Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

ADJUNKT/LEKTOR TIL UNDERVISNING AF VEJLEDERE

Søg jobbet her!

Brænder du for at undervise nuværende og kommende vejledere? Kan du binde vejledningsteori og -praksis sammen til gavn for studerende og deres organisationer? Så er det måske dig, vi mangler som ny underviser i vores vejledningsteam. Stillingen er tidsbegrænset til et år.

Om jobbet
Som underviser i UC SYD Efter- og Videreuddannelsen bliver du en del af et team med engagerede undervisere.

Vi tilbyder diplomuddannelse inden for karrierevejledning og praktikvejledning samt kurser og temadage.

Dine opgaver
Tilrettelægge og gennemføre undervisning på diplommoduler inden for vejledning
Tilrettelægge og gennemføre blendede forløb, som veksler mellem fysisk og online undervisning
Deltage i teamsamarbejde i EVU
Du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling samt stor indflydelse på tilrettelæggelse af indhold og metoder i undervisningen.

Dine kompetencer
Vi forventer, at du som person er engageret og samarbejdsorienteret, og at du har gode kommunikative evner, såvel skriftligt som mundtligt.

Du trives med frihed og ansvar for egne indsatser og fælles resultater.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har en relevant uddannelse på kandidat- eller masterniveau – evt. Master i vejledning.
 • Har dokumenteret kendskab til og erfaring med vejledning.
 • Har lyst til at formidle og undervise, også online.
 • Arbejder struktureret og systematisk.
 • Har erfaring som underviser
 • Har lyst til at bidrage med din faglighed i underviserteamet.

Vi tilbyder et arbejdsmiljø, der er kendetegnet ved, at:

 • Vi brænder for vores studerende og deres uddannelser.
 • Vi bidrager til forsknings- og udviklingsarbejde og anvender det i undervisningen.
 • Vi samarbejder med praksisfeltet.
 • Vi er en organisation med dygtige teoretikere og skarpe praktikere, der løfter i fællesskab.
 • Vi er nysgerrige på nye læringsformer.
 • Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst samt bekendtgørelse om stillingsstruktur ved blandt andet professionshøjskoler.

Direkte ansættelse som lektor kræver forudgående positiv lektorbedømmelse efter stillingsstruktur 2013. Lektorer, som har fået merit eller er bedømt efter tidligere stillingsstruktur, kan ved stillingsskifte vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5. Du kan finde en handout med råd om denne anmodning på Sådan rekrutterer vi | UC SYD.

Hvis du allerede er ansat som lektor ved UC SYD, kan du rokere til stillingen, uanset hvilken bekendtgørelse du er bedømt efter.

Vi forventer, at du har kørekort og bil til rådighed.

Du får hovedarbejdssted på vores campus i Haderslev.

Stillingen er på gennemsnitligt 37 timer pr. uge i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022

Er du interesseret i at høre nærmere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig leder, Grethe Fogh Nielsen på tlf. 7266 5227 eller souschef i EVU, Pia Ellen Kjær på tlf. 7266 5226

Ansøgningsfrist
Hvis du kan se dig selv i ovenstående, skal du sende din ansøgning senest den 23. juni 2021 kl. 23.59.

Samtaler forventes afholdt 29. juni 2021 på Campus Haderslev eller online. Der vil i forbindelse med samtalerne blive tilsendt en mindre opgave, der skal forberedes inden samtalen.

UC SYD ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede uanset alder, køn, etnisk tilhørsforhold, religion, handicap eller seksuel orientering til at søge ledige stillinger hos os.

Om os
UC SYD er den største videregående uddannelses- og vidensinstitution i Syd- og Sønderjylland. Vi uddanner lige nu ca. 6.500 studerende på 16 grunduddannelser. De uddanner sig for eksempel til lærere, pædagoger, sygeplejersker eller socialrådgivere, som er de fire største. Eller på en af de mindre som lyddesigner, bioanalytiker, administrationsbachelor eller den nye professionsbachelor i skat. Mange af dem vender tilbage til os for at videreuddannelse sig og fx tage en diplom- eller akademiuddannelse senere i livet. Samtidig forsker vi i professionernes felter og driver udviklingsprojekter i balndt andet børnehaver, skoler og på sygehuse. Sammenhængen mellem uddannelse, forskning og udvikling er et vigtigt pejlemærke for os. Vi er 750 ansatte på fire campusser i Esbjerg, Haderslev, Aabenraa og Kolding. Vi er glade for vores regionale forankring og har et tæt samarbejde med offentlige og private organisationer. Læs mere om os på ucsyd.dk.