Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Andre skriver

Rester fra gyllegate?

Først blev en af landets førende eksperter indenfor havmiljø inviteret til høring om havbrug. Siden blev hans invitation annulleret.

Foto: HABFISH/Leif Bolding

Da regeringen i december 2015 lancerede en omfattende lovpakke for landbruget var folk optaget af and og gaver i så høj grad, at det ikke gav anledning til mange hævede øjenbryn. Dem kom der derimod mange af efter jul. Blandt andet fra flere af de forskere, der havde leveret tal til rapporten. De kunne nemlig ikke genkende tallene de selv var kommet med, og efterfølgende kom det frem at Naturstyrelsen havde ”regnet tallene efter” og de nye beregninger viste nu at landbrugspakken ville være en fordel for miljøet. I modstrid med forskernes opfattelse.

Den sag kostede daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen taburetten. En af de mest toneangivende forskere i debatten om kvælstofudledninger til havmiljøet fra landbruget i forbindelse med landbrugspakken var AU-professor Stiig Markager. Og den rolle har Venstre (V) muligvis ikke glemt.

I hvert fald er han i forbindelse med en høring i folketingets miljøudvalg om en anden stor spiller, når man taler havmiljø – havbrug, først blevet inviteret for siden at blive strøget af listen. Rød blok havde ifølge Enhedslistens Maria Gjerding ellers ham som førsteprioritet til høringen, men det blev afvist af blå blok. Hvorfor vil venstre ikke svarer på.

Høringen er et led i en at bane vejen for at skabe flere danske havbrug. Både Danmarks Naturfredningsforening og Dansk sportfiskerforbund mener, havbrugene vil forurene og øge risikoen for lakselus, en sygdom der kan være til fare for den vilde bestand af laksefisk. Endvidere har godt 4000 borgere på Djursland skrevet under på de er i mod oprettelsen af havbrug, da de mener det kan skade kystturismen.

Spekulationerne om hvorfor Professor Markager ikke er ønsket til høringen, går i flere retninger. Ud over den mulige forbitrelse over hans rolle i at Eva Kjer Hansen måtte gå af, har Bæredygtigt Landbrug ligefrem kaldt Markager deres ”førende uven

Selv er Markager ikke så fortørnet over hele affæren:

– Nu har jeg heldigvis gode kolleger, som vil komme til høringen, og jeg er sikker på, at de vil sige det samme. Fordi de væsentlige elementer er ikke rigtig til diskussion i den videnskabelige verden. Men jeg synes bare det er uheldigt, siger Markager til Ekstra Bladet.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.