Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Debat

“Danmark skal udvikles til en af verdens førende ”Science and Engineering”-regioner”

ATV ønsker at gøre Danmark til en førende region indenfor science and engineering

ATV har siden sommeren 2015 arbejdet sammen med ASTRA, DI, IDA og Dansk Metal om at beskrive Danmarks udfordringer med manglende STEM kompetencer. Sammen har vi besøgt Holland for at lære om deres Techniepact, og efterfølgende har vi beskrevet hvilke muligheder, vi ser i en dansk Teknologipagt, og i foråret 2016 sendte vi vores opfordring til Lars Løkke Rasmussen. Ville han sætte sin regering i front for et initiativ, der skulle afhjælpe manglen på arbejdskraft med tekniske kompetencer – faglærte, ingeniører og naturvidenskabelige kandidater? Det ville han, og nu ser vi resultatet.

Regeringen skriver i den netop offentliggjorte strategi for Danmarks digitale vækst, at de vil sætte sig i spidsen for en Teknologipagt, og de afsætter i alt 95 mio. kr. frem til 2022 til at understøtte initiativer i pagten og yderligere 68 mio. til et 4-årigt forsøgsprogram om teknologiforståelse i folkeskolen.

Det er rigtigt godt nyt.

Danmark har i en længere periode haft forholdsvis lille økonomisk vækst og produktivitetsudvikling sammenlignet med lande omkring os. Produktivitetskommissionen pegede i 2013 på, at en af forklaringerne er, at vi ikke har formået at uddanne den arbejdskraft, som erhvervslivet mangler.

Hvis Danmark skal lykkes med fremtidig vækst og skabelse af nye jobs, er der derfor brug for politisk lederskab og virksomheder og organisationer, der tager medansvar

Hvis Danmark skal lykkes med fremtidig vækst og skabelse af nye jobs, er der derfor brug for politisk lederskab og virksomheder og organisationer, der tager medansvar for et uddannelsesløft inden for STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Politisk lederskab betyder blandt andet mod til at iværksætte en koordineret langsigtet indsats. Medansvar betyder, at virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner m.fl. bruger tid og ressourcer på at yde deres bedste, så børn og unge får interesse for at uddanne sig inden for området.

Udfordringen er til at få øje på. DI og Dansk Metal har tidligere beregnet, at Danmark mangler omkring 30.000 faglærte inden for det tekniske område frem mod 2025. En prognose udarbejdet af IDA konkluderede for nylig, at der i 2025 forventes at mangle ca. 6.500 ingeniører og ca. 3.500 naturvidenskabelige kandidater.

Vi skal altså gøre en ihærdig indsats for at rette børn og unges interesse mod det tekniske og naturvidenskabelige område. Der er i dag flere end 500 spredte initiativer, men der er ikke en national koordineret eller evalueret indsats, der samler op og skaber fælles læring. Det håber vi, at Teknologipagten vil skabe.

I Holland er man godt i gang med en vellykket indsats, hvor Økonomiministeriet har samlet godt 30 aktører, som har formuleret 22 konkrete indsatser, som tilsammen udgør en ”pagt”. Hver aktør har sine forpligtelser, og der evalueres løbende på fremskridt og udvikles nye løsninger. Grundideen med en dansk teknologipagt er tilsvarende at identificere en række nationale mål, som skal løftes gennem en bred og koordineret indsats. De mål har regeringen nu sat, og Erhvervs- og Vækstministeriet sidder for bordenden, hvilket er godt, fordi indsatsen jo i sidste ende handler om vækst og arbejdspladser.

ATV mener, at en teknologipagt vil være med til at sætte retning og samle nye og eksisterende initiativer

ATV mener, at en teknologipagt vil være med til at sætte retning og samle nye og eksisterende initiativer. Det drejer sig eksempelvis om, at kommunerne skal efterspørge handling på skolerne, at regionerne prioriteter teknologi i de regionale vækstplaner (hvilket allerede er sket), og at regeringen gør det samme i nationale planer og relevant lovgivning.

ATV mener, at det er afgørende at sikre og udbygge fødekæden af STEM kompetencer fra folkeskole til ph.d.  Vi mener, at grundskolen både skal give eleverne en stærk faglig ballast til at kunne agere i et komplekst og teknologitungt samfund og bidrage til, at unge får motivation til at uddanne sig inden for STEM fagene både på erhvervsuddannelserne og på de videregående uddannelser

ATV bidrager gerne til pagten, hvor vi kan. Vi vil gerne være ambassadør for pagten, og vi vil gerne indgå i forpligtende samarbejder. Vi har allerede en række aktiviteter, vi gerne knytter op til Teknologipagten, og vi igangsætter også gerne nye.

Danmark skal udvikles til en af verdens fem førende ”Science and Engineering”-regioner

ATV gennemfører i disse år et stort projekt med fokus på, at Danmark skal udvikles til en af verdens fem førende ”Science and Engineering”-regioner. Projektet sætter fokus på science & engineerings betydning for Danmarks økonomi, vækst og velstand og på, hvordan øvrige regioner bruger science & engineering som motor for økonomisk vækst. Formålet er at identificere Danmarks unikke styrker samt udfordringer inden for området og udvikle anbefalinger til, hvordan Danmark kan styrke sine science & engineering kompetencer og dermed tiltrækningskraft på videnstærke, vækstskabende talenter og virksomheder. Det er ATV’s overbevisning, at en stærk Teknologipagt er et afgørende redskab for at indfri visionen om at blive blandt verdens fem førende ”science- & engineering”-regioner, og at den vision er helt afgørende for Danmarks fremadrettede konkurrenceevne.

Konkret er vi netop ved at starte et projekt Flere kvinder i teknologijob i samarbejde med IBM Danmark. Projektet rummer både ny viden om uddannelsesprioriteringer hos kvinder, det inkluderer studerende i projektet – og så har projektet ny teknologi som omdrejningspunkt.

I et andet projekt arbejder vi på at styrke samspillet mellem uddannelser til fremtidens produktionserhverv, der inkluderer både erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser, professionsbachelor- og universitetsuddannelser.

ATV’s digitale vismænd har et projekt om Digital understøttet læring. Dette område har stort potentiale for at blive løftet, som det også fremgår af regeringens strategi for digital vækst.

Vi har i flere år arbejdet for at styrke de teknologiske, naturvidenskabelige, innovative og digitale kompetencer i grundskole og gymnasium, gennem indspil til reformer og læseplaner. Vi har også i en årrække arbejdet på at styrke samspillet mellem Professionshøjskoler og Universiteter om styrket faglighed og styrket tilgang til naturvidenskabelige linjefag i læreruddannelserne. Det vil vi fortsætte med.

Endelig er vi en aktiv partner i Engineer the Future initiativet, hvor vi aktuelt er sekretariat for et Advisory Board for projektet Engineering i skolen.

ATV er således allerede godt i gang, og vi mener, at Teknologipagten er en fortrinlig ramme for de mange gode initiativer, som foregår rundt om i landet.

 

Forsiden lige nu:

Ekspert i forskningsfrihed om Danish Crown-sag: – Lignende kunne sagtens ske i dag

I 2022 kom Danske Universiteter med en grundig udarbejdet vejledning til regler for eksterne samarbejder. Men så længe at universiteterne fortsat er så afhængige af ekstern finansiering, er det svært for alvor at gardere sig mod lignende sager som det kritiserede samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danish Crown, lyder det fra professor emeritus ved KU…

DTU er det bedste tekniske universitet i Europa

DTU har nået sin mission: De bliver anerkendt som talentfabrik og rugekasse for innovativ forskning og industrisamarbejder, der gavner samfundet. Derfor får de førstepladsen som det bedste tekniske universitet i Europa på den nye rangliste, EngiRank.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.