Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

DFiR: Sådan sikrer vi, at Danmark bliver europas mest innovative

Danmark ligger nummer et i Europa, når det kommer til innovation.

Men hvis det skal blive ved med at være sådan, kræver det, at vi gør os umage og opdaterer den nuværende strategi, så den er tidssvarende. Det er afsættet til Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råds (DFiR) nye rapport “En dansk innovationsstruktur 2.0”

I rapporten samler rådet op på innovationsdebatten i 2017 og kommer med flere anbefalinger, der tilsammen skal sikre at Danmark bliver ved med at være ledende inden for innovation i Europa.

I alt kommer rådet med seks anbefalinger:

Anbefaling 1: Prioritering og Fokusering
Den nuværende innovations indsats halter i samspillet mellem universiteter og erhvervsliv, hvilket betyder, at der oprettes færre nye virksomheder og arbejdspladser end der er potentiale til. Det skal der gøres noget ved, mener DFiR. En af vejene frem er, at prioritere de områder, hvor dansk innovation i forvejen står stærkt, samtidig med

Anbefaling 2 og 3: En helhedsorienteret tilgang
Danmarks innovationsindsats skal bygge på en helhedsorienteret tilgang; en tilgang til innovation, hvor man tager mange flere forhold med i betragtning, end bare “aktører og virkemidler”. Innovationssystemet skal ses og udformes som ét samlet system frem for flere separate delsystemer. Sådan en tilgang vil gøre det lettere for brugere af systemet at få den hjælp, de har brug for, og på den måde fremme en stærk innovationskultur i Danmark.

Anbefaling 4 og 5: Klar ansvarsfordeling og transparens
Der skal også sikres en tydelig ansvarsfordeling i innovationssystemet. Ansvaret for innovationsfremmeindsatsen ligger lige nu hos mange forskellige instanser, og den indbyrdes rollefordeling mellem dem er uklar. Innovationssystemet skal designes, så det er mere gennemsigtigt end det er i dag.

Anbefaling 6: Tydeliggør relevante målgrupper
Endelig bør man lave en brugerundersøgelse, så der skabes bedre viden om, hvem der indtil nu har været innovationssystemets brugere – og hvilke grupper, der har været særligt succesfulde. Med den viden i hånden, kan man nemlig overveje, hvem der fremover skal være innovationsfremmeindsatsens målgrupper.

Opsummerende kan man sige, at DFiR anbefaler en helt ny innovationsstruktur, kaldet 2.0, der bygger på en helhedsorienteret tilgang til innovation og innovationssystemet; en tydeligere ansvarsfordeling og en større grad af transparens; en klar prioritering i innovationsfremmeindsatsen, samt en afklaring af indsatsens målgrupper.

Du kan læse hele rapporten “En dansk innovationsstruktur 2.0” her

 

Forsiden lige nu:

Regeringen træder på universiteterne med sit spin

Formidlingen af regeringens nye reformudspil er båret af spin i en grad, der nedvurderer de danske universiteter, mener professor. Ekspert er til dels enig, og giver perspektiver på den politiske kommunikation.


Seneste artikler:

Podcast: Nykredit og fremtidens bæredygtige bankforretning

Ny EU-lovgivning er på vej – også til bankerne. Koncerndirektør i Nykredit, Tonny Thierry Andersen, mener, at de næste 10 år vil indebære den største forandring, finanssektoren har set i mange årtier. Trods det hilser han lovgivningen velkommen.


Flere virksomheder vil bo grønt

Med pensionsselskaberne som fortrop lægger et stigende antal investorer og virksomheder vægt på bæredygtighed og ESG på markedet for kontorejendomme.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.