Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Forside

Mange forskningsvirksomheder oplever store problemer med rekruttering

ATV kommer med 7 anbefalinger, der skal løse problemet

Danmarks fremtid bygger i høj grad på innovation og digitalisering. Det vil alle de godt 200 fremmødte til årsmødet for Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) nok nikke til. Ikke mindst i lyset af den friske rapport akademiet står bag, som tegner et ikke alt for rosenrødt billede af fremtiden.

-Vi står her i landet overfor en stor opgave med at omstille os til den nye teknologiske verdensorden. Danmark har gode muligheder for at blive en af morgendagens vindere. Men vi står også overfor en række udfordringer, byder præsidenten for ATV, Jukka Pertola velkommen med fra talerstolen.

Den største udfordring er ifølge rapporten ”Danmark som science and engineering region”, at virksomhederne har svært ved at rekruttere de rette medarbejdere indenfor de tekniske og naturvidenskabelige områder.

I dag oplever 40% af de teknologistærke virksomheder problemer med at finde egnede medarbejdere indenfor IT og hele 55% har problemer med at finde egnede ingeniører. Og tallet er stigende. Et problem Erhvervsminister Brian Mikkelsen til fulde anerkender, da han kommer på scenen:

-I sidste ende kan det føre til, at vores virksomheder flytter arbejde til udlandet. Derfor vil vi gerne gøre det nemmere for udenlandsk arbejdskraft at komme til landet, blandt andet ved at arbejde for at nedsætte beløbsgrænsen, fortæller han.

Men rapporten peger ikke på den manglende arbejdskraft som eneste kardinal problem. En af de store drivere for innovation og vækst er samarbejdet mellem universiteter og virksomheder, som kan forbedres, ligesom virksomhedernes evne til at inkorporere de nyeste teknologier kan blive bedre.

Og hvis ikke der sker noget, kan vi stå med et alvorligt problem i fremtiden, fortæller Per Falholt, der er formand for ATVs Science and Engineering-komite, som står bag rapporten til Sciencereport:

-Vi er i en benhård international konkurrence, og dem der er på forfront med teknologi, og dem der har de rette talenter, har en meget større chance for at vinde det teknologigame, vi er i. Jeg tror på, at hvis ikke vi følger de her anbefalinger, er vores chance for at være med meget lille, siger han og henviser hermed til, at rapporten ikke bare analyserer situationen i Danmark, men også bringer en række anbefalinger til torvs.

7 anbefalinger

Rapporten indeholder i alt 7 anbefalinger, der blandt andet handler om at formulere en fælles vision for Danmarks rolle i fremtidens globale industrisamfund, og en strategi for hvordan vi bedst tiltrækker og fastholder internationale talenter. Den slags tech-manifester vinder frem rundt om i verden – blandt andet London og New Zealand har udformet dem.

Desuden efterspørger ATVs anbefalinger indsatser på flere af de områder som Teknologipagten, der for nylig blev lanceret, også er sat i verden for at løse. Det drejer sig om tilpasning af uddannelses systemet, så der bliver uddannet flere indenfor de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, samt gøre IT og digitalisering mere udbredt.

Teknologipagten skal binde erhvervsliv, forskning og undervisning tættere sammen og sikre Danmark tilstrækkelig arbejdskraft indenfor de tekniske og naturvidenskabelige fag. Således regner regeringen med at pagten vil sikre ca. 10.000 flere relevant uddannede og at 150.000 børn har været i engageret i pagten. Den pagt er Erhvervsminister Brian Mikkelsen naturligvis glad for, men han håber også på at flere ledere fra erhvervslivet vi stille sig frem og tale om problemerne for de danske Science og Engineering (S&E) virksomheder:

-…jeg mangler nogle repræsentanter, der tør stille sig frem og tale om konsekvenserne. Nogen erhvervsledere der tør går ud og sige: det her er livsvigtigt for at vi kan overleve!

S&E virksomheder er der godt 2300 af i Danmark. De beskæftiger ca. 300.000 danskere, omsætter for godt 870 mia. kr og står for ca. 40% af den samlede eksport.

Noget at bygge på

På trods af udfordringer i fremtiden, er der også positive takter i rapporten, der er baseret på dels en registeranalyse af Danmarks population af S&E-virksomheder, en spørgeskemaundersøgelse til 230 S&E virksomheder og endelig 70 interviews med virksomheder, universiteter og investorer i Danmarks S&E-økosystem.

Generelt har vi gode uddannelses- og forskningssystemer, men mere vigtigt peger rapporten på, at Danmarks position allerede i dag står stærk internationalt. Og de adspurgte virksomheder vurderer, at Danmark har et stort potentiale for at blive endnu stærkere.

-I en tid hvor store nationer som USA, Kina og Storbritannien i tiltagende grad lukker sig om sig selv med protektionistiske tiltag som toldbarrierer og stramninger i talenters frie bevægelighed, har muligheden for at positionere Danmark, som en attraktiv region at drive S&E-virksomhed i, aldrig været større”, siger Per Falholt

Det kunne fx være indenfor bæredygtige teknologier, hvor Danmark generelt står stærkt, og som forventes at blive et vækstområde som følge af FN’s bæredygtige udviklingsmål.

-…og jeg er helt overbevist om, at hvis ikke man i top 5 hvad angår teknologi og digitalisering, så går de job andre steder hen.

Man kan læse hele rapporten her

Forsiden lige nu:

I vesten forsker vi mest i egen navle – det former vores forståelse for verden

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.