Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Ny viden

Ny SDU professor i geriatri

Karen Andersen-Randberg er udnævnt som ny professor i geriatri på Klinisk Institut på SDU.

Den nyudnævnte professor har arbejdet med geriatri lige siden sit speciale fra Københavns Universitet for 25 år siden og har siden 2001 været ansat som speciale ansvarlig overlæge ved Geriatrisk Afd., Odense Universitets Hospital.

Motiveret af den forventede demografiske udvikling, hvor der kommer flere ældre og en samtidig planlagt reduktion af hospitalssenge, har Karen Andersen-Ranberg engageret sig i klinisk geriatrisk forskning med innovative  løsninger, bl.a. til tidlig opsporing og forebyggelse af akutte indlæggelser, og dels til bedre kommunikation mellem de forskellige behandlingssektorer.

Samtidig med sit kliniske arbejde har Karen Andersen-Ranberg fortsat med at forske i aldring med det formål at forstå, hvorfor vi ældes forskelligt, både nationalt og internationalt.

Som professor vil Karen Andersen-Ranberg sammen med forskningsleder, overlæge, ph.d. Jesper Ryg og adjungeret professor Tahir Masud fra Nottingham University Hospital, videreudvikle den geriatriske forskning ved Odense Universitets Hospital og SDU. Karen Andersen-Ranberg fortsætter også sin forskning indenfor aldringsepidemiologi.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.