Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

Første forskningsopslag med internationale fonde

Carlsbergfondet går sammen med Volkswagen Stiftung og italienske Compagnia di San Paolo

Tidligere bestyrelsesformand i Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher.

Økonomiske kriser, social ulighed, migration, populisme og trusler mod cybersikkerheden er bare nogle af de udfordringer de europæiske nationalstater står overfor. Listen kan nogle gange virke så lang, at den er helt uoverskuelig og handlingslammende.

Men nu vil Carlsbergfondet have humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere til at komme med deres bud på løsninger og veje frem. Sammen med tyske Volkswagen Stiftung og italienske Compagnia di San Paolo har fonden lavet opslaget “Challenges for Europe”.

Det nye opslag er første gang i nyere tid at Carlsbergfondet går sammen med fonde udenfor landets grænser, fortæller Carlsbergfondets bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher:

– Det glæder mig, at Carlsbergfondet nu for første gang i nyere tid går sammen med andre internationale fonde for at løse større samfundsproblemer med udgangspunkt i excellent videnskab, siger han.

Det internationale samarbejde giver mere resonans og gennemslagskraft til forskningen

Besenbacher fortæller, at initiativet til det nye samarbejde kom fra tysk side:

– Vi modtog en henvendelse fra Volkswagen Stiftung, der allerede har haft et enkelt opslag inden for ”Challenges for Europe” i samarbejde med andre fonde. Volkswagen Stiftung ville gerne brede opslaget ud, og jeg kender dem som en seriøs fond, hvis værdisæt flugter godt med Carlsbergfondets – det vil sige fokus på excellence og stræben efter det ypperste, siger Flemming Besenbacher.

Ved at samarbejde med de to andre fonde fra henholdsvis Tyskland og Italien, er det håbet at den forskning opslaget resulterer i kommer bredere ud – også udenfor landets grænser:

– Det internationale samarbejde giver mere resonans og gennemslagskraft til forskningen, siger Flemming Besenbacher.

Han håber at den forskning og de indsigter de nye opslag vil føre til, kan gøre beslutningstagere og andre klogere på tidens største udfordringer:

– Fra Carlsbergfondets side ser vi et presserende behov for at få dybere indsigt i de mekanismer der ligger bag Europas og EU’s mange udfordringer. Da disse i sagens natur rækker ud over nationale grænser, er det oplagt at udbyde midler til forskning inden for området i samarbejde med andre europæiske fonde, uddyber han.

Skal adressere Europas udfordringer

Målet med det nye opslag er at adressere nogle af de udfordringer som Europa og verden står overfor. Flemming Besenbacher håber i sidste ende, at den forskning der kommer ud af satsningen kan hjælpe politikerne til at træffe beslutninger der er baseret på forskning og fakta:

– Nu havde jeg glæden af at møde Macron og tale med ham. Det er indiskutabelt, at der er meget usikkerhed i Europa og verden lige nu. Jeg synes desværre, at forskningen for sjældent bliver inddraget i de politiske beslutningsprocesser, men jeg håber noget af den forskning, der kommer ud af det her, kan rykke lidt ved det billede, siger Flemming Besenbacher

Succeskriteriet er, at der kommer ny god forskning ud af det her

Det er endnu ikke fastlagt om det nye opslag bliver en engangsforteelse, eller om det gentages. Det kommer an på kvaliteten af de ansøgninger der kommer og den forskning der kommer ud af det:

– Succeskriteriet er, at der kommer ny god forskning ud af det her, og forhåbentlig bliver der uddannet nogle rigtig dygtige unge mennesker som får en platform og en mulighed for at få et internationalt netværk og til at fortsætte deres forskerkarriere, siger Flemming Besenbacher.

Det nye opslag retter sig mod forskere inden for humaniora, samfundsvidenskab og kulturvidenskab. Hovedansøgeren skal komme fra et af de tre lande der udbyder opslaget: Danmark, Tyskland eller Italien. Samarbejde med forskere fra Syd- og Østeuropa er særligt ønskeligt. Det er også et plus at inddrage yngre forskere i forskningsprojekterne.

De afsatte midler til ”Challenges for Europe” vil blive fordelt til forskningskonsortier sammensat af højst fem ”Principal Investigators” (PI’s) til partnere fra mindst tre forskellige europæiske lande.

Forskere ansat på europæiske universiteter og forskningsinstitutioner kan søge. Projekterne skal maks. være 4 årige, og der kan højest tildeles 1 mio. Euro pr. projekt.

Læs mere om Challenges for Europe opslaget på Carlsbergfondets hjemmeside.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.