Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

Forsøg med medicinsk cannabis oplever fremgang

Forskere på Aalborg Universitetshospital har fået godkendt Danmarks første cannabis-studie

Forskere ved Aalborg Universitetshospital fik for nylig godkendt det første videnskabelige forskningsforsøg med medicinsk cannabis i Danmark.

Tidligere studier har haft fokus på den euforiserende og vanedannende del af cannabis, kaldet THC. Men nu skal forskerne i Aalborg undersøge, om det aktive stof, CBD, kan have en gavnlig effekt på inflammation og smerter.

– Cannabis er mange ting, men der har primært været fokus på det euforiserende og vanedannede THC. Vi går en anden vej og kigger på CBD, som ikke er euforiserende eller vanedannende cannabis, men som kan have anti-inflammatorisk effekt på dyr, siger smerteforsker og professor Lars Arendt-Nielsen, som er en del af forskningsforsøget, til dr.dk.

Cannabis-studiet, der går i gang efter sommer, tager afsæt i 160 gigtpatienter, hvoraf den ene gruppe får CBD i en kapsel, imens den anden får placebo-kapsler. Resultaterne forventes at ligge klar om tre år.

Den 1. januar begyndte en forsøgsordning med medicinsk cannabis i Danmark. Det betyder, at i hele 2018 har praktiserende læger kunnet udskrive cannabis, som udgangspunkt til fire patientgrupper: sklerosepatienter, patienter med rygmarvsskade, patienter i behandling med kemoterapi og smertepatienter.

Læger kan dog frit udskrive recepter til patienter med andre lidelser.

Baggrunden for forsøgsordningen er blandt andet en omfattende rapport udgivet af the National Academies of Science, Engineering and Medicine baseret på 10.000 studier fra 2017.

Heri konkluderer forskerne, at cannabis giver en meningsfuld lindring for mennesker med kroniske smerter, spasticitet, smerter relateret til sklerose og kvalme forårsaget af kemoterapi.

Stadig flere læger udskriver cannabis

Ud over nyheden om det danske cannabis-studie er der også væsentlig fremgang i antallet af danske læger, der udskriver medicinsk cannabis.

Ved udgangen af maj har 135 læger udskrevet recepter til i alt 454 patienter under forsøgsordningen, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse, på baggrund af nye tal fra Fælles Medicinkort (FMK).

Det er en stigning på over 14 procent på blot en måned, idet 118 læger udskrev medicinsk cannabis i april, imens tallet for marts lød på 100 læger.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) tager det som et tegn på, at det går godt med forsøgsordningen.

– Lægerne skal have tak for at ville være med til at hjælpe en stor gruppe patienter til et forhåbentligt bedre liv med færre smerter på lovlig vis, siger ministeren.

Stigningen finder sted til trods for, at ordningen har mødt stor modstand og danske læger har udtrykt stærk kritik af det videnskabelige og forskningsmæssige grundlag for brugen af medicinsk cannabis. Det gælder såvel neurologer og smertelæger som praktiserende læger.

– Efter en lang diskussion har vi besluttet ikke at ville udskrive medicinsk cannabis, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er god nok evidens for, at det virker. Vi ved altså ikke, om det virker eller hvordan vi skal dosere det, har specialansvarlig overlæge på Tværfaglig Smertecenter på Rigshospitalet, Jette Højsted, udtalt til Ugeskrift for Læger.

Idet godt 450 patienter har fået cannabis-recepter er målet for hele 2018 næsten nået. Under forhandlingerne lød vurderingen, at 500 patienter ville få udleveret medicinsk cannabis i løbet af forsøgsordningens første år.

Forsøget med medicinsk cannabis er sat til at vare fire år, og der er afsat 22 mio. kroner til ordningen, der blev stemt igennem af et enigt folketing tilbage i december 2017.

Regeringspartierne og Dansk Folkepart indgik den 22. marts 2018 en aftale om at afsætte 64,2 mio. kroner til en tilskudsordning til forsøgsordningens produkter.

Da den nye tilskudsordning kræver lovændring og tilpasning af IT-systemer, kan den først træde i kraft i januar 2019. Men alle patienter, der har købt medicinsk cannabis i år, vil til den tid kunne få tilskud med tilbagevirkende kraft.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.