lake Turkana Wind Power Project og Olkaria Geothermal Plant. Studiet undersøger, hvordan de forskellige befolkningsgrupper og interessenter forstår, bruger og udfordrer globale normer for oprindelige folks rettigheder.

Forsiden lige nu:


Johan Olsen modtager hæderspris 

– Han forener et aktivt forskerliv og et musikerliv i bandet Magtens Korridorer med en bred populær forskningsformidling, siger professor Anja C. Andersen.


Seneste artikler:


– Med Lomborg-æraen mistede vi ti års arbejde

DTU-professor Michael Zwicky Hauschild har oplevet, hvordan fokus på bæredygtighed har ændret sig. – Ved de fleste projekter hos DTU er broen til bæredygtighed klar, siger han.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.