Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Forside

Velux Fonden klar med nyt tværgående humanistisk program

Med HUMpraxis ønsker fonden at fremme samarbejdet mellem humanvidenskab og praksisaktører

VELUX FONDEN søger projektidéer til et nyt tværgående program under navnet HUMpraxis. Med omdrejningspunkt i grænsefladen mellem humanvidenskabelig grundforskningsfaglighed og professionel praktikerfaglighed vil VELUX FONDEN gerne fremme ligeværdigt samarbejdet og vidensudveksling mellem forskere og praksisaktører inden for humanvidenskaben.

Udgangspunktet er, at ’den menneskelige faktor’ spiller en afgørende rolle i en række af de store samfundsudfordringer og mulige løsninger på samme. Her kan humanvidenskaben, der er kendetegnet ved sit fokus på ’den menneskelige faktor’, bidrage med forskningsbaseret udvikling, indsigt og nye erkendelser.

VELUX FONDEN inviterer derfor ansøgere til at indsende projektideer inden for tre områder; socialområdet, aldringsområdet og miljøområdet. Fonden har årligt afsat op til 30 mio. kr. til bevillinger.

For at komme i betragtning skal projektet opfylde en række betingelser. Humanvidenskabelige forskere fra universitetsmiljøet og praksisaktører fra civilsamfundet skal arbejde tæt sammen gennem projektets enkelte dele og være hinandens forudsætninger. Rene forskningsprojekter eller rene udviklingsprojekter støttes ikke, og samarbejdsrelationerne til praksis skal være etableret på ansøgningstidspunktet og ikke kun påtænkt. Desuden skal det samlede projekt bidrage afgørende til realisering af den praktiske dels formål med effekter, som ikke ville være mulige uden forskningsdelen.

Både praksis- og forskningsinstitutioner kan ansøge, så længe projektet bygger på en væsentlig samfundsmæssig problemstilling.

Tre væsentlige områder

Med HUMpraxis fokuserer VELUX FONDEN på nye erkendelser og løsninger i forhold til de udfordringer, de tre områder står overfor. Det gælder for eksempel miljøproblemer, sociale udfordringer og den aldrende befolkning. Her kan fagpersoner fra praksis bidrage med indsigt både i selve problemerne, hverdagslivets betingelser og muligheder og barrierer indenfor de tre områder.

Inden for socialområdet søger VELUX FONDEN projektideer, der handler om at etablere konstruktive fællesskaber for unge eller voksne i en socialt udsat position. På aldringsområdet ønskes projekter, der har fokus på de konkrete og væsentlige udfordringer, som påvirker livskvaliteten hos sårbare ældre. Det kan være gennem viden om forholdet mellem pleje, institutionelle praksisser eller sociale eller pædagogiske forhold. Det vigtige er, at projektet har en tydelig effekt for de sårbare ældre, og derfor lægges der også vægt på brugerinddragelse i forskningsprocessen. På miljøområdet søger fonden projektideer med fokus på bæredygtigt brug af land eller farvande omkring Danmark. Det kunne for eksempel være ved at demonstrere, hvordan kulturelle praksisser, ændrede adfærdsmønstre eller produktion af policy kan have en konkret, positiv miljøeffekt.

Alle fire områder – det humanvidenskabelige område, det sociale område, miljøområdet og aldringsområdet – er væsentlige uddelingsområder i VELUX FONDENs almennyttige virke.

Fristen for interessetilkendegivelse er den 13. marts 2018 kl. 12.00, og i slutningen af april modtager ansøgere så svar på, om de inviteres til at indsende en fuld ansøgning.

Læs mere om programmet og ansøgningsproceduren her.

Forsiden lige nu:

Forskningsmagten er blevet placeret i skødet på fondene

I SPORENE PÅ MAGTEN. Staten har svigtet som forskningspolitisk anker og finansierende myndighed. Særligt de erhvervsdrivende fonde udfylder tomrummet med mere produkt- og patentorienterer forskning, vurderer magtforskere.

I vesten forsker vi mest i egen navle – det former vores forståelse for verden

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.