Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Forside

87 millioner til klimavenlige projekter

Har du et nyt, miljøteknologisk projekt med erhvervspotentiale, kan du søge om støtte nu.

MUDP vil i løbet af 2018 uddele 87 millioner. Både små og store forskningsvirksomheder kan søge om tilskud, og MUDP efterlyser især projekter, der ved at udvikle, teste og demonstrere nye teknologier kan skabe flere danske arbejdspladser og bidrage til grøn omstilling.

Grøn omstilling, flere arbejdspladser og nyhedsværdi

Miljøpotentiale, erhvervspotentiale og nyhedsværdi; dét er hvad bestyrelsen i MUDP vil lægge vægt på, når den beslutter, hvilke projekter der skal have støtte.

Et værdigt projekt skal altså kunne skabe flere danske arbejdspladser, og kan fx beskæftige sig med områder som: vand – og klimatilpasning; cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affald; renere luft, kemi, jord; bæredygtigt byggeri, og støjreduktion. Og så er det vigtigt, at projektet bringer noget nyt på banen, som ikke er set før. Lotte Kau Andersen, der er fra MUDP-sekretariatet i Miljøstyrelsen, kommer med et eksempel:

-Vi kunne fx finde på at give støtte til udvikling af et filter til luftrensning – men hvis der allerede findes et tilsvarende produkt på markedet i Finland, som ikke er væsentlig forskelligt fra det filter, som skal udvikles i projektet, så er der ikke nyhedsværdi i projektet, forklarer hun.

Grundig dokumentation og stort engagement

Bestyrelsen lægger også vægt på, at miljø – og erhvervspotentialerne er grundigt dokumenteret i projektbeskrivelserne, og at projektets deltagere er tilstrækkeligt engagerede: det kræver nemlig meget benarbejde at omsætte en ny teknologi til et færdigt produkt, der er klar til salg. Lotte Kau Andersen uddyber:

-Det er vigtigt, at projektets deltagere også er i stand til – og har egeninteresse i at gå hele vejen, for det er jo først, når du har en færdig løsning, der markedsføres og tjenes penge på, at det reelt skaber værdi for virksomheden og samfundet. Hvis der i et projekt er blevet udviklet en ny teknologi, så er det ikke det samme som, at man står med et produkt, der er klar til salg; der udestår fortsat meget arbejde med test, demonstration, dokumentation og markedsmodning, forklarer hun.

Støtte til 3 dele i innovationskæden: Udvikling, test og demonstration

Udover disse kriterier er det vigtigt, at projektet er kommet videre fra ”idé-fasen” – MUDP giver nemlig ikke støtte til grundforskning, men til udviklings, test – og demonstrationsprojekter. Lotte Kau Andersen uddyber:

– Innovation er at udvikle en ny ide, der ender med at bliver realiseret og skabe værdi. Forskning er første fase i processen, og der kan gå mange år før man står med et færdigt produkt. I mellemtiden indeholder vejen fra ide til marked flere faser – og vores program støtter faserne udvikling, test og demonstration, hvor du arbejder videre med – og afprøver noget, som kunne lade sig gøre i laboratoriet. Vores fokus er at støtte projekter, der resulterer i løsninger, som er tættere på markedet, fordi det er vigtigt, at programmet også bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark, fortæller hun.

Du kan søge i tre puljer

Ligger dit projekt inden for rammen af udvikling, test og demonstration, så kan du søge om tilskud i tre forskellige puljer: Fyrtårnsprojekter; Udviklings- test og demonstrationsprojekter; og Grøn Innovations-pulje.

Du bør søge i puljen fyrtårnsprojekter, hvis du vil søge om tilskud til at etablere og demonstrere et større projekt i fuldskala. I denne pulje gives der fx støtte til teknologiudvikling og/eller test forud for fuldskalaetablering, samt efterfølgende dokumentation af et fuldskalaanlægs effekter. Tidligere har fx projektet ”Vand Ressource Genvindings Anlægget” (VARGA) fået 19 millioner kroner i puljen Fyrtårnsprojekter.

Har du et mindre projekt kan du søge om støtte i puljen Udviklings- test og demonstrationsprojekter. Her tildeler MUDP nemlig støtte til både større og mindre projekter, der har miljømæssigt potentiale. Et eksempel på et projekt, der har fået støtte her, er ”Automatic Buildr””. Projektet fik 2,6 millioner, og havde som mål at skabe en robotproduktion af økologiske byggemoduler til husbyggeri.

Grøn Innovations-puljen er målrettet projekter, der fremmer innovation og udvikling af miljø – og klimavenlige teknologier i små – og mellemstore virksomheder. Her kan der søges om tilskud til teknologiudvikling, test og demonstration samt verifikation af miljøteknologi. Der kan fx søges inden for områderne:  klimabelastning og vand, reduceret belastning af natur og miljø og bedre ressource-effektivitet. Tidligere har projektet ”slamreduktion ved damptørring” fået 0,6 millioner fra Grøn Innovation-puljen.

I 2018 er der afsat 64,5 millioner kroner til de første to puljer tilsammen, og ca. 19,5 millioner kroner til Grøn Innovations-pulje.

 

Vil du høre mere om ansøgningsproceduren, så afholder MUDP to informationsmøder for interesserede virksomheder. Dem kan du læse mere om her.

Og du kan se en samlet oversigt over, hvem der fik tilskud i 2017, her:

Forsiden lige nu:

Øget fokus og nye mål skal løfte “overset perle”

Danmark bruger 640 millioner kroner om året på ni internationale forskningsfaciliteter. Med en ny rapport udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet og National Udvalg for Forskningsinfrastruktur vil Danmark med fire overordnede temaer have endnu mere gavn og udbytte af faciliteterne og samarbejdet.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.