Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Forside

Innovationsfonden vil fremme internationalt samarbejde

Med en ny strategi ønsker Innovationsfonden at sætte fokus på internationalt samarbejde.

Innovationsfonden er kommet godt fra land, men der er potentiale til forbedring, lyder det i ny evaluering.
Innovationsfonden er kommet godt fra land, men der er potentiale til forbedring, lyder det i ny evaluering.

At støtte ideer, der kan skabe viden, vækst og beskæftigelse i Danmark. Det var med det formål, at man i 2014 lagde en række råd sammen og etablerede Danmarks Innovationsfond. Formålene er de samme i dag, men med en ny international strategi ønsker Innovationsfonden at gøre det tydeligt, at internationale samarbejder er og skal være en integreret del af de programmer, som Innovationsfonden støtter.

– Vi opfordrer i høj grad til, at få flere udenlandske deltagere ind i vores programmer. Med strategien vil vi gerne markere vores ønske om, at danske forskningsinstitutioner og virksomheder får et større internationalt samarbejde. Vi har brug for at være explicit med, at det internationale vægter meget højt, fortæller Innovationsfondens vicedirektør, Tore Duvold, der har ansvaret for fondens internationale programmer.

Stigende investeringer i internationale programmer
Siden Innovationsfonden blev etableret i 2014, er fondens samlede budget faldet, men på trods af det, er investeringerne i internationale programmer steget. I 2017 har man budgetteret 118 millioner kroner til internationale programmer, hvilket svarer til ni procent af fondens samlede budget. Sammenligner man investeringerne med tal fra før Innovationsfondens tid, hvor de forskellige råd bevilligede midler til internationale programmer, er investeringerne i dag tre gange så store som perioden 2010 til 2013. Det viser Uddannelses- og Forskningsministeriets årlige publikationer Tal om forskning.

På trods af Innovationsfondens høje prioritering af internationale programmer er midlerne og ressourcerne begrænsede, hvilket også er en af grundene til, at denne åbenhed om fondens prioriteringer er vigtig, som Tore Duvold understreger.

– Det er vigtigt, at kridte banen op og sige, det er de her kriterier, vi vurderer og udvælger programmer ud fra. På den måde kan man skabe en bedre dialog, og gøre det tydeligt, hvorfor vi støtter de udvalgte programmer, siger vicedirektøren.

Fondens seks kriterier
Kriterierne, som både skal skabe bedre dialog og åbenhed om, hvordan Innovationsfondens vurderer de mange forslag til internationale programmer, som universiteter, styrelser etc. sender ind, består af seks punkter:

 1. Viden i Danmark
  Det skal sandsynliggøres, at dansk deltagelse i programmet bidrager til prioriteret strategisk forskning og ny relevant vidensopbygning i Danmark i henhold til Innovationsfondens formål og med inspiration fra FORSK2025‐kataloget. Dvs. forskning samt opbygning af viden, teknologi og højteknologi, der kan føre til innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer.
 2. Vækst og beskæftigelse i Danmark
  Det skal sandsynliggøres, at der er en effektkæde fra deltagelse i programmet til skabelsen af vækst og beskæftigelse i Danmark, herunder at der etableres eksportmuligheder for danske virksomheder.
 3. Generel politisk prioritering og prioritering ift. interessenter
  Det taler for et program, hvis det har generel politisk prioritering. F.eks. kan det være en national prioritet, at Danmark indgår et bilateralt samarbejde med lande, som man ønsker at etablere stærkere bånd til, eksempelvis Kina, Indien, Sydkorea m.fl. Desuden kan det tale for engagementer i internationale programmer, hvis de har høj prioritet hos relevante interessenter som f.eks. universiteterne og de øvrige forsknings‐ og uddannelsesinstitutioner, de organiserede sektorinteresser, erhvervsorganisationerne og arbejdstagerorganisationerne.
 4. Finansielt attraktivt og lav administrativ byrde
  De økonomiske rammer og medfinansieringsbetingelserne skal være attraktive, da der investeres danske midler og midlerne kunne alternativt være anvendt på de nationale programmer. Endvidere skal de administrative byrder stå mål med det potentielle udbytte.
 5. Efterspørgsel blandt danske deltagere og attraktive samarbejdspartnere
  Der skal være en potentiel efterspørgsel efter programmet blandt en kritisk masse af kvalificerede danske ansøgere. Desuden skal programmet give adgang til attraktive internationale samarbejdspartnere for de danske deltagere.
 6. Klar governance, transparens og evaluering
  Programmet skal have en sund og transparent governance, da det er fondens erfaring, at dette er en nødvendig forudsætning for succes i programmet. Endvidere skal der være høj kvalitet i evalueringsprocessen.

De seks kriterier er i princippet lige vigtige, men det kan variere, hvor meget de vægter, forklarer Tore Duvold.

– Der kan være nogle specielle hensyn, for eksempel nogle nationale, strategiske hensyn, som kan gøre, at nogle ting bliver prioriteret for at få det bedste ud af det, siger han og opremser, nogle af de fordele internationale samarbejder medfører.

– At samarbejde med udenlandske institutioner er nødvendigt for at få de bedste kompetencer ind i danske forskningsprojekter. Det giver automatisk projektet et mere internationalt udsyn, og der bliver knyttet kontakter, som kan komme projektet til gode i forhold til at opnå løsninger, der kan anvendes globalt, fortæller Innovationsfondens vicedirektør, Tore Duvold.

Til spørgsmålsmålet om, hvad der er nyt ved den internationale strategi, svarer Tore Duvold dog, at den nye strategi i højere grad er en tydeliggøren, af det Innovationsfonden allerede gør, som han siger.

Forsiden lige nu:

Øget fokus og nye mål skal løfte “overset perle”

Danmark bruger 640 millioner kroner om året på ni internationale forskningsfaciliteter. Med en ny rapport udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet og National Udvalg for Forskningsinfrastruktur vil Danmark med fire overordnede temaer have endnu mere gavn og udbytte af faciliteterne og samarbejdet.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.