Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Professorat i Samfundsvidenskab til Ilisimatusarfik

Stillingen er ledig til besættelse 1. september 2021, eller efter nærmere aftale.

Institut for Samfundsvidenskab, Økonomi og Journalistik arbejder målrettet på at styrke det samfundsvidenskabelige forsknings- og udviklingsarbejde til gavn for vores uddannelser såvel som den samfundsfaglige praksis i Grønland. Derfor slår instituttet et professorat op indenfor samfundsvidenskab.

Dine kompetencer

Ansøgere forventes at kunne demonstrere forskning og akademisk ledelse på højeste niveau. Det forventes også, at ansøgere kan udføre strategisk ledelse som på afgørende vis styrker instituttets samfundsvidenskabelige profil.

Desuden forventes det, at vedkommende bidrager til den faglige og akademiske ledelse af instituttets tværgående aktiviteter, samt universitetets Ph.d.-skole.

Ved stillingens besættelse vil der blive lagt vægt på ansøgere, som kan dokumentere:

 • Forskning på højeste niveau indenfor det samfundsvidenskabelige område, især dokumenteret erfaring med forskning i lokalsamfund, planlægning og erhverv.
 • Erfaring med anvendelsesorienteret forskning, samt dialog- og deltagelsesorienteret praksis med borgere, borgergrupper, offentlige myndigheder og private organisationer.
 • Pædagogisk/didaktiske erfaringer med undervisning på både lavere såvel som de højeste universitære niveauer.
 • Erfaring med uddannelsesplanlægning og kvalitetssikring indenfor højere uddannelse.
 • Gerne grønlandsk sproglige kompetencer.

Foruden de særlige opgaver og funktioner der ligger i professoratet, så indebærer stillingen forskning og undervisning indenfor det samfundsvidenskabelige område, efter- og videreuddannelse i Ilisimatusarfik samt deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde. Desuden omfatter stillingen deltagelse i uddannelsens og institutionens normale organisatoriske og undervisningsadministrative arbejde samt i det fælles og individuelle pædagogisk/didaktiske og faglige udviklingsarbejde.

Ansøgningen

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer, evt. pædagogikumbevis, m.v.
 • Bilag 3: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Op til 8 værker markeres med * i publikationslisten som særlig relevante.
 • Bilag 4: Hidtidig forskning samt plan for fremtidig(e) forskningsprojekt(er)
 • Bilag 5: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portefølje og pædagogikum).
 • Bilag 6: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 7: Op til 8 publikationer som særligt relevante for bedømmelsen (de med * markerede i publikationslisten)
 • Bilag 8: Dokumentation for professorbedømmelse, hvis den allerede foreligger.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Bedømmelse af ansøgerne til stillinger ved Ilisimatusarfik sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til rektor.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Rektor Gitte Adler Reimer, +299 38 5602.

Om Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter.

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik.

Om Fællesadministrationen:

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.

Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold

Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.