Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Innovationsfonden skruer op for kampen mod covid-19

Fonden har modtaget over 200 ansøgninger, og de første projekter er allerede godt på vej.

Anne-Marie Levy Rasmussen er ny direktør for Innovationsfonden. Foto: Innovationsfonden

Danmarks Innovationsfond har for tiden travlt med at hastebehandle ansøgninger om penge til forsknings- og innovationsprojekter, der er målrettet kampen mod covid-19. 

Fonden skal i alt uddeler 90 mio. kroner efter at regeringen og Folketingets partier har afsat flere penge til den ekstraordinære hasteindsats – blandt andet særligt målrettet små og mellemstore virksomheder.

– Der er en enorm iderigdom ude i virksomhederne, som vi skal sørge for at bringe i spil. Derfor glæder det mig, at så mange forskere og virksomheder vil arbejde sammen om at udvikle løsninger til eksempelvis bedre behandlingsmetoder, medicinsk udstyr eller nye teknologier, som kan hjælpe Danmarks bedst muligt gennem corona-epidemien, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

– Jeg er meget tilfreds med, at Innovationsfonden har været med til at sørge for, at forsknings- og innovationsprojekterne hurtigt kan komme i gang med at finde løsninger, som kan bruges i hele samfundet i kampen mod coronavirus.

Over 200 ansøgninger
Innovationsfonden har over de seneste uger modtaget mere end 200 ansøgninger fra virksomheder og forskere med projekter, der hurtigt kan komme både covid-19-patienter, sundhedsvæsenet, danske virksomheder og dansk økonomi til gavn. 

– Vi ser rigtig mange projekter med meget høj kvalitet, som har potentiale til at gøre hurtig og stor gavn for samfundet – både nationalt og globalt. Derfor er det meget glædeligt, at Innovationsfonden nu med de ekstra midler fra regeringen kan sætte gang i endnu flere vigtige forsknings- og innovationsprojekter, der kan afhjælpe de nuværende udfordringer med covid-19, siger direktør i Innovationsfonden, Anne-Marie Levy Rasmussen.

Den første ansøgningsrunde er allerede blevet hastebehandlet – og de første projekter har fået tilsagn om finansiering, oplyser fonden.  

De projekterne og løsningerne, som forskere og virksomheder søger om finansiering til, dækker blandt andet hurtigere diagnostik, bedre behandling med blandt andet kendte præparater, epidemikontrol, ny teknologi til desinfektion, kunstig intelligent analyse af røntgenbilleder af lungepatienter, effektiv adfærdsændring vha. nudging samt meget andet.

Mange af de ansøgte projekter har deltagelse af hospitaler og universiteter, og langt over halvdelen af de indsendte projektforslag har fokus på konkrete løsninger fra små og mellemstore virksomheder fra hele Danmark.

Ud over de 90 mio. kr. til den ekstraordinære hasteindsats vil det fortsat være muligt for forskere, iværksættere og virksomheder at søge penge fra Innovationsfonden til både covid-19-relaterede projekter og andre innovative projekter.

Læs også: Innovationsfonden klar med hastepulje til corona-forskning.

350 mio. til smv’er og iværksættere
Regeringen har sammen med de øvrige partier i Folketinget for nylig afsat yderligere 350 mio. kroner til Innovationsfonden. 

Pengene er målrettet små og mellemstore virksomheder og iværksættere, og pengene kan søges via fondens Innobooster-ordning.

– Der er en kæmpe iderigdom i danske små og mellemstore virksomheder. Det må for alt i verden ikke gå tabt som følge af corona-krisen, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen:

– Vi har brug for innovation blandt andet til vores grønne omstilling. Derfor er jeg meget tilfreds med, at Innobooster-ordningen får et helt ekstraordinært og markant løft. Det er afgørende, at vi støtter udviklingen af nye produkter og services gennem forskellige innovationsprojekter, 

Det markante løft til Innobooster-ordning er en del af den politiske aftale om at udvide de økonomiske hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder. 

De 350 mio. skal være med til at sikre innovation og udvikling i virksomhederne, så de kan øge deres konkurrenceevne og skabe vækst. 

Om Innobooster
Innobooster-ordningen er et program under Innovationsfonden, som yder tilskud til videnbaserede innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder samt nye iværksættervirksomheder og start-ups. Midlerne til ordningen finansieres via bevillinger til Innovationsfonden på de årlige finanslove.
I 2019 ydede Innobooster tilskud til 491 projekter ud af i alt 2.189 ansøgninger. Det samlede investerede beløb gennem Innobooster udgjorde 262,5 millioner kroner i 2019.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forsiden lige nu:

– Alle ved det, men ingen siger det højt

Forskeres vidnesbyrd om kritisabel rekruttering og tavhedskultur udstiller en forkert præmis, huller i praksis og behov for mere støtte til opdelte karriereveje, mener organisationer.

CBS og kapitalfond vil nytænke kapitaltung grøn industri

CBS og Nordic Alpha Partners indgår partnerskab, der gennem forskning og praksis skal udvikle det finansielle økosystem og styrke danske HardTech-virksomheder. Det skal sikre dansk føring i milliardindustri.

Dansk professors forskning passede ikke til Harvard University

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved SDU, stopper sit mangeårige virke som adjungeret professor på Harvard University. Det sker angiveligt, fordi Harvard University ønsker at distancere sig fra hans forskning i fluorid.

Seneste artikler:

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Urtidsforsker modtager årslegat på 5 mio. kroner

Donald Canfield, professor i økologi og forskningsleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2023 på 5 mio. kroner.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.